09 kwietnia 2019

NAUKOWCY POLSKIEJ AKADEMII NAUK popierają akcję strajkową nauczycieli


W dn. 29 marca 2019 r. prof. Jerzy Wilkin przygotował apel skierowany do nauczycieli akademickich i pracowników nauki, w związku z zapowiadanym strajkiem nauczycieli. Otrzymałem go w dniu rozpoczęcia akcji strajkowej, a więc 8 kwietnia br.

Publikuję treść tego APELU, gdyż został on wystosowany do wszystkich członków oraz przewodniczących komitetów naukowych Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, a ja go także poparłem swoim podpisem:


Szanowne Koleżanki i Koledzy: Nauczyciele Akademiccy, Pracownicy Instytutów Naukowych i Członkowie Polskiej Akademii Nauk!

Zwracam się do Państwa z gorącym apelem o poparcie akcji strajkowych zapowiadanych przez związki zawodowe reprezentujące polskich nauczycieli. Jako nauczyciele akademiccy i pracownicy naukowi, z niepokojem obserwujemy trwającą od wielu lat deprecjację zawodu nauczycieli i niedocenianie ich wkładu w rozwój naszego kraju. Żenująco niski poziom wynagrodzeń nauczycieli jest tylko jednym, ale mocno odczuwanym, objawem tego zjawiska.

Inwestycje w nauczycieli i edukację, podobnie jak w badania naukowe i szkolnictwo wyższe, to najbardziej efektywne formy inwestowania w rozwój naszego kraju. Są one jednak zaniedbywane i niedoceniane przez obecne władze polityczne, co będzie miało negatywne, wieloletnie skutki dla Polski.

Z oburzeniem przyjąłem próby dzielenia i antagonizowania środowiska nauczycieli, podejmowane przez niektóre media i polityków, w odniesieniu do postulatów zgłaszanych przez ZNP i inne związki nauczycieli, a także nieuzasadnione opinie, że nauczyciele akademiccy nie popierają postulatów płacowych i form protestu nauczycieli pozostałych szczebli kształcenia.

Nauczyciele i Wychowawcy: przedszkoli, szkół podstawowych i średnich – jesteśmy z Wami i popieramy Wasze słuszne żądania! Od Was zależy jaka będzie jakość kandydatów na studia wyższe i jaki będzie kapitał ludzki i społeczny naszego kraju.
Wasze zwycięstwo w obecnym sporze, będzie także naszym zwycięstwem!


Podpisy złożyli tak wybitni profesorowie, jak m.in.:

Jerzy Wilkin
Elżbieta Witkowska-Zaremba
Eugeniusz Wilk
Monika Stanny
Andrzej Rottermund
Małgorzata Kossowska
Wojciech Kriegseisen
Andrzej Buko
Andrzej Friszke
Anna Zielińska
Piotr Fast
Bogdan Wojciszke
Paweł Łuków
Mirosława Marody
Grażyna Borkowska
Robert Balas
Wojciech Chlebda
Krystyna Bartol
Jerzy Limon
Marek Mejor
Przemysław Czapliński
Krzysztof Kłosiński
Andrzej K. Kozminski
Michał Harciarek
Piotr Salwa
Krzysztof Jajuga
Dariusz Doliński
Ryszard Nycz
Małgorzata Zaleska
Irena E.Kotowska
Wojciech Bałus
Andrzej Rychard
Edward Nęcka
Stanisław Waltoś
Tomasz Schramm
Tadeusz Wallas
Jerzy Brzeziński
ks. Tadeusz Dola
Jan Hentrich-Woleński
Jerzy Axer
Zenon Wiśniewski

Przypominam, że 18 marca 2019 Komitet Nauk Pedagogicznych PAN przesłał swoje Stanowisko do Prezesa Rady Ministrów - Mateusza Morawieckiego:

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN kieruje do rządu p. premiera Mateusza Morawieckiego apel o podjęcie przez władze systemowych zmian w polityce oświatowej, które zapewniłyby godne warunki do profesjonalnej realizacji zadań edukacyjnych przez nauczycieli wszystkich placówek oświatowo-wychowawczych dla dobra wychowanków i naszego społeczeństwa. Prowadzone od szeregu lat badania pedeutologiczne w tym środowisku zawodowym jednoznacznie wskazują na obniżający się status życia tych, którzy odpowiadają za jakość kształcenia młodych pokoleń.

Odpowiedź poniżej (jakże typowa dla urzędnika państwowego):

Spychotechnika okazała się farsą, bo minister Anna Zalewska nie miała zamiaru rozwiązywać jakiegokolwiek problemu nauczycielskiego statusu zawodowego. Trudno zatem, by ustosunkowywała się do treści pisma swojego Premiera.

6 komentarzy:

Anonimowy pisze...

Cieszy fakt, iż pracownicy naukowi PAN-u, jak i członkowie Akademii popierają akcje protestacyjną w polskiej oświacie. Z doniesień medialnych wynika, że nabiera ona pewnego rozmachu, i trudno będzie decydentom ją wyciszyć. Ponoć inne grupy zawodowe rozważają akcje protestacyjne przed wakacjami, także będzie się działo.

Unknown pisze...

Panie Profesorze, wielu nauczycieli czekało na sygnał od naszego środowiska, potwierdzający solidarność w niezgodzie na rujnowanie polskiej oświaty i ethosu nauczycielskiej profesji. W ich imieniu dziękuję. Z.Szarota

Anonimowy pisze...

A czy nauczyciele poprą ewentualny protest pracowników instytutów PAN przeciwko ich głodowym pensjom?

PEDAGOG pisze...

Prezes PAN przygotowuje z MNiSW małą nowelizację ustawy, by płace w PAN były przynajmniej tak wysokie jak w uczelniach. Od lat wiadomo, że płace w PAN są żenująco niskie. Są jednak dyrektorzy instytutów PAN wypłacajający sobie nawet 50 tys. zł miesięcznie. Wielu pracowikow zarabia dzięki grantom europejskim.

Anonimowy pisze...

MNiSW i KPRM przygotowały wspólnie projekt tzw. małej noweli ustawy o PAN, gdzie m. in. będzie zapis o wyrównaniu zasadniczych płac minimalnych pracowników naukowych PAN (3863 osoby) względem nauczycieli akademickich uczelni wyższych (95 tys. osób). Na ten cel MNiSW ma zarezerwowane fundusze. Oczywiście, żenująco niskie płace w polskiej nauce kompromitują niewątpliwie polskie państwo, ale jakie mamy państwo, to każdy widzi. Wedle wizji decydentów najlepiej by było, gdyby ludzie nad Wisłą pracowali za pół darmo.

Sliwerski-pedagog pisze...

Napisała do mnie nauczycielka:
"Informacja o wsparciu PAN prowadzonej akcji strajkowej jest niezwykle budująca dla nauczycieli. Niestety wieloletnie niedocenianie pracy pedagogów doprowadziło do ich skrajnie niskiej samooceny, dlatego hasło "jesteśmy z Wami" jest na wagę złota. Treść apelu jest nie tylko wsparciem na obecny czas, lecz również
(mam nadzieję!) otwarciem drzwi łączących dwa światy - nauki i praktyki pedagogicznej. Ale połączenie, a raczej symbioza świata uczelni i praktyki szkolnej to temat na dalsze rozważania."

Przekazuję to Państwu-Profesorom, nauczycielom akademickim, żebyście wiedzieli jak ważny jest głos naszego wsparcia dla NAUCZYCIELI.