09 grudnia 2009

Spóźnione zaproszenie

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w mojej miejscowości wysłał do mnie w dn. 30 listopada (data stempla pocztowego) zaproszenie na uroczystość z okazji 60-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej. Biblioteka mieści się ok. 1,5 km od mojego domu. Poczta Polska potrzebowała na doręczenie tego listu osiem dni, a zatem nie mogłem wziąć udziału w powyższej uroczystości. Pozostało mi pięknie wydrukowane zaproszenie z cytatem z Denisa Diderota:

Zamykanie przeczytanej książki to jak składanie skrzydeł: koniec lotu.