środa, 21 grudnia 2011

Ruszyły nowe procedury awansu naukowego

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, wynikająca z ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 84, poz. 455), ustanowiła m.in. nowe zasady przeprowadzania postępowań habilitacyjnych, zobowiązując jednocześnie Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów do zamieszczania na stronie internetowej Komisji m.in. wniosków o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego wraz z autoreferatami kandydatów do stopnia.

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów opublikowała na swojej stronie internetowej wnioski, jakie złożyli pierwsi odważni kandydaci do stopnia doktora habilitowanego, którzy chcą przeprowadzić postępowanie habilitacyjne zgodnie z nową procedurą. Dla ujednolicenia, a tym samym ułatwienia zainteresowanym sporządzania wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz przygotowania autoreferatu, CK zaproponowwała jednolity wzór wniosku. http://www.ck.gov.pl/index.php/postepowania-awansowe/postepowania-habilitacyjne/dziedzina-nauk-humanistycznych

Można już podejrzeć, jak wyglądają wnioski pierwszych odważnych, a są wśród nich: trzej filozofowie, dwaj językoznawcy oraz po jednym z kulturoznawstwa i literaturoznawstwa. Nie wpłynęły jeszcze wnioski o otwarcie przewodu habilitacyjnego w tym trybie z pedagogiki. http://www.ck.gov.pl/index.php/postepowania-awansowe/postepowania-habilitacyjne/dziedzina-nauk-humanistycznych

Kto zainicjuje z naszej dyscypliny tę ścieżkę awansu?7 komentarzy:

Anonimowy pisze...

Jest Panie Profesorze pierwszy wniosek z pedagogiki: dr Przemysław Piotrowski z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

PEDAGOG - ŚLIWERSKI pisze...

To zapewne wkrótce ten wniosek znajdzie się na stronie CK.

Anonimowy pisze...

Tak, wniosek jest już na stronie CK


http://www.ck.gov.pl/images/PDF/Awanse/Piotrowski%20%20Przemyslaw/Piotrowski-Wniosek.pdf

PEDAGOG - ŚLIWERSKI pisze...

Tak, wpłynął ten wniosek, ale w obszarze i dziedzinie nauk społecznych, dlatego nie zwróciłem na to uwagi. Chyba wszystkie jednostki z uprawnieniami do habilitowania z pedagogiki są jeszcze zarejestrowane w dziedzinie nauk humanistycznych. Mają dwa lata na dostosowanie się do nowegpo podziału nauk.

Anonimowy pisze...

Gratuluję dr Piotrowskiemu. Uważam, że nowe zasady będą bardziej przejrzyste. Więcej recenzentów, mniejszy udział rad wydziału dobrze służą habilitacjom. Mam nadzieję, że podniesie się także poziom, bo ostatnimi czasy (niestety) nie tylko zagraniczne habilitacje budzą niesmak.
Decyzja dr Piotrowskiego mnie nie dziwi. Ma dobry dorobek i może mieć nadzieję, że recenzenci to docenią. Życzę mu sukcesu.

Anonimowy pisze...

Panie Profesorze, po przeczytaniu kilku autoreferatów zauważyłem znaczną dowolność w strukturze tekstów. Czy CK nie powinna udostępnić sfrormatowanego pliku (np. doc) zawierającego ramki przeznaczone na treść poszczególnych punktów wymaganych w ustawie.
Skutki obecnego stanu to np. brak zestawienia ważnych publikacji (jedynie ich liczba, suma punktów, etc) lub zbędny opis kariery przed uzyskaniem stopnia doktora.
Przy okazji, ramki są gwarancją kompletności skanowanego tekstu.

Anonimowy pisze...

Bardzo dziękuję za ten wpis oraz za pozostałe dotyczące kwestii habilitacji! Informacje podawane tu przez Pana Profesora wyjaśniają wiele spraw, których wyjaśnienia nie można się doprosić w macierzystej uczelni, w której ze świecą by szukać osoby rozumiejącej i interpretującej przepisy. Dziękuję i trzymam kciuki za dalsze wpisy na ten temat.
Byłabym wdzięczna, gdyby przy okazji Pan Profesor napisał o wymaganej liczbie punktów za publikacje z pedagogiki oraz może wstawił dokument zawierający wykaz ile punktów jest za jaki rodzaj publikacji - a także czy w jakiś sposób punktowane w kontekście habilitacji są wymienione w ustawie inne działania; czy te punkty sumują się czy raczej jest wymagana ich konkretna liczba w każdej kategorii. Czy jeśli nie mam publikacji w czasopismach znajdujących się na liście filadelfijskiej, lecz poza artykułami w polskich czasopismach i pracach zbiorowych mam w dorobku kilka podręczników, uczestnictwo w projektach, prowadzę szeroką działalność popularyzatorską nauki itp., to mam szansę ubiegania się o habilitację na nowych zasadach? W naszej uczelni mi mówią, że np. artykuły opublikowane lub przedrukowane w recenzowanych opracowaniach włoskich, czy skandynawskich u nas się nie liczą. Czy brak artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej można "nadrobić" innymi publikacjami? Ustawa nic na ten temat nie mówi, a w uczelni nikt nie jest stanie mi wskazać żadnych aktów wykonawczych w tej sprawie. Będę Panu Profesorowi bardzo wdzięczna za wpis na ten temat.
Jednocześnie przesyłam serdeczne życzenia wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia i oby nadchodzący Nowy Rok była dla Pana Profesora lepszy od tego kończącego się.
Maria