22 grudnia 2020

Profesor pedagogiki Amadeusz Krause członkiem Rady Uczelni UWM w Olsztynie

 

To miła wiadomość, że docenia się profesora pedagogiki, eksperta w zakresie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym mianując go członkiem Rady Uczelni innego uniwersytetu, niż jest nim jego podstawowe miejsce pracy. 

Senat UWM wybrał w minionym tygodniu członków Rady Uczelni kadencji 2021-2024. Jak podają władze tej Uczelni - Radę tworzy zgodnie ze statutem 7 osób, w tym 3 spoza wspólnoty Uniwersytetu oraz przewodniczący samorządu studenckiego. 

Zgodnie z regulaminem, kadencja pierwszej Rady Uczelni upływa z końcem 2020 r. Na ostatnim w bieżącym roku posiedzeniu 18 grudnia Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego wybrał radę kadencji 2021-2024.   

W nowej kadencji jest profesor pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, wieloletni członek i ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz członek komisji ds. kształcenia nauczycieli przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego - Amadeusz Krause.

Rozwiązania ustrojowe w tym zakresie pojawiły się wraz z nowelizacją ustaw o szkolnictwie wyższym i nauce w 2018 r.  O pedagogach jako członkach polskich rad uczelni pisałem w blogu. Mam nadzieję, że będą kontynuować swoją służbę w kolejnej kadencji, chociaż nie jest to wcale normą w naszych uniwersytetach.  

Jestem chyba jedynym pedagogiem, który został powołany poza granicami kraju do składu Międzynarodowej Rady Uczelni. Senat Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně w Republice Czeskiej powołął mnie do International Board of Tomas Bata University in Zlín na kadencję 30.11. 2019-30.11.2024, gdzie reprezentuję nauki społeczne.   

Warto w tym miejscu podkreślić, że władze uniwersytetów u naszych południowych sąsiadów zadbały o to, by umiędzynarodowienie polityki rozwoju naukowego nie miało ksobnego charakteru, ale zostało poddane ocenie zagranicznych ekspertów, autorytetów w wiodących w tych uczelniach dziedzin nauk.   

Mimo pandemii mogliśmy w gronie członków Rady zająć stanowisko wobec przedłożonego przez Rektora UTB  projektu Strategiczne cele Uniwersytetu Tomasza Baty w Zlinie na okres 21+ (STRATEGICKÝ ZÁMĚR UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ NA OBDOBÍ 21+).