piątek, 3 kwietnia 2015

Jubileusz profesora nauk wojskowych i pedagogiki Jerzego Kunikowskiego oraz Prezesa Łódzkiego Towarzystwa Naukowego prof. Stanisława LiszewskiegoJubileusz 70. urodzin i 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej obchodził profesor zwyczajny, doctor honoris causa Jerzy KUNIKOWSKI z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Wyższej Szkoły Nauk Społecznych - PEDAGOGIUM w Warszawie.

Ogromnie żałowałem, że nie mogłem uczestniczyć w przygotowanej z tej okazji uroczystości na Wydziale Humanistycznym, gdyż w tym samym dniu i o tej samej porze odbywało się posiedzenie Prezydium Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów. Wielokrotnie Komisja korzystała z doświadczenia, mądrości i wysokiego taktu osobistego Profesora w recenzowaniu wniosków z zakresu pedagogiki oraz nauk o bezpieczeństwie, toteż jestem przekonany, że będzie to nadal możliwe. Jubilat jest w tym zakresie wybitnym autorytetem naukowym, o czym świadczy Jego służba w ciągu mijających właśnie czterdziestu lat pracy akademickiej, na rzecz polskiej edukacji oraz narodowego bezpieczeństwa.

Profesor J. Kunikowski jest autorem "Słownika podstawowych terminów wiedzy i edukacji dla bezpieczeństwa". W swoich monografiach naukowych oraz pracach zbiorowych, które były najczęściej pokłosiem konferencji podejmował kwestie wychowania patriotyczno–obronnego, jego tradycji i współczesności, konfliktów oraz zagrożeń w życiu dziecka, edukacji obronnej oraz przygotowywania dzieci i młodzieży do działań w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Dzisiaj ta problematyka znajduje się w centrum zainteresowań nauk o bezpieczeństwie i pedagogiki społeczno-obronnej. Jubilat wypromował 16 doktorów. Przez dwie kadencje pełnił funkcję Dziekana Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach.


W Łódzkim Towarzystwie Naukowym nastąpi zmiana na stanowisku Prezesa. Po dwudziestu czterech latach kierowania tym Towarzystwem zrezygnował z dalszego kandydowania do tej funkcji profesor Stanisław Jan Liszewski, znakomity polski geograf, specjalista od geografii osadnictwa, a w szczególności geografii miast, profesor, także były rektor Uniwersytetu Łódzkiego (1996-2002). W tym roku Profesor będzie także obchodził swój jubileusz, bowiem urodził się w dn. 11 listopada 1940 w Łodzi. Studia magisterskie z geografii ukończył w 1963 r. w siedem lat później obronił dysertację doktorską, a w 1977 r. uzyskał habilitację. Wszystkie awanse naukowe przeprowadzał w macierzystym Uniwersytecie. W 1990 Prezydent RP nadał mu tytuł profesora zwyczajnego. W 2011 został wyróżniony tytułem doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej

Prof. Stanisław Liszewski przewodniczy Kapitule prestiżowej w naukach pedagogicznych Nagrody Łódzkiego Towarzystwa Naukowego Im. Profesor Ireny Lepalczyk na najlepszą rozprawę naukową z pedagogiki społecznej. Warto odnotować wśród wielu Jego funkcji takie jeszcze jak: Przewodniczący Komitetu Narodowego do Spraw Współpracy z Międzynarodową Unią Geograficzną przy Wydziale Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych PAN, członek Komitetu Narodowego do Spraw Współpracy z Międzynarodową Radą Nauki przy prezydium PAN, były dyrektor Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego. Poza tym jest członkiem wielu innych organizacji naukowych, autorem licznych publikacji naukowych, promotorem i recenzentem wielu prac doktorskich i habilitacyjnych.

Szczególnie jestem wdzięczny Profesorowi S. Liszewskiemu za przewodniczenie Kapitule Nagrody ŁTN, bowiem od początku jej istnienia zawsze troszczył się o to, by rozstrzygnięcia profesorskiego gremium były najwyższej jakości.

3 komentarze:

 1. Szanownemu i Drogiemu Panu Profesorowi Jerzemu Kunikowskiemu z całego serca gratuluję z okazji pięknego Jubileuszu oraz życzę wielu lat zdrowia i dalszej twórczej aktywności na rzecz pedagogiki i nauk o bezpieczeństwie. Łączę wyrazy prawdziwego szacunku

  Eugeniusz Rudnik

  PS Dziękuję Profesorowi Bogusławowi Śliwerskiemu za serdeczne słowa poświęcone Profesorowi-Jubilatowi Jerzemu Kunikowskiemu.

  OdpowiedzUsuń
 2. Profesor Kunikowski - najlepszy z najlepszych....

  OdpowiedzUsuń
 3. wykładał kiedyś pedagogikę w Pedagogium, generalnie wiedzy mało przekazywał, mało konstruktywne wypowiedzi na temat edukacji obronnej i brak wiedzy współczesnej dotyczącej zagrożeń w internecie. Niestety wiecznie prof zatrzymał się na epoce czołgów, kiedy latają joż drony.. :) i na wykładach studenci albo jedli, albo spali kiedy już nie dawali rady...

  OdpowiedzUsuń

Jeśli masz zamiar kogoś obrazić, to zrezygnuj z komentowania.