27 grudnia 2021

Prof. n. med. dr. hab. Bohdan Maruszewski Doktorem Honoris Causa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

 W wyniku kwarantanny nie mogłem uczestniczyć w uroczystym posiedzeniu Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, w trakcie którego Prof. n. med. dr hab. Bohdan Maruszewski  – polski kardiochirurg dziecięcy, profesor nauk medycznych, społecznik, współtwórca i były prezes Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - otrzymał najwyższą godność akademicką - tytuł doktora honoris causa. Pedagogika specjalna rozwija się dzięki współpracy naukowo-badawczej z uczonymi reprezentującymi także nauki medyczne. O zasługach Profesora informuje Uczelnia:  

Profesor B. Maruszewski jest absolwentem medycyny na Akademii Medycznej w Warszawie (1974 r.), doktoryzował się w 1979 r. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1996 r. na podstawie rozprawy zatytułowanej "Ocena wyników korekcji chirurgicznej poszerzenia pierścienia płucnego u dzieci ze skrajną postacią tetralogii Fallota". W roku 2004 otrzymał tytuł naukowy profesora. Specjalizował się w zakresie chirurgii dziecięcej i kardiochirurgii. Zawodowo związany z Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie obejmował stanowiska profesora zwyczajnego i kierownika Kliniki Kardiochirurgii. Prezes Klubu Kardiologów Polskich.

  • Złoty Krzyż Zasługi (2012)
  • Srebrny Krzyż Zasługi (2002)
  • Order Uśmiechu (2012)

W 1993 r. był jednym z fundatorów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP). W utworzonej Fundacji został wiceprezesem, później zaś prezesem WOŚP.

Odznaczenia i wyróżnienia:

Profesor Bohdan Maruszewski rozpoczął pracę w Instytucie "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" 1.10.1979 roku, przez 22 lata kierował w Instytucie Kliniką Kardiochirurgii. Kawaler Orderu Uśmiechu i Paul Harris Fellow of Rotary International, a także Laureat Nagrody Świętego Kamila. Jest założycielem i wieloletnim członkiem Zarządu Światowego Towarzystwa Kardiochirurgów Dziecięcych, członkiem Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia. W roku 2006 utworzył Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych.

W 2014 r. został Członkiem Honorowym Amerykańskiego Towarzystwa Kardiochirurgów Dziecięcych (CHSS), a w roku 2016 otrzymał Członkostwo Honorowe Europejskiego Towarzystwa Kardiochirurgów Dziecięcych (ECHSA).

Profesor Maruszewski jest autorem i współautorem 273 prac naukowych w recenzowanych czasopismach europejskich i amerykańskich.

*** 

W czasie uroczystości wypromnowani przeze mnie doktorzy nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika odebrali Dyplom. Są to (współ)autorzy już tak znakomitych rozpraw, jak:


 

dr Dominik Chojnowski 
  dr Michał Paluch