Posty

Wybory do komitetów naukowych PAN

"Czy w takim razie mogłabym przyjść na konstelacje?"

Chyba najkrótsze członkostwo profesora w radzie innej uczelni

Dwa paradygmaty myślenia o edukacji i jej reformach

Populizm, popkultura czy funkcjonalny analfabetyzm u współczesnych studentów?

Warto rozpoznawać psychopedagogiczny bullshit i pseudonaukowców

Kwartalnik "Studia z Teorii Wychowania" w wykazie ERIH Plus

O nostryfikacji nie tylko ukraińskiej habilitacji

Pedagogika w zróżnicowanych układach strukturalnych w państwowych uniwersytetach i akademiach

Minister edukacji Dariusz Piontkowski kpi sobie z nauczycieli

Z wizytą

Pamiętamy o naszych Bliskich