środa, 15 czerwca 2011

Podsumowanie ruchu innowacyjnego w edukacji


Już po raz dwudziesty piąty odbyło się podsumowanie ruchu innowacyjnego w łódzkiej oświacie. Inicjatorem tego wyjątkowego w skali kraju spotkania wybitnych nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych, prezentujących wysoki poziom refleksji i praktyki pedagogicznej, wyróżniających się ponadprzeciętnymi osiągnięciami, pasją i wyjątkowym zaangażowaniem na rzecz nowoczesnej edukacji było Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. W podsumowaniu udział wzięli także wybitni naukowcy - nestorzy pedagogiki pracy, jak profesorowie: S. Kaczor, Z. Wiatrowski, B. Niemierko czy ich kontynuatorzy w osobach m.in. F. Szloska. Ze względu na zły stan zdrowia nie mógł przyjechać prof. T.Nowacki, zaś sprawy osobiste uniemożliwiły odbiór certyfikatu Ambasadora innowacyjnych idei i praktyk pedagogicznych prof. S. Kwiatkowskiemu.
Co jest niewątpliwą rzadkością, w tej uroczystości wzięli też udział i zostali nagrodzeni specjalnymi certyfikatami dyrektorzy i prezesi wielu firm przemysłowych i usługowych, którzy od szeregu lat kreatywnie wspierają nowatorstwo pedagogiczne w szkolnictwie. W siedzibie Muzeum Miasta Łodzi w Pałacu Poznańskiego specjalne wyróżnienia odbierali też uczniowie - zwycięzcy konkursów zawodowych, wynalazczych, przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych. Mieliśmy możliwość poznania utalentowanej młodzieży, która swoją pasją uczenia się, głębią zainteresowań udowadnia, że szkoła może być miejscem radości poznawania wiedzy i włączania się w doskonalenie codziennego ich świata życia.

Oklaskom nie było końca. Obecni na tym spotkaniu: wiceminister edukacji narodowej Lilla Jaroń wraz z kuratorem łódzkiej oświaty - dr Jan Kamiński, dyrektor Wydziału Edukacji UMŁ - Małgorzata Zwolińska oraz dyrektor OKE w Łodzi - Danuta Zakrzewska wręczali dyplomy laureatom, zaś uczennice szkoły baletowej z niezwykłą gracją, tanecznym krokiem podbiegały do nagrodzonych i wręczały im czerwoną różę. Idea wręczania certyfikatów pojawiła się po raz pierwszy osiem lat temu. Dzisiaj, jej pomysłodawca - dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego JANUSZ MOOS - miał prawo do poczucia satysfakcji, gdyż wyjątkowy wysiłek twórczy i organizacyjny jego Współpracowników zaowocował wspólnotowym świadectwem tego, że w polskich przedszkolach i szkołach nie brakuje liderów, pedagogów z pasją i potrzebą wdrażania nowoczesnych technologii i myśli naukowej do edukacji.

Podsumowanie ruchu nowatorstwa jest swoistego rodzaju wydobyciem na jaw i upublicznieniem tego, co w naszej oświacie jest najlepsze. Trymufowała pedagogika pozytywna, pedagogika alternatyw edukacyjnych oraz pedagogika solidarności różnych firm, przedsiębiorstw z tymi, którym zależy na jak najlepszym przygotowywaniu młodych pokoleń do godnego i pozwalającego na zawodową samorealizację życia osobistego. To niezwykłe spotkanie elit polskiej oświaty zostało podkreślone wręczeniem primus inter pares certyfikatów w 12 kategoriach:
- Ambasador innowacyjnych idei i praktyk pedagogicznych (kategoria indywidualna i instytucjonalna);
- Partner przyjazny edukacji;
- Lider w edukacji;
- Organizacja innowacyjna;
- Organizator procesów innowacyjnych;
- Nauczyciel nowator;
- Lider wzorcowego wewnątrzszkolnego systemu orientacji i porafnictwa zawodowego;
- Certyfikat umiejętności informatycznych;
- Certyfikat Talent uczniowski.

Takie spotkania tworzą klimat uznania i szacunku dla tych, którym chce się coś więcej, niż tylko wdrażanie centralistycznych reform oświatowych. Spotykając się raz w roku z przedstawicielami władz oświatowych, otrzymują jednoznaczny sygnał, że są potrzebni i doceniani. Dziękujemy Januszowi Moosowi, że nie tylko sam jest liderem ruchu pedagogicznego nowatorstwa, autorem i redaktorem wielu rozpraw na ten temat, konsekwentnie walczącym o lepszą i konstruktywistyczną edukację, ale dostrzega INNYCH, pamięta o najlepszych i czyni wszystko, by ich twórczość była upowszechniana, zagrzewając kolejne pokolenia do kreatywnego oporu.

6 komentarzy:

Anonimowy pisze...

Komu jakieś oddolne innowacje są potrzebne pod rządami p.Hall.Skoro ich nie ma w przepisach to jest to jakaś nauczycielska aberracja...;-)

PEDAGOG - ŚLIWERSKI pisze...

Nadal obowiazuje rozporzadzenie o innowacjach i eksperymentach pedagogicznych. Tak wiec nie jest to prawdą, co Anonimowy sugeruje. Inna rzecz, to czy MEN i kuratoria popieraja innowacje.

Anonimowy pisze...

Gratuluję Panu Profesorowi najwyższego wyróżnienia w czasie tej uroczystości - tytułu Ambasadora innowacyjnych idei i praktyk pedagogicznych, które otrzymali także profesorowie: B. Niemierko, S. Kaczor, Z. Wiatrowski, S.M. Kwiatkowski, J. Gęsicki i doc. T. Saryusz-Wolski. Szkoda, że nie ma Pana w Łodzi, bo był Pan w ty, mieście wyjątkową postacią w edukacji i dla edukacji. Rozumiem jednak powody Pańskiego odejścia z WSP w Łodzi. To nie jest miejsce dla takich pasjonatów, jak Pan.

Nauczycielka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzi

Anonimowy pisze...

Bardzo ładnie!Tylko co tam robi samozwańczy guru od pomiaru dydaktycznego i "ojciec chrzestny" meritum tego, co robi system CKE/OKE niejaki Niemierko!To coś w rodzaju nagradzania kata na pogrzebie ofiary;-)

Anonimowy pisze...

Panie Profesorze, czy nadal jest pan tak entuzjastycznie nastawiony wobec innowacji, zwłaszcza w nauce w kontekście działań ministra Gowina? Ja odnoszę wrażenie, że innowacja to swego rodzaju przykrywka dla działań zmierzających do redukcji i tak niskich źródeł finansowania nauki.

PEDAGOG - ŚLIWERSKI pisze...

Wobec innowacji zawsze jestem pozytywnie nastawiony, o ile nie są pozorem lub adaptacją do partyjnych instrukcji. O reformie Gowina były 3 raporty, z których każdy zawierał ciekawe elementy, ale nie w całości. Nie wiem , co z 2 letnich debat , spotkań i opinii zostało wykorzystane przez ministra. Widział ktoś najnowszą wersję projektu ustawy 2.0? Jak mam zatem wyrazić opinię o czymś, czego nie znam?