niedziela, 3 kwietnia 2016

O pasjach cudzych i własnych - profesorowie

Profesorowie - Maria Dudzikowa i ks. Marian Nowak opublikowali w Wydawnictwie KUL w Lublinie niezwykle interesującą książkę, którą wpisałbym do współczesnej inkontrologii akademickiej jako wyjątkową, bowiem jest zbiorem autobiograficznych czy pisanych na kanwie biografii analiz, studiów życiowych i naukowych, a zarazem pasji profesorów nauk humanistycznych i społecznych.

Zapowiadałem ukazanie się tego tytułu kilka miesięcy temu, a jest on nawiązaniem do "wykładów mistrzów-profesorów", jakie miały miejsce w trakcie XXVIII Letniej Szkoły Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w Sandomierzu.

Organizatorem tego, cyklicznego wydarzenia naukowego był wówczas Instytut Pedagogiki KUL. W blogu relacjonowałem przebieg części obrad, w których także uczestniczyłem. Po niespełna półtora roku ukazała się pięknie wydana książka, na której okładkę podarował obraz z własnych zbiorów twórczych dyrektor Instytutu Pedagogiki UMCS w Lublinie prof. dr hab. Janusz Kirenko.

Wśród tekstów są rozprawy:

prof. dr. hab. Stanisława L. Popka - psychologa twórczości pt. "O istocie i mechanizmach pasji";

prof. dr. hab. Marka Krajewskiego - socjologa z Wydziału Nauk Społecznych UAM w Poznaniu - pt. "Pasja i formy jej degeneracji";

prof. dr hab. Marii Czerepaniak-Walczak z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego pt. "Pasja jako źródło i efekt emancypacji";

prof. APS dr. hab. Macieja Tanasia - dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie pt. "Po co ludziom potrzebna jest pasja? Perspektywa bio- i doksograficzna";

prof. dr hab. Marii Dudzikowej - em. profesor Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu - pt. "O mojej miłości do książek. Esej osobisty";

moja pt. "Harcerstwo źródłem pedagogicznej pasji";

dr hab. Ewy Domagała-Zyśk z Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie - pt. "O pasji uprawiania surdoglottodydaktyki - nowego pola badawczego w pedagogice" ;

prof. dr. hab. Janusza Kirenko - pt. "W poszukiwaniu harmonii. O moich dwóch muzach";

X. prof. dr. hab. Mariana Nowaka - dyrektora Instytutu Pedagogiki KUL im. Jana Pawła II w Lublinie pt. "Być kapelanem więziennym - między misją a pasją";

i

prof. dr. hab. Eugenii Potulickiej - em. prof. Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu pt. "O mojej pasji podróżowania po świecie. Migawka z Indii".

Tom został wzbogacony o zarejestrowany na płycie DVD film z wywiadem, jakiego udzielił uczestnikom LSMP KNP PAN - ks. prof. dr. hab. Michałem Hellerem - wybitnym filozofem, humanistą, który w tym roku obchodzi właśnie swoje 80 urodziny. Po wydanym przez KNP PAN dwa lata temu tomie z konferencji z okazji 110 rocznicy urodzin założyciela KNP PAN i współzałożyciela PAN prof. Bogdana Suchodolskiego, w którym został zamieszczony nieopublikowany dotychczas wywiad z tym humanistą, mamy kolejną, zarejestrowaną wypowiedź wybitnych NAUCZYCIELI akademickich.

Książka ta jest drugim tego typu wydawnictwem, którego autorami zostali profesorowie-wykładowcy Letnich Szkół Młodych Pedagogów KNP PAN, gdyż nasze "letnie uniwersytety" dla naukowców wydawały dotychczas tylko i wyłącznie ich rozprawy, także pod tylko i wyłącznie ich redakcją naukową, chociaż po bardzo surowych recenzjach profesorskich. Pierwszą taką publikacją, ale będącą zbiorem referatów profesorów było wydanie specjalne "Rocznika Pedagogicznego" KNP PAN pod red. prof. Marii Dudzikowej i Ryszarda Bery.

To dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie prof. dr hab. Ryszard Bera zaproponował, by niezależnie od "Zeszytów Młodych" wydać jeszcze wykłady profesorskie. To był niewątpliwie "strzał w dziesiątkę", gdyż każda kolejna już SZKOŁA podchodzi do tego ambicjonalnie i z poczuciem potrzeby utrwalenia treści wykładów, które były wygłaszane przez przedstawicieli różnych dyscyplin i dziedzin nauki w ramach tematu wiodącego.

6 komentarzy:

Anonimowy pisze...

Książka jest rzeczywiście niezmiernie interesująca. Autorzy poprzez pryzmat kategorii pasja, dokonują analizy własnych pasji.
Są to biograficzne narracje, eseje, które czyta się "jednym tchem - od dechy do dechy".

Anonimowy pisze...

Ta Letnia Szkoła Młodych Pedagogów w Sandomierzu była także pasjonująca i inna niż zwykle - bardziej osobista, bo jak inaczej mówić o własnej pasji!

Pasja- to jest to, czym obdarzają młodych pedagogów Mistrzowie - tam wbrew nazwie Letniej Szkoły nie pojawiają się "letni" uczeni - Każda Osoba jest wyrazista, pełna pasji.

Warto jeszcze dodać, że w motcie LSMP, którym są słowa E. Stachury też pojawia się pasja:
"Zaprawdę godnym i sprawiedliwym
Słusznym i zbawiennym jest
Być uważnym,
Pełnym pasji,
Dobra Wasza gwiżdżą ptaki
I tego trzymać się trzeba"!

Dziękuję Wszystkim Pasjonatom od lat współtworzącym Letnią Szkołę!

Anonimowy pisze...

Książka jest w mojej opinii pokłosiem nie tylko biograficznych odsłon dokonywanych przez Mistrzów-Profesorów Letnich Szkół Młodych Pedagogów, ale wpisuje się w niezapomniany i niepowtarzalny ich klimat. W Sandomierzu okazał się on niezwykły nie tylko z uwagi na przyjętą przez organizatorów wiodącą tematykę – niełatwą i wymagającą, poruszającą w uczestnikach sfery osobistej refleksji oraz namysłu - ale na zwykle towarzyszącą szkole formułę możliwych i często niezapomnianych rozmów z naukowymi Autorytetami. Lektura książki daje sposobność ponownego obcowania z Autorami wykładów, którzy pokazują, czym dla nich stała się i nadal staje osobista pasja.

Uczestniczka LSMP

Anonimowy pisze...

Z wielką radością, nadziejami i niecierpliwością oczekujemy na tegoroczną Letnią Szkołę w Wiśle. Będzie ona szczególna ze względu na kilka znamiennych (życiowych i naukowych) jubileuszy, z których najważniejsze to:
rocznica urodzin Wiecznie Młodej Naszej Pani Profesor - Kierownika Naukowego LSMP Profesor Marii Dudzikowej,
jubileusz samej Letniej Szkoły, i okrągła rocznica wydania kolejnego Zeszytu Forum Młodych Pedagogów

oj będzie się działo !!!!!!!!!!!!!!!

Anonimowy pisze...

Książka o pasjach pisana przez pasjonatów dla pasjonatów! Dla mnie niezwykłym doświadczeniem jest to, że czytając zamieszczone eseje mogę sobie jednocześnie przypomnieć sposób, w jaki Profesorowie prezentowali swoją opowieść. Wielu z nich pokazywało fotografie z rodzinnych albumów, ale to przede wszystkim niezwykłe historie, opowiadane z pasją pozostają w pamięci. Dobrze, że udało się je utrwalić w publikacji.
W Sandomierzu wielu z nas mówiło o pasjach własnych, a także ludziach-pasjonatach. Profesorowie, doktorzy, magistrzy...wszyscy mają swoją opowieść.
Jola S.

Anonimowy pisze...

Mam tę książkę (e-booka). Lektura przenosi mnie do Letniej Szkoły Młodych Pedagogów, do Sandomierza. Przywołuje wystąpienia mistrzów, którzy (po)dzielili się z nami jak chlebem swoimi pasjami. Dzięki tej pięknej publikacji klimat letnich szkól dany jest również tym, którzy znają je tylko z opowiadań.MM