Posty

Czas wakacji - urlopu, także od Śliwerskiego

Anonymous w edukacji czy w nauce jako świadek ZŁA staje się jego współsprawcą

Jubileusz wybitnego pedagoga

PAREZJA - FREEDOM AND POWER

Ostaje się rola promotora pomocniczego w nowelizacji ustawy o stopniach i tytułach naukowych

Miesiąc z życia nauczyciela

Docentury pedagogiczno-naukowe Polaków na Słowacji

Strusiowa polityka oświatowa ministry edukacji

Pokoleniowa zmiana w polskiej pedagogice

Kontynuacja prezentacji doradców z Zespołu do spraw Strategii przy MEN

Kto PO(może) minister edukacji w kreowaniu strategii polityki oświatowej?