14 marca 2020

Dlaczego Telewizja Polska nie uruchamia 'TELEWIZYJNEJ SZKOŁY" tak, jak czyni to Czeska Telewizja? Oczywiste?


Czesi są znacznie mądrzejsi, bo wprawdzie ich telewizja publiczna nie otrzymała 2 mld. na propagandę, ale od za to od 16. marca uruchamia w programie drugim (ČT2) lekcje pod tytułem "NAUCZYCIELKA" (UčíTelka).

Codziennie uczniowie szkół podstawowych będą mogli uczestniczyć w lekcjach za pośrednictwem telewizji. Natomiast we wtorki i czwartki wspierać będzie program 2 także telewizja 1 (ČT1) specjalnym programem o nazwie "Szkoła w domu" (Škola doma) w ramach którego będzie przygotowywać dzieci do egzaminów wstępnych.

Jak poinformował generalny dyrektor Czeskiej Telewizji - Petr Dvořák „Planuje się uruchomienie wyspecjalizowanej dla potrzeb edukacji platformy z ponad trzema tysiącami edukacyjnych klipów z materiałów filmowych Czeskiej Telewizji.“ Ważne jest, by w okresie zamknięcia szkół w całym kraju Czeska Telewizja zaoferowała dzieciom alternatywę do klasycznego kształcenia szkolnego, która może być dopełnione o samokształcenie kierowane.

Projekt Nauczyciela (UčíTelka) powstał w uzgodnieniu i za aprobatą Ministerstwa Szkolnictwa, Młodzieży i Sportu. Czeska Telewizja uruchomi ten program przez najbliższy miesiąc.

Każdego dnia powszedniego od 9.00 rozpocznie się edukacja telewizyjna. Każdy blok dydaktyczny będzie trwać 30 minut a zostanie przeznaczony dla jednego rocznika szkoły podstawowej z krótką przerwą. Emisja będzie regularna, żeby umożliwić rodzicom dostosowanie do ramówki własnego porządku dnia.

Zajęcia prowadzić będzie zawsze jeden nauczyciel z udziałem 3 dzieci - jak wyjaśnia to szef całego projektu Luboš Rosí.

W paśmie godzinowym od 12 do 15.00 będą zajęcia dla uczniów klas starszych. Materiały wideo zostaną przygotowane na specjalistycznym portalu zgodnie z poziomem kształcenia, przedmiotami i treściami w ich ramach programowych. Nauczyciele będą mogli doradzać uczniom w edukacji na odległość, zaś rodzice znajdą na tym portalu materiały do pracy z dziećmi w domu.

Dla uczniów edukacji elementarnej: w dni pracujące od 9 do 12.oo na ČT2

Po południu (dla starszych dzieci): od 12 do 15.00 na ČT2

Natomiast program SZKOŁA DOMOWA: we wtorki i czwartki od 14.00 na ČT1.


Można? Można. Tylko trzeba myśleć o dzieciach, młodzieży i ich rodzicach, bo ci ostatni utrzymują rząd i telewizję publiczną, a nie stację walki politycznej.

(mój przekład z języka czeskiego)