Posty

Coś za coś czy coś dla czegoś?

Kto chce poznać KULTURĘ SZKOŁY?

Reforma szkolnictwa wyższego i nauki bez wysłuchania publicznego

Ranking (najbogatszych) uniwersytetów na świecie wobec polskiej mizerii finansowej

Nie odwołujcie minister Anny Zalewskiej!

Turystyka habilitacyjna Polaków na Słowację w latach 2005-2016

Co kryje się za reformą szkolnictwa wyższego 2.0?

Edukacja dla rozwoju – edukacja w rozwoju – teoria i praktyka. Osiągnięcia – ważne perspektywy

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich kieruje protest do premiera a ministrowie przepraszają naukowców

Kto się wstrzymał?

Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie?

Polskie Dni Montessori na WSE UAM w Poznaniu

Człowieczeństwo i kultura w czasach przemian cywilizacyjnych.

Odwołanie namiastki dziecięcej "demokracji"

Wychowanie do wartości europejskich

Punkty, punkciki - pun(Kto)za?