Posty

Marginalizacja oświaty w polityce rządu i w polskim Sejmie

Szesnasty minister edukacji narodowej - zderzakiem