piątek, 28 listopada 2014

Pedagogika szkolna czy pedagogika szkoły? - debata Zespołu KNP PAN w UAM w Poznaniu

W tym tygodniu obradował Zespół Pedagogiki Szkolnej , który działa jako zespół problemowy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Nie było to jednak typowe posiedzenie, gdyż miało ono charakter ogólnopolskiej konferencji naukowej z udziałem członków Prezydium KNP PAN, a poświęconej wstępnym wynikom diagnozy stanu pedagogiki szkolnej jako dyscypliny naukowej w pedagogice oraz jako kierunku kształcenia w szkolnictwie wyższym.

Na Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu przybyło prawie 100 młodych naukowców z wszystkich uniwersytetów, akademii pedagogicznych i wielu, znaczących uczelni niepublicznych, którzy prowadzą badania nad szkołą. Przewodnicząca Zespołu – a wiceprzewodnicząca KNP PAN – prof. dr hab. Maria Dudzikowa przypomniała genezę zamysłu diagnostycznego, zakres zrealizowanych zadań badawczych oraz powody, dla których warto pytać o to: Czy(m) jest pedagogika szkoły? Jaka jest kondycja tej subdyscypliny wiedzy w kraju i poza granicami? Co wynika z przeprowadzonej diagnozy dla rozwoju naszej wiedzy o szkole i dla szkoły? Wskazała na trzy nurty badań i studiów pedagogiki szkoły:


1) Jak uczyć się szkoły?

2) Jak uczyć szkoły studentów pedagogiki i innych kierunków nauczycielskich?

3) Jak zmieniać szkołę?

Kierowany przez poznańską Profesor Zespół ma w ostatnich latach duże osiągnięcia. Stały się one możliwe dzięki przedyskutowaniu w gronie tak licznej i zróżnicowanej akademicko społeczności przedmiotu badań tej subdyscypliny. Stwarzało to podstawę do systematycznego prowadzenia badań i publikowania ich wyników. Wydane zostało monograficzne czasopismo na temat „Edukacja szkolna w zmianach” oraz znakomita rozprawa pt. „Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej " (red. M. Dudzikowa i K. Knasiecka-Falbierska, Kraków: 2013). W przygotowaniu jest kolejny tom pod redakcją prof. Marii Dudzikoweji dr Sylwii Jaskulskiej pt. „Twierdza – Szkoła w metaforze militarnej”.


(fot. profesor Dorota Gołębniak z DSW we Wrocławiu i prof. Maria Dudzikowa z UAM w Poznaniu)

Słusznie uczestnicy debaty zastanawiali się nad tym, czy jaki ma sens poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o tożsamość powyższej subdyscypliny oraz o to, jak uczyć szkoły w ramach akademickiej edukacji?

Prof. M. Dudzikowa zwróciła uwagę na dylemat, jaki pojawia się już w samej nazwie tej subdyscypliny naukowej, a mianowicie – czy pedagogika szkolna obejmuje też pedagogikę przedszkolną albo/i pedagogikę szkół wyższych? Powołany zespół badawczy miał zatem odpowiedzieć na apel przewodniczącego KNP PAN, by każda z reprezentowanych subdyscyplin w zespołach problemowych Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN opracowała raport o stanie własnego rozwoju w kraju i poza granicami. Stało się to zarazem realną szansą na to, by dookreślić tożsamość każdej z dyscyplin i przeanalizować program kształcenia akademickiego w jej zakresie.

Konferencja zamyka I etap badań, który przybliżył nam wyniki diagnozy.


Drugi etap obejmie prowadzenie pracy koncepcyjnej nad subdyscypliną nauk pedagogicznych. Trzeci zaś powinien owocować opracowaniem koncepcji podręcznika akademickiego z pedagogiki szkoły, który mógłby zostać wydany w najbliższych dwóch latach.

W moim przekonaniu nazwa dyscypliny naukowej – „pedagogika szkoły” jest lepsza niż pedagogika szkolna, bowiem przedmiot jej badań dotyczy - jak mówiła prof. M. Dudzikowa - ugruntowanej już wiedzy o szkole, jej kulturze, praktyce, badaniach szkoły i upowszechnianiu ich wyników. Kluczowa dla tego podejścia jest interdyscyplinarność badań podstawowych i aplikacyjnych. Niektórzy jednak twierdzą, że nie ma pedagogiki szkoły, stąd ta nieustanna konieczność powracania do pytań pierwszych: W czym miałaby przejawiać się odrębność tej pedagogiki? Jakie nowe jej otwarcie mogłoby zaistnieć?

cdn.

3 komentarze:

 1. Przywołana i opisana przez Pana Profesora konferencja była wydarzeniem niezwykłym. W znakomitej atmosferze dyskutowaliśmy o ważnych naukowo i społecznie kwestiach. Konferencja nie była również tylko wygłoszeniem referentów w sekcjach na temat.... Była to przemyślana całość zawierająca referaty, głosy w dyskusji i doskonały panel. Zasadniczą częścią konferencji była prezentacja raportu dotyczącego stanu pedagogiki szkoły/szkolnej na polskich uczelniach. Badania przeprowadzone przez zespół badaczy i prezentowane zespołowo pokazały, że mino atomizacji relacji w uniwersytecie (o czym się powszechnie pisze) można i trzeba pracować razem. Wyniki badań pozwoliły też zastanowić się nad stanem/kondycją pedagogiki szkolnej.
  Ciszę się, że uczestniczyłam w tej konferencji, w wyjątkowym wydarzeniu naukowym. Jednak kto zna Przewodniczącą Komitetu Naukowego Konferencji prof. zw. dr hab. Marię Dudzikową, wiedział, że się nie zawiedzie i się nie pomylił. Dziękuję zatem za tę naukową ucztę.

  OdpowiedzUsuń
 2. Konferencja była przejawem troski o rozumienie szkoły, o jej całościowe postrzeganie. Organizatorom udało się zapewnić nie tylko merytoryczne, ciekawe wykłady, ale także ożywioną rozmowę, w której ścierały się poglądy, punkty widzenia. Budująca jest świadomość, że są ludzie "żyjący szkołą" (patrz: "Życie szkołą". Prace dedykowane Marii Dudzikowej. (red.) R.Wawrzyniak - Beszterda, Poznań 2008), szukający możliwości jej poznawania oraz zmieniania. Dziękuję za ważne spotkanie i niech żałują, Ci co nie byli :-)

  OdpowiedzUsuń
 3. Komentarze odbiegające od treści postu a nadto mające charakter agresji personalnej, ocen niemożliwych do weryfikacji usunąłem. Proszę o komentowanie kwestii w rzeczowy sposób. Można polemizować byle pedagogicznie.

  OdpowiedzUsuń

Jeśli masz zamiar kogoś obrazić, to zrezygnuj z komentowania.