Posty

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi - edukacyjną "perłą w koronie"

Kodujmy w dniach 9-15 grudnia 2019! (Computer Science Education Week – CSEdWeek)

Znakomite szkoły oddolnych innowacji

Wybory członków korespondentów i członków rzeczywistych PAN

Uważajmy na psychopatycznych nauczycieli, także akademickich

Androny pseudonaukowców

Pedagogika pozyskała kolejnego profesora tytularnego - Annę Kanios z UMCS

Belfrzy mówią o sobie

Instytut Badań Edukacyjnych zatrudni socjologów edukacji/wychowania

Tomasz Gmerek z UAM profesorem tytularnym nauk społecznych