piątek, 6 kwietnia 2012

Kto nie chce służyć rodzinie?

Od wczoraj trwa w Łodzi lewacka krytyka Centrum Służby Rodzinie w Łodzi - organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego w zakresie przede wszystkim pomocy społecznej, edukacji, oświaty, nauki i wychowania oraz ochrony i promocji zdrowia. Uległy jej władze miasta, które organizując konkurs na sfinansowanie szkoleń w zakresie edukacji seksualnej w szkolnictwie publicznym złamały zasady i ponoć po raz pierwszy odstąpiły od uznania zwycięzcy, jakim zostało powyższe Centrum. Dla centro-lewicowej prasy, jaką jest "Gazeta Wyborcza" nadarzyła się znakomita okazja do podgrzewania i usprawiedliwiania działań, które kompromitują tak organizatora konkursu, jak i tę gazetę. To jest po prostu haniebne.

Ciekaw jestem, czy gdyby sędziowie bokserskiego meczu doszli do wniosku, że reprezentujący katolickie wyznanie zwycięzca pojedynku nie powinien otrzymać medalu z powodu swojego wyznania, to czy dziennikarze pisaliby o słuszności decyzji, czy może narzekali na nietolerancję, dyskryminację, łamanie prawa itp.? Dziennikarze "GW" - Marcin Markowski i Wioletta Gnacikowska piszą wprawdzie, że: Centrum Służby Rodzinie robi w Łodzi kapitalną robotę, ale ..., szybko dodają: powierzenie mu edukacji seksualnej w publicznych szkołach jest co najmniej ryzykowne

Od kiedy do gdybanie ma być rozstrzygające o wartości projektu edukacyjnego? Czy w warunkach konkursu było sformułowane zastrzeżenie, że nie mogą o dotację z Urzędu Miasta ubiegać się podmioty, które mają jakikolwiek związek z katolicyzmem, czy których kadra jest związana z nauką społeczną tego lub innego wyznania?

Spójrzmy na ten proces tylko i wyłącznie z formalno-prawnego punktu widzenia. Urząd organizuje konkurs. Kryteria są otwarte dla wszystkich podmiotów, bez wstępnego wykluczania organizacji związanych z Kościołem Katolickim czy jakimkolwiek innym. Komisja analizuje merytorycznie i finansowo wszystkie wnioski, po czym wybiera najlepszy w obu tych kategoriach. Co jeszcze trzeba uczynić, by zostać uznanym beneficjentem oferty?

Otóż to, przegrywa jednym punktem organizacja, która reprezentuje nurt ateistycznej edukacji, określającej się mianem nowoczesnej, jedynie słusznej i właściwej, godnej itd.,itd. Jest nią "Fundacja Jaskółka", która powstała w marcu 2004 r. Jak podaje na swojej stronie: Od 2010 r. realizujemy autorski program warsztatów z edukacji seksualnej dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Pomysł na przeprowadzenie tego typu zajęć wyszedł od młodzieży, z którą pracowaliśmy przy realizowaniu licznych projektów. Zdobył on poparcie szkolnych pedagogów i psychologów. Do tej pory przeszkoliliśmy z sukcesem ponad 250 osób.

Władze unieważniają zatem wyniki konkursu. Kto tak postępuje? Zacytuję z GW:

(...) biuro prasowe UMŁ poinformowało właśnie, że konkurs został "odwołany". Dlaczego? "Zgodnie z prawem może być odwołany bez podania przyczyny" - czytamy w urzędowym e-mailu. Jak usłyszeliśmy, władze Łodzi przestraszyły się, że oddanie edukacji seksualnej w ręce osób blisko związanych z Kościołem ośmieszy całą ideę. Konkurs formalnie unieważniła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska (PO), ale nieoficjalnie wiemy, że zrobiła to na prośbę Krzysztofa Piątkowskiego, wiceprezydenta odpowiedzialnego za edukację i zdrowie.

Centrum Służby Rodzinie ma ogromne zasługi dla społeczeństwa, nie dzieląc je na świeckie i wyznaniowe, na bogate i ubogie, na prawicowe i lewicowe, na liberalne i anarchistyczne, służąc - zgodnie nie tylko ze swoją nazwą, ale i statutowa misją - każdej osobie i rodzinie, która jest w potrzebie, także tej ciężko doświadczonej losem, dysfunkcjonalnej, zagrożonej patologiami. Dla pracowników tego Centrum, a są w nim przecież wysokiej klasy świeccy profesjonaliści - pedagodzy po Uniwersytecie Łódzkim, w tym znana publicznie postać społecznika, jaką jest mój magistrant Tomasz Bilicki, psycholodzy po UŁ, socjolodzy, lekarze, pielęgniarki, ale także osoby zakonne. Sam byłem przed kilku laty zewnętrznym recenzentem projektu, jaki był dofinansowywany z budżetu państwa, na rzecz szkolnictwa publicznego w Łodzi. Projekt nosił nazwę: „Szkolna Akademia Innowacji i Odpowiedzialności”.

Nie przypominam sobie, by ktokolwiek wówczas krzyczał, że pracownicy CSR będą źle wspierać szkoły, uczniów i nauczycieli. Otrzymali pieniądze publiczne na edukację. Nie zmarnowali ich. Czyżby seksualność człowieka podlegała w tym kraju kryterium "poprawności politycznej"? Jeśli tak, to dlaczego nie zostało ono wpisane w zasady konkursu? Już wyobrażam sobie larum, jakie podnieśliby dziennikarze "GW", gdyby u władzy był Jarosław Kaczyński a reprezentujący jego partię przedstawiciel władzy w UMŁ odrzuciłby lepszy wniosek organizacji Centrum Jaskółki (bo tak nazywa się organizacja, która przegrała ten konkurs).

Od lat odbywają się tu konferencje naukowe i oświatowe, prowadzone sa szkolenia i warsztaty dla rodziców, przyszłych rodziców, organizowane formy terapii i wspomagane działania na rzecz poszukiwania zastępczych rodziców czy opiekunów dla sierot społecznych, itd., itd. I to wszystko nagle się nie liczy, bo urażona została ambicja lewicowej organizacji, której oferta edukacyjna przegrała? Czyżby konkurs został ustawiony właśnie pod nią? Może zatem powinny zainteresować się tym odpowiednie służby? Drodzy dziennikarze "Gazety Wyborczej" - już tak bardzo straciliście kontakt z realiami i rzetelnością, że musicie stronniczo formułować swoje teksty, by podgrzewać niechęć i usprawiedliwiać tak niegodne działania?


Sięgnijmy do dokumentów:
Zarządzenie nr 1829/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego polegającego na edukacji nastolatków w zakresie świadomego rodzicielstwa oraz profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV"
(...)
zarządzam co następuje:
§ 1.1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego polegającego na edukacji nastolatków w zakresie świadomego rodzicielstwa oraz profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV".

2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust.1. stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. W celu opiniowania ofert zgłoszonych do konkursu ofert, o którym mowa w § 1, powołuję Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, w składzie: (...)

§3. Komisja opiniuje oferty zgodnie z Regulaminem pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.
(...)

Zajrzyjmy zatem do tego załącznika. Jednoznacznie potwierdza się, że mogą do konkursu przystąpić organizacje pozarządowe.

W §6.1. stwierdza się:

Następnie Komisja rozpatruje poszczególne oferty, oddzielnie dla każdego zadania albo działania, jeśli zadanie zostało podzielone na działania.

2. Członkowie Komisji przy ocenie merytorycznej poszczególnych ofert stosują następujące kryteria i skale ocen (łącznie 20 pkt):

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta - 0-3 pkt;

2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - 0-4 pkt;

3) wartość merytoryczna oferty, w tym jakość proponowanego programu zajęć warsztatowych i metod jego realizacji oraz kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne - 0- pkt.;

4) planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego - m0-1 pkt.;

5) planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków - 0-3 pkt.;

6) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków - 0-1 pkt.

Proszę wyjaśnić, co uzasadnia anulowanie wyniku konkursu i pozbawienie jego zwycięzcy, który przedstawił obiektywnie lepszą ofertę w świetle powyższych kryteriów? Dlaczego dziennikarze Gazety Wyborczej nie operują faktami, tylko wytłuszczają w tytule swojego "zatroskanego" artykułu: "Seks po bożemu nie przeszedł"? A może powinno być: "Seks po czyjemuś nie przeszedł?"

7 komentarzy:

 1. Jakby CPR należało do PO na pewno by przeszło wszystko, ponieważ należy do KK nie przejdzie. I nie ważne czy robi dobrą robotę. Ważne jest tylko, że póki PO u koryta stoi nic co z kościołem związane jest nie ma racji bytu. Polska to kraj z ludźmi chorymi na różne przypadłości... Nie liczy się już nic, tylko to co wyjdzie spod partyjnej lady... chore...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Racja. Hipokryci pobiegną dziś do kościoła z pisankami, a jutro na mszę, by pokazać się swoim wyborcom.

   Usuń
 2. Idąc tą analogią, gdyby UMŁ robił konkurs na obsadę lekcji BIOLOGII to wygrana CSR też byłaby ok, bo przecież po co uczyć się o ewolucji skoro wiadome jest, że na początku był chaos a potem Bóg stworzył świat w 7 dni. Oczywistym jest że CSR będzie promował w szkole "naturalne metody planowania rodziny" bo innych promować nie może. A przecież to nie jedyna prawda w edukacji seksualnej. Od lat pracuje się nad tym, aby edukację seksualną prowadziły osoby, które są do tej roli przygotowane i nie wstydzą się o tym mówić. Idealnym tego przykładem jest http://ponton.org.pl/ Uczenie światopoglądu zostawmy na lekcje religii, etyki i tzw. godziny wychowawcze oraz na pracę w domu.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Anonimowy. Wczytaj się w istotę tego wpisu. Rzecz dotyczy perfidnej dyskryminacji i łamania zasad konkursu. Oferta CSR być może merytorycznie była o tyle lepsza, że dawała nie jedno, jakże światopoglądowo monistyczne podejście, jakie proponowała Fundacja Jaskółka, ale także alternatywne. Trzeba znać treść ofert, żeby pozwalać sobie na tak dyskryminujące oceny i nie mieć szacunku do reguł prawa.

   Usuń
  2. Ma Pan rację. Urząd mógł bez konkursu wręczyć kasę Fundacji Jaskółka zlecając jejto zadanie. Po co robić taki pic i fotomontaż, po co tworzyć fikcyjną demokrację? lepiej jest sterowac edukacją zgodnie z jedynie słusznym światopogladem - prezerwatywa na banana, ćwiczenia praktyczne na zapleczu, a potem pieniądze na diagnozę, ile uczennic gimnazjów jest w ciąży. W Polsce - ponad 1000.
   Taka mamy demokrację w wydaniu Platformy Obywatelskiej.

   Usuń
 3. Skoro Fundacja Jaskółka przeprowadza autorski program warsztatów na temat edukacji seksualnej młodzieży gimnazjalnej i licealnej i tak go zachwala, to dlaczego statystyki młodych matek (m.in. tych, o których pisał Pan profesor kilka dni temu) w województwie łódzkim są tak przerażające!!!???!!! Skoro nasze dzieci uczęszczają na lekcje religii to chyba powinny mieć zapewnioną edukację seksualną pod kontem wyznania - może rodzicie powinni wypowiedzieć się w tej kwestii. Ciekawe ile osób sprzeciwi się katolickiemu podejściu do sprawy seksu przed ślubem i seksu nieletnich...

  OdpowiedzUsuń
 4. Opisana sprawa jest sprawą. Ogłaszanie przetargu na cokolwiek i unieważnianie jego wyników jest w naszym kraju zawsze podejrzane i budzi emocje i protesty. I słusznie. Ale w wypadku edukacji seksualnej, jest to temat zastępczy. Świetnie zilustrowała to Marta. Innymi słowy, czy jakaś organizacja może pochwalić się sukcesem w tej dziedzinie ? Moja hipoteza jest: - żadna ! Żadna nie odniosła i nie odniesie sukcesu, również KK, tak długo, jak myślenie i działanie w dziedzinie edukacji seksualnej będzie oparte na fałszywych paradygmatach. Teza: coś takiego, jak edukacja seksualna, nie istnieje, jest niemożliwe (podobnie jak edukacja historyczna lub religijna). Piszę nieco o tym na swoim blogu w "Instrukcja obsługi człowieka (1)".
  Uzasadnienie tezy - skrót: człowiek jest całością-jednością, nie składa się z osobnych kawałków. Człowiek jest istotą wielowymiarową. Szkoła zaprzecza temu, koncentrując uwagę wszystkich na jednym wymiarze człowieka - wiedzy. Co więcej, szkoła dzieli człowieka i wiedzę na osobne komórki, szufladki: tu matematyka, tam religia, a tutaj historia. Teraz próbujemy wprowadzić następną szufladkę: seks. Nic z tego nie wyjdzie. Efekt będzie taki jak z edukacją religijną - generalnie fiasko. Czyli jak trafi się utalentowany nauczyciel, to będzie sukces. Czyli loteria, nie mająca nic wspólnego z programem edukacyjnym.
  Co jest potrzebne, jaka zmiana paradygmatów ?
  1. Szkoła humanistyczna (nie "oświeceniowa"), w której człowiek jest podmiotem, a nie przedmiotem edukacji.
  Szkoła humanistyczna, czyli uznająca wielowymiarowość i jednorodność człowieka. Szkoła uznająca, że wiedza, duchowość, ciało i charakter przenikają się w człowieku i nie są osobnymi szufladkami. System klasowo lekcyjny jest najlepszym zaprzeczeniem takiej szkoły.
  2. Szkoła szacunku i dialogu.
  Podstawą seksu jest szacunek. Seks jest jedną z form dialogu, komunikacji i afirmacji pomiędzy ludźmi. Każda edukacja seksualna w szkole, która nie pielęgnuje szacunku, dialogu, komunikacji i afirmacji, a taki model szkoły jest w Polsce standardem, każda edukacja moralna w takiej szkole, jest skazana na porażkę.
  Zatem, Panie Profesorze, wszyscy Panie i Panowie Profesorowie - strzelajcie z waszych armat ile wlezie, bo wasza wiedza jest dobra i piękna. Ale używajcie swej broni właściwie, to znaczy skutecznie. Dobrze wybierajcie cele i moment otwarcia ognia (nie za wcześnie i nie za późno), nie strzelajcie pojedynczo. Wy macie broń, my nie. To wasz przywilej, a zatem i obowiązek. Tak zrozumiałem zacytowane przez Pana słowa Prof. Marii Dudzik.
  Z wyrazami szacunku
  Wiesław Mariański

  OdpowiedzUsuń

Jeśli masz zamiar kogoś obrazić, to zrezygnuj z komentowania.