piątek, 16 września 2011

Wybory członków Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN z koniecznością poszanowania prawa ich tajności


Na podstawie uchwały prezydium Polskiej Akademii Nauk nr 28/2011 z dnia 26 maja 2011 r. , w sprawie regulaminu wyborów członków komitetu naukowego i jego organów do wszystkich zidentyfikowanych przez Komisję Wyborczą doktorów habilitowanych i profesorów reprezentujących dyscyplinę naukową pedagogika zostały rozesłane karty do głosowania, w których należy wpisać co najwyżej 10 nazwisk) oraz oświadczenie o zgodzie na kandydowanie do Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. W imieniu Komisji Wyborczej dr hab. Janusz Gęsicki, prof. APS zwrócił się z prośbą o przesłanie w załączonej kopercie zwrotnej terminie do 31 października 2011 r. wypełnionej karty wyborczej.

W związku z tym, że ze względu na brak środków w PAN, koszty zwrotnej korespondencji wzięła na siebie Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, za co należą się słowa podziękowania JM Rektorowi dr hab. Janowi Łaszczykowi, prof. APS, każdy z rozstrzygających o tym, kto jego zdaniem powinien być w tym gremium na kolejną kadencję, powinien to odnotować w załączonej „Karcie do głosowania” i odesłać ją w kopercie zwrotnej z naklejonym już znaczkiem pocztowym. Można posłużyć się zamieszczoną na stronie APS pełną listą osób posiadających bierne i czynne prawo wyborcze: http://www.aps.edu.pl/pliki/Wybory_KNP_PAN_2.pdf, by wpisać imiona, nazwiska i miejsce pracy maksymalnie 10 proponowanych przez siebie profesorów/doktorów habilitowanych spośród zarejestrowanych przez Komisję 581 osób.

Zwracam też uwagę na to, że pominięcie jednej z tych informacji, jak np. miejsce zatrudnienia proponowanego przez nas kandydata, może zostać uznane jako niespełnienie formalnego wymogu i karta zostanie unieważniona.

Natomiast Oświadczenie, że wyraża lub nie wyraża zgody na kandydowanie w tych wyborach, powinno – nie tylko w moim przekonaniu - zostać odesłane na własny koszt w odrębnej kopercie na ten sam adres: akademia Pedagogiki specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ul. Szczęśliwicka 40; 02-353 Warszawa z dopiskiem „Wybory KNP PAN”.

Piszę o tym dlatego, że w czasie tegorocznej – XXV Letniej Szkoły Młodych Pedagogów Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, uczestniczący w niej profesorowie zwrócili uwagę na to, że odesłanie w jednej kopercie karty wyborczej z wskazanymi w niej nazwiskami „swoich” kandydatów wraz z informacją, że wyraża się lub nie wyraża zgody na kandydowanie w tych wyborach, łamie zasadę tajności wyborów. Takie łączne odesłanie Karty do głosowania wraz z wspomnianym Oświadczeniem jest niezgodne z fundamentalną w państwie prawa zasadą tajnego głosowania w sprawach personalnych tym bardziej, gdy odbywa się ono drogą korespondencyjną. Odesłanie zatem w odrębnej kopercie Oświadczenia o uczestniczeniu w wyborach jest zgodne z prawem i regulaminem wyborczym, PAN.

9 komentarzy:

 1. Dziekuje za ten wpis Panie Profesorze. Mnie rowniez nieco 'zdziwila' organizacja glosowania.

  OdpowiedzUsuń
 2. Dziękuję za instrukcję, bo to bardzo ważna sprawa.

  EJ

  OdpowiedzUsuń
 3. Bardzo dziękuję za Twoją radę! Wczoraj rozmawialiśmy o tym kłopocie na Radzie Wydziału, a dziś na Twoim blogu znalazłem już owo wskazywane, a słuszne rozwiązanie. Sam zatem wyślę dwie koperty.

  M

  OdpowiedzUsuń
 4. Uwaga Profesora jest ze wszech miar trafna. Tylko jakie realne znaczenie może mieć gremium, które nie ma na znaczki pocztowe?

  OdpowiedzUsuń
 5. Dzięki temu dostrzegłem, że nie ma mnie (i kilku innych znanych mi prof. pedagogiki na liście do wyborów 2011 KNP PAN.
  To oburzające, jak można przeprowadzać wybory pomijając wszystkich uprawnionych!

  OdpowiedzUsuń
 6. Masz absolutną rację - każdy z rozstrzygających o tym, kto jego zdaniem powinien być w składzie KNP na kolejną kadencję, powinien to odnotować w załączonej „Karcie do głosowania” i odesłać ją w kopercie zwrotnej z naklejonym już znaczkiem pocztowym.

  Niezwykle cenna jest też uwaga, że pominięcie jednej z informacji, jak np. miejsce zatrudnienia proponowanego przez nas kandydata, może zostać uznane jako niespełnienie formalnego wymogu i karta zostanie unieważniona (jeśli takie są zapisy Regulaminu wyborów).

  Natomiast oświadczenie, że wyraża się zgodę na kandydowanie w tych wyborach, powinno – także w moim głębokim przekonaniu - zostać odesłane na własny koszt w odrębnej kopercie na ten sam adres: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ul. Szczęśliwicka 40; 02-353 Warszawa z dopiskiem „Wybory KNP PAN” - tak też zrobię i zachecę do tego Kolegów.

  J.

  OdpowiedzUsuń
 7. Poza opuszczeniem danych kilku osób jeszcze znalazłam błędne miejsce pracy pewnej Pani prof. Czy wówczas głos (ewentualnie) oddany na nią będzie ważny? Czy też jest to uchybienie formalne?
  Tak ważne wybory wymagają staranności i dokładności. Wygląda, że niestety brak jest aktualne bazy danych dr hab. i prof.

  OdpowiedzUsuń
 8. Wszelkie uwagi i protesty należy kierować do Komisji Wyborczej, a jak to nie pomoże, to do władz PAN.

  OdpowiedzUsuń

Jeśli masz zamiar kogoś obrazić, to zrezygnuj z komentowania.