02 marca 2020

Kto kompromituje Zarząd Główny Polskiego Związku Logopedów?Mamy w Polsce najnowszą technikę sondażu diagnostycznego, dzięki której przejdziemy do historii pseudonauki zyskując czołowe miejsce na świecie. Jeszcze trochę a poziom kompromitacji zostanie nagrodzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wniosek Zarządu Głównego Polskiego Związku Logopedów, który to firmuje.

Dopiero niedawno otrzymałem informację na ten temat. Dzielę się z czytelnikami bloga tą "rewelacyjną" techniką, na którą, jeśli ktokolwiek z pracowników szkół wyższych - uniwersytetów, akademii pedagogicznych itp. zareagował pozytywnie, powinien spalić się ze wstydu.

Oto do władz szkół wyższych został rozesłany WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI w trybie prawnym:

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1429), w związku z przygotowywanym Raportem o stanie kształcenia i zatrudnienia logopedów przez (...), proszę o udostępnienie informacji na postawione poniżej pytania. Jeżeli w uczelni prowadzone są studia logopedyczne na kilku wydziałach, bardzo proszę o wypełnienie punktu 1.1 lub 2.1. Proszę również o podanie w kwestionariuszu danych osoby, z którą można się kontaktować podczas drugiego etapu badań.

Czy szanowni rektorzy, dziekani, dyrektorzy instytutów, kanclerze, nie powinni wyrzucić ten list do kosza? W Polsce, jak i na całym świecie, gdzie przestrzega się norm badań naukowych, także diagnostycznych, obowiązują standardy, których łamać nikomu nie wolno. Jeżeli ktoś chce prowadzić diagnozę celem opracowania na jej podstawie raportu o stanie czegoś, to musi sam lub z zespołem badaczy (kontrolerów, inspektorów, ekspertów) przeprowadzić ją w terenie.

Czy mamy dać się zwariować i zamiast rzetelnych badań kierować się ustawą o dostępie do informacji publicznej? Ta ustawa nie dotyczy prowadzenia tego typu diagnoz. Gdyby tak miało być, to gwarantuję Wam, że każdy może z dniem 1 marca rozpocząć akcję namawiania studentów wszystkich kierunków nauk społecznych - socjologii, pedagogiki, nauk o polityce, pracy socjalnej, pedagogiki, nauk o prawie itd., by kierowali do władz uczelni, szkół czy placówek opiekuńczo-wychowawczych ankiety poprzedzone pismem:

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1429), w związku z przygotowywanym Raportem o stanie ... przez ... Zakład/Katedrę.... (tu - nie ujawniamy, że jesteśmy studentami, bo i po co), proszę o udostępnienie informacji na postawione poniżej pytania. Jeżeli w uczelni, szkole, przedszkolu, Domu Pomocy Społecznej na kilku wydziałach, bardzo proszę o wypełnienie punktu 1.1 lub 2.1.
Proszę również o podanie w kwestionariuszu danych osoby, z którą można się kontaktować podczas drugiego etapu badań.

Czy Zarząd Główny Polskiego Związku Logopedów rzeczywiście uczestniczy w tym kompromitującym nie tylko "twórcę" pseudobadaniu? Kto dał się nabrać na ten bubel? Proponuję, by skierować do organizatora tego Wniosku WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI w trybie ustawowym, aby odpowiedział na pytania z zakresu metodologii badań i pisania raportów.

Obawiam się, że po zapoznaniu się z nim "spadniecie z krzesła" ze śmiechu. Dlaczego? Z bardzo prostego powodu. To arkusz do pseudobadań rozesłany do uczelni (wartość diagnostyczna pytań rozstrzygnięcia jest bliska ZERU):

1. Czy w uczelni są organizowane studia licencjackie kształcące logopedów?
TAK NIE
 proszę podać pełną nazwę uczelni… …………………
 proszę podać miasto, w którym znajduje się uczelnia…… …………………….
 proszę podać rok utworzenia studiów logopedycznych na poziomie licencjackim…….
 proszę podać pełną nazwę studiów logopedycznych proszę podać liczbę absolwentów w roku akademickim 2018/2019…………….………..
 proszę podać liczbę godzin studiów (bez praktyk)…………… ………………….…….
 proszę podać liczbę godzin praktyk……….…………………………………………….
Proszę podać dane osoby do kontaktu podczas II etapu badań
 imię i nazwisko osoby do kontaktu lub opiekuna studiów
 Uwagi brak

1.1 Czy na innych wydziałach prowadzone są studia licencjackie kształcące logopedów?
TAK NIE
 proszę podać pełną nazwę uczelni……………………………………………………………
 proszę podać miasto, w którym znajduje się uczelnia………………………………………..
 proszę podać rok utworzenia studiów logopedycznych na poziomie licencjackim………….
 proszę podać pełną nazwę studiów logopedycznych………………...………………………
 proszę podać liczbę absolwentów w roku akademickim 2018/2019……………….………..
 proszę podać liczbę godzin studiów (bez praktyk)………………………………………….
 proszę podać liczbę godzin praktyk………………………………………………………….
Proszę podać dane osoby do kontaktu podczas II etapu badań
 imię i nazwisko osoby do kontaktu lub opiekuna studiów…………………………….
 e-mail osoby do kontaktu lub opiekuna studiów……………………………………….
Uwagi

2. STUDIA MAGISTERSKIE KSZTAŁCĄCE LOGOPEDÓW

2. Czy w uczelni są organizowane studia magisterskie kształcące logopedów?
TAK NIE
 proszę podać pełną nazwę uczelni……………………………………………………………
 proszę podać miasto, w którym znajduje się uczelnia………………………………………..
 proszę podać rok utworzenia studiów logopedycznych na poziomie licencjackim ……….
 proszę podać pełną nazwę studiów logopedycznych………………...………………………
 proszę podać liczbę absolwentów w roku akademickim 2018/2019……………….………..
 proszę podać liczbę godzin studiów (bez praktyk)………………………………………….
 proszę podać liczbę godzin praktyk………………………………………………………….
Proszę podać dane osoby do kontaktu podczas II etapu badań
 imię i nazwisko osoby do kontaktu lub opiekuna studiów…………………………….
 e-mail osoby do kontaktu lub opiekuna studiów……………………………………….
Uwagi


2.1 Czy na innych wydziałach prowadzone są studia magisterskie kształcące logopedów?
TAK NIE
 proszę podać pełną nazwę uczelni……………………………………………………………
 proszę podać miasto, w którym znajduje się uczelnia………………………………………..
 proszę podać rok utworzenia studiów logopedycznych na poziomie licencjackim………….
 proszę podać pełną nazwę studiów logopedycznych………………...………………………
 proszę podać liczbę absolwentów w roku akademickim 2018/2019……………….………..
 proszę podać liczbę godzin studiów (bez praktyk)………………………………………….
 proszę podać liczbę godzin praktyk………………………………………………………….
Proszę podać dane osoby do kontaktu podczas II etapu badań
 imię i nazwisko osoby do kontaktu lub opiekuna studiów…………………………….
 e-mail osoby do kontaktu lub opiekuna studiów……………………………………….
Uwagi

3. STUDIA PODYPLOMOWE KSZTAŁCĄCE LOGOPEDÓW

3. Czy w uczelni są organizowane studia podyplomowe kształcące logopedów?
TAK NIE
 proszę podać pełną nazwę uczelni……………………………………………………………
 proszę podać miasto, w którym znajduje się uczelnia………………………………………..
 proszę podać rok utworzenia studiów logopedycznych na poziomie licencjackim……….
 proszę podać pełną nazwę studiów logopedycznych………………...………………………
 proszę podać liczbę absolwentów w roku akademickim 2018/2019……………….………..
 proszę podać liczbę godzin studiów (bez praktyk)………………………………………….
 proszę podać liczbę godzin praktyk………………………………………………………….
Proszę podać dane osoby do kontaktu podczas II etapu badań
 imię i nazwisko osoby do kontaktu lub opiekuna studiów…………………………….
 e-mail osoby do kontaktu lub opiekuna studiów……………………………………….
Uwagi

3.1 Czy na innych wydziałach prowadzone są studia podyplomowe kształcące logopedów?
TAK NIE
 proszę podać pełną nazwę uczelni……………………………………………………………
 proszę podać miasto, w którym znajduje się uczelnia………………………………………..
 proszę podać rok utworzenia studiów logopedycznych na poziomie licencjackim………….
 proszę podać pełną nazwę studiów logopedycznych………………...………………………
 proszę podać liczbę absolwentów w roku akademickim 2018/2019……………….………..
 proszę podać liczbę godzin studiów (bez praktyk)………………………………………….
 proszę podać liczbę godzin praktyk………………………………………………………….
Proszę podać dane osoby do kontaktu podczas II etapu badań
 imię i nazwisko osoby do kontaktu lub opiekuna studiów…………………………….


Drodzy studenci, doktoranci - do dzieła. Zasypujcie instytucje i placówki tego typu kwestionariuszami. Przed nami nowa era raportów badawczych.