Posty

Badacze szkolnictwa wyższego - czas odsłony wyników zamiast ideologicznych westchnień

Ujawni czy nie ujawni?

Po co habilitacja dr. Markowi Migalskiemu?

Gdzie ci mężczyźni?

Kongres Praw Rodzicielskich

Jak przygotować się do konkursu na dyrektora ORE

Nominacja profesor Hanny Markiewicz z prezydenckim przesłaniem do Profesorów

Konferencja bez światła lamp filujących, ale za to z pajęczyną i smogiem w tle

Wybór niepublicznej szkoły dla dziecka

Najgorszy tydzień szkolnej edukacji

Wolne szkoły - ale nie w Polsce

Edukacyjne konteksty współczesności

Studiujący demoralsi

Czym jest pamięć społeczna?

O dewastacji pamięci – historii i reifikacji tożsamości w świecie konsumpcji i manipulacji

Barbarzyństwo 2.0

Milenialsom nie chce się studiować, a tym bardziej strajkować