07 kwietnia 2023

Zmarł profesor pedagogiki społecznej Aleksander ZandeckiTriduum paschalne przecięła smutna wiadomość o śmierci w dniu wczorajszym profesora pedagogiki społecznej, pierwszego rektora Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie, ale przede wszystkim naukowca przez cały okres akademickiej aktywności związanego z pedagogiką na Uniwersytecie  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - ALEKSANDRA ZANDECKIEGO (1938-2023). 

Najpierw w Opolu podjął studia na kierunku filologicznym jako nauczyciel języka polskiego. W 1970 roku rozpoczął studia doktoranckie na UAM w Poznaniu, a już w dwa lata później został starszym asystentem, by w 1975 roku obronić rozprawę doktorską. Od tego roku aż do emerytury kształcił studentów i kadry akademickie jako adiunkt, a następnie docent, doktor habilitowany i od 1999 roku profesor nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika. 

Zmarły Profesor jest autorem książki pt. "Wykształcenie a jakość życia" (Poznań-Toruń 1999), potwierdzając swoją nauczycielską pasję do pracy z młodzieżą, która sprawiała mu zapewne dużo satysfakcji. 


Miał wyjątkowy dar do kierowania zespołami, toteż po wcześniejszych doświadczeniach zarządzania w roli dyrektora Instytutu Pedagogiki UAM (1987-1993), a następnie prodziekana na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu (1993-1999), znakomicie realizował się w roli rektora powołanej do życia w Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, gdzie mogli  współpracować z nim w ramach zatrudnienia na drugim etacie adiunkci i samodzielni pracownicy naukowi WSE UAM w Poznaniu.

Z jednaj strony zapewnił ścieżkę dalszego rozwoju niektórym adiunktom, z drugiej zaś zadbał o to, by studiujący w Lesznie mieli dostęp do jak najlepszej kadry profesorskiej. On sam zajmował się badaniami z zakresu juwentologii, a więc badaniami nad młodzieżą oraz jej losami w systemie szkolnym. 

Profesor był ceniony za przygotowywanie recenzji wydawniczych i awansowych młodych kadr akademickich. Sam też wypromował ośmiu doktorów nauk społecznych. Nie miał łatwej drogi do własnej kariery zawodowej, gdyż musiał jako dyrektor Instytutu Pedagogiki przeprowadzić własne środowisko z zależności od zwierzchników socjalistycznego ustroju do przemian na rzecz pedagogiki naukowej w pełnym tego słowa znaczeniu. Można zatem powiedzieć, że należał do transformatywnych kadr akademickich, co wcale nie spotykało się po 1989 roku z akceptacją i wsparciem. 

Nie miał też szczęścia do pierwszego wypromowanego doktora (księdza), który okazał się plagiatorem, bezczelnie, bo dosłownie przepisującym na zasadzie przekładu rozprawę niemieckiego doktora. Ten musiał pracę poprawić, by można było dopuścić ją do obrony. Nie bez powodu brakuje w systemie OPI informacji o recenzentach tego postępowania.         

Kolejne doktoraty były już prowadzone z większym wyczuleniem, a trzeba przypomnieć, że początek transformacji politycznej w Polsce, brak dostępu uczonych do zachodniej literatury naukowej mógł nieuczciwych kandydatów do awansu skłaniać do przedkładania tłumaczeń cudzych rozpraw jako własne studia i analizy.    

Wśród wypromowanych przez prof. A. Zandeckiego doktorantów są dzisiaj znakomici naukowcy-pedagodzy:

prof. Agnieszka Cybal-Michalska - dziekan WSE UAM w Poznaniu, przewodnicząca KNP PAN (od 2019); 

prof. Violetta Kopińśka  prof. UMK w Toruniu,

dr hab. Sławomir Krzychała, prof. Uniwersytet DSW we Wrocławiu,   

dr hab. Eva Zamojska, prof. UAM w Poznaniu,

dr hab. Ewa Karmolińska-Jagodzik, prof. UAM w Poznaniu.

 

Zmarły Profesor był niezwykle ceniony za warsztat badań humanistycznych, wysoką kulturę, skromność, takt, postawę zaufania i życzliwości wobec innych. Jego Uczniowie są najlepszym tego miernikiem. Niech spoczywa w pokoju! 

(foto:WSE UAM)