17 listopada 2017

Oświatowa kielnia i młotek diagnostycznyZ Ministerstwa Edukacji Narodowej kierowane są do dyrektorów wybranych losowo szkół zobowiązania do przeprowadzenia w nich ankiety, której konstrukcja potwierdza, że mamy do czynienia z kontynuowaniem przez ignorantów w polityce oświatowej procedur diagnostycznych. Ich wyniki mają być podstawą do dalszych, zapewne równie bezmyślnych zmian, skoro mają one bazować na poniższym kiczu:

Pragniemy poinformować, że Państwa placówka oświatowa została wybrana do udziału w badaniu prowadzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pt. „Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania społeczne i zmiany gospodarcze”. ...

Jedna z interesujących autorów tego bubla kwestii dotyczyła "narzędzi doskonalenia zawodowego". Dyrektorzy pokładają się ze śmiechu, niektórzy nawet żartują sobie po wypełnieniu ankiety, bo trudno traktować poważnie tak niepoważne narzędzie diagnostyczne.

Na pytania do dyrektora w ankiecie MEN:
1. Jakie narzędzia doskonalenia zawodowego są aktualnie dostępne dla nauczycieli (np. szkolenia, kursy i inne)?
2. Jakich narzędzi doskonalenia brakuje w Pana/Pani placówce?
3. Jakie przeszkody w doskonaleniu zawodowym identyfikuje Pan/Pani w placówce?

jedna z dyrektorek tak zareagowała: "Nie rozumiem pytania". Tyle. Inna zaś przypomniała sobie podobnej treści pytanie, jakie zadawano w okresie PRL: "Pyt. Jakie znasz narzędzia mechanizacji ręcznej? Odp. Młotek i kielnia."

Nie wiem, skąd czerpią ankiety, albo kto je tworzy, ale nie ulega wątpliwości, że kicz diagnostyczny szerzy się w całym kraju. Oto dyrekcja jednej ze szkół podstawowych przekazała rodzicom ankietę, której treść wskazuje na to, że woli nie usłyszeć wprost prawdy o tym, co oni sądzą o organizacji procesu kształcenia i wychowania w szkole.

Ankieta jest obciążona kardynalnymi błędami metodologicznymi, zaś dokonanie wyboru jednej z pięciu kategorii na skali od "zdecydowanie TAK" poprzez "raczej TAK", "trudno powiedzieć", "raczej NIE" do "zdecydowanie NIE" - może służyć jedynie pozoranctwu rzekomej troski o jakość edukacji w szkole. Jak przyjdzie wizytator z Kuratorium Oświaty, to zapewne dyrekcja przedłoży mu wzór ankiety [on/ona też nie będzie mieć kwalifikacji do oceny poprawności narzędzia diagnostycznego, bo przykład idzie z góry], pokaże zestawienie liczbowe wraz z wykresami i sprawa będzie załatwiona.

Oto klasyczne pytania analfabetów i pozorantów diagnostycznych:

Czy Państwa zdaniem organizacja zajęć odpowiada wymogom bezpieczeństwa i higieny pracy?

Czy organizowane szkolne wyjazdy i wycieczki odpowiadają zainteresowaniom i możliwościom dzieci? (sic!!!)

Czy Państwa zdaniem działania wychowawcze szkoły uwzględniają zapobieganie patologiom i uzależnieniom (np. alkoholizm, narkomania)?

Czy Państwa zdaniem uczniowie mają możliwość poznania swoich słabych i mocnych stron?

Komu i po co mają służyć wskazania rodziców ogólnikowych odpowiedzi na pytania rodzaju: "W jakim stopniu...?" np. W jakim stopniu pedagog szkolny wspiera uczniów i jest pomocny w rozwiązywaniu ich problemów? Rodzice mają do wyboru odpowiedź: "W dużym stopniu", "W średnim stopniu", "Trudno powiedzieć", "W niewielkim stopniu" lub "Wcale".

Wyrzucam ankietę do śmieci. Szkoda papieru, bo jakość narzędzia nie rekompensuje zniszczonych drzew z Białostockiej Puszczy.


5 komentarzy:

Anonimowy pisze...

1. Jakie narzędzia doskonalenia zawodowego są aktualnie dostępne dla nauczycieli (np. szkolenia, kursy i inne)?--- a samodoskonalenie się, zbadać najpierw jak ktoś rozumie definicje doskonalenia
zawodowego i czy badane zjawisko występuje
2. Jakich narzędzi doskonalenia brakuje w Pana/Pani placówce?- jakiej placówce---- to miejsce pracy i jakie narzędzia doskonalenia, czy zawodowego?
3. Jakie przeszkody w doskonaleniu zawodowym identyfikuje Pan/Pani w placówce?---jakie przeszkody, do jakich narzędzi, bo mogą to być przeszkody związane z jednostką lub miejscem pracy.
Czy Państwa zdaniem organizacja zajęć odpowiada wymogom bezpieczeństwa i higieny pracy?--- wymienić zagrożenia a nie pytać zbiorczo
Czy organizowane szkolne wyjazdy i wycieczki---- a gdzie filtr, czy są organizowane--- odpowiadają zainteresowaniom i możliwościom dzieci? (sic!!!) --nie można pytać o 2 rzeczy na raz, bo to błąd, przy liczeniu korelacji wyjdą bzdury. Jak definiowane są możliwości dzieci- czy tu chodzi o fizyczne np. stopień niepełnosprawności???
Czy Państwa zdaniem działania wychowawcze szkoły uwzględniają zapobieganie patologiom i uzależnieniom (np. alkoholizm, narkomania)?---- Tutaj mamy pytanie o 3 rzeczy, jaka patologia stosunków interpersonalnych ale między kim a kim? alkoholizm w jednym worku z narkomanią, ale czyj alkoholizm i narkomania rodziców dzieci, może nauczycieli???
Czy Państwa zdaniem uczniowie mają możliwość poznania swoich słabych i mocnych stron?---- słabych stron w sensie np. byłam bardzo słaba w skoku w dal??? fizyczne, intelektualne, psychologiczne.
Widać, że ankieta ma zaburzone etapy procesu badawczego, twórca zaczyna od ankiety zamiast po kolei od definiowania pojęć do operacjonalizacji, brak pilotażu Agnieszka Koźlarek

PEDAGOG pisze...

Pytania są źle skonstruowane!!!

Marek Piotrowski pisze...

To nie pedagogika tylko zabobony i przesądy.

Anonimowy pisze...

Tak,Panie Profesorze, ma pan racje, pytania są źle skonstruowane ale wynika to z zaburzenia przebiegu procesu badawczego. Brak umiejętności przetwarzania definicji na wskaźniki. Gdybym miała opracować raport statystyczny do takiego badania, to byłoby mi szkoda czasu. Słowem, rządzą nieprofesjonaliści, którzy uważają, od tak zróbmy sobie ankietę. Projektowanie badań to sztuka.Agnieszka Koźlarek

Anonimowy pisze...

pytania są źle, ale jaki będzie raport, pewnie przy skalowaniu procenty( odsetki wersja dla statystyków), dla liczebności poniżej 50 osób. Zero pytań badawczych hipotez o weryfikacji statystycznej hipotez już nie wspomnę. Takie informacje to tylko z rana czytam, bo budzą lepiej niż kawa. A. Koźlarek