Posty

Zjazd Pedagogiczny w Gdańsku

SZKOŁY WYŻSZE CZY SZKÓŁKI ZAWODU? - spojrzenie politologa

110 rocznica urodzin pedagoga społecznego

Niezręczność czy może jednak dzielność jako kategoria politycznej socjalizacji

Parlamentarna lekcja wychowania społecznego

Komitety naukowe PAN o edukacji

Kodeks założyciela wyższej szkoły prywatnej

Pedagogika specjalna ma kolejnego samodzielnego pracownika naukowego

Jak to familie walczą o ratunkowe przejęcie szkoły publicznej

Konfliktogenna troska o szkoły publiczne

Jak to eksperci zredefiniowali strategię innowacyjną dla województwa łódzkiego