wtorek, 10 lutego 2015

Zgłaszajcie do nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe - szanse są nikłe

(fot. Z wystawy nagrodzonej przez Rektora APS najlepszej pracy dyplomowej - Julii Kosałki)


DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 stycznia 2013 r. zawiera ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

Warto zapoznać się z tym aktem prawnym, gdyż jest on adresowany do środowisk akademickich, których naukowcy mogą poszczycić się znaczącym w świecie, wybitnym osiągnięciem naukowym, prowadzącym do nadania tytułu naukowego. Tym samym nagrody są przewidziane dla doktorów habilitowanych, którzy uzyskali lub ubiegają się na podstawie osiągnięcia naukowego o tytuł naukowy profesora. Piszę o tym dlatego, że w niektórych jednostkach uniwersyteckich już niektórzy pospieszyli się ze zgłaszaniem wniosków bez wczytania się w treść rozporządzenia i wnioskowali o przyznanie nagrody ministra nauki i szkolnictwa wyższego za monografię przedhabilitacyjną czy habilitacyjną. Wniosek składa się do ministra w terminie do dnia 31 marca 2015 r.

W powyższym rozporządzeniu w § 2. 1. wyraźnie określono:

Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe przyznaje się za mające światowe znaczenie osiągnięcia prowadzące do nadania tytułu naukowego profesora lub tytułu profesora sztuki, uzyskane w szczególności w obszarach wiedzy obejmujących obszary nauk ścisłych, technicznych, społecznych i humanistycznych.

Pojawiła się też nowa kategoria beneficjentów:

2. Nagrody za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej przyznaje się za aktywność w dziedzinie kształcenia kadr naukowych, związaną z pełnieniem funkcji promotora przełomowych prac doktorskich, w jednym z 8 obszarów wiedzy określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (...), a także za wkład w rozwój i poprawę jakości kształcenia.

§ 3. 1. Nagrody mają charakter indywidualny.

2. Nagrody przyznaje się corocznie za:

1) wybitne osiągnięcia naukowe w liczbie 3 – w wysokości do 100 tys. zł każda;

2) osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej w liczbie 5 – w wysokości do 40 tys. zł każda.

3. W danym roku nagrody w danej kategorii mogą nie zostać przyznane albo może zostać przyznana mniejsza liczba
nagród niż określona w ust. 2.


§ 9. 1. Wnioski mogą składać – w przypadku nagród za:
1) wybitne osiągnięcia naukowe:

a) uczelnie,

b) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni,

c) instytuty badawcze,

d) jednostki naukowe i komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk,

e) wydziały lub komisje Polskiej Akademii Umiejętności,

f) stowarzyszenia naukowe i naukowo-techniczne,

2) osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej:
a) uczelnie,

b) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni,

c) instytuty badawcze,

d) instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk
– zwane dalej „wnioskodawcą”.

2. Wnioskodawca może zgłosić w danym roku w danej kategorii jednego kandydata do nagrody.

§ 10. 1. Kandydatami do nagrody mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie, w tym pracujące za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali osiągnięcia, o których mowa w § 2.


Jeśli wczytamy się w treść prawa, to zorientujemy się, że mamy tu do czynienia z niemalże olimpijską strukturą nagród. Z wszystkich dziedzin nauki i dyscyplin naukowych w istocie mogą być przyznane tylko TRZY "złote medale", a i to jest uzależnione od ostatecznej decyzji zespołu oceniającego. Tylko na tyle stać ministerstwo.

6 komentarzy:

 1. Nagród naukowych w Rzeczypospolitej Polskiej mamy sporo, co do prestiżu, to najwyżej sytuuje się Nagroda FNP, a która zwana jest polskim Noblem, a dalej mamy nagrody Prezesa Rady Ministrów i nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Hierarchicznie przedstawiłem wszystkie, choć świadomie pominąłem nagrody branżowe, które także są wysoce prestiżowe np. nagroda im. Jana Długosza, KLIO itd.Ogółem jest ich sporo, ale chętnych do zdobycia owych nagród jeszcze więcej stąd wprowadzane są rokrocznie coraz bardziej złożone, wyśrubowane kryteria przyznawania nagród naukowych w RP.Samo życie chciałoby się powiedzieć za poetą.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przepraszam, ale zapomniałem o znakomitych nagrodach naukowych przyznawanych przez poszczególne Wydziały Polskiej Akademii Nauk, a które uchodzą za równorzędne nagrodom Prezesa Rady Ministrów.Podobnie nagrody naukowe wywodzące się z Polskiej Akademii Umiejętności, ale w dobie neoliberalnego kapitalizmu RP przemilczane.Może dlatego, że nie ma czeku na sumę 100 - 200 tysięcy złotych i blasku reflektorów polskich dziennikarzy.

   Usuń
 2. W tym roku z ustawowego (!) odpisu na nagrody ministra dla nauczycieli (grupy ponad półmilionowej !) w wysokości ponad 5 mln zł MEN wykorzystał w roku 2014 poniżej miliona czyli poniżej 20%(!!!). Zapytana o to przez dziennikarzy "ministra" Berdzik odparła, że ... MEN nie ma obowiązku(!) wykorzystania tych środków. Czyli nie znalazł się mniej więcej jeden(!) nauczyciel na 10 placówek zasługujący na taką nagrodę!!! M.in. takiej nagrody nie przyznano nawet nauczycielom(było ich około 20 w kraju!), których uczniowie zdobyli medale( w tym złote!) w międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych o światowym zasięgu i prestiżu!!! Ot - taka polytyka ... ;-)

  OdpowiedzUsuń
 3. Warto to przypomnieć w okresie wyborczym, by Polacy wiedzieli, kto zdradza ich interesy, kto nadużywa władzy do celów pozaedukacyjnych.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wszyscy polscy politykierzy są siebie warci.Sądzisz, iż opozycja jest inna? Wrzuć na luz.

   Usuń
 4. Przepraszam, ale jak się ma to rozporządzenie do następującego: Dziennik Ustaw z. dnia 6 marca 2013 r. Poz. 296 ROZPORZADZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 1 marca 2013 r. W sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich?

  OdpowiedzUsuń

Jeśli masz zamiar kogoś obrazić, to zrezygnuj z komentowania.