Posty

Dlaczego temat habilitacji staje się medialny?

Rozprawa o funkcji założonej i rzeczywistej programu "Adopcja Serca" w Rwandzie

Co to znaczy być uczestnikiem praktyki szkoły?

Szkoła i nauczyciel. Osiągnięcia, dylematy, perspektywy

Zespół Edukacji Elementarnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych postuluje

Joachim Gauck o tolerancji

Janusz Moos odznaczony Medalem "Universitatis Lodziensis Amico"

0 raporcie Najwyższej Izby Kontroli p.t. "Zmiany w systemie oświaty"

Człowiek pogranicza

Jubileusz Profesora Jerzego Nikitorowicza

Dziękujemy za docenienie i zaufanie