Posty

Nekrofilne władztwo niektórych nauczycieli nad uczniami

Młodzi nie chcą takiej edukacji

Polish Journal of Educational Studies

Czy minister Jarosław Gowin rzeczywiście dużo stracił w czasie tegorocznych wyborów parlamentarnych?

Fałszywe dane bibliograficzne w rzekomo naukowych czasopismach

Najlepsza rozprawa naukowa z pedagogiki społecznej

Powstała Fundacja Krajowa Izba Nauczycieli

Wybory

Biznes vs uniwersytet ... oczami biznesmena

Priorytetem działalności naukowo-badawczej pedagogów na Ukrainie jest CZŁOWIEK i jego EDUKACJA

"Oddaję serce dziecku"

Mer Kijowa - dr pedagogiki Witalij Kliczko o znaczeniu marzeń

VIII Ukraińsko-Polskie/Polsko-Ukraińskie Forum Naukowe "Edukacja dla pokoju"

O odwadze i dzielności w "zbójeckich czasach"

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie z uprawnieniami nadawania stopnia naukowego doktora z pedagogiki

Po drugiej stronie optymizmu - inauguracyjny wykład w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Minister nauki zamierza zrezygnować z jakościowej oceny czasopism naukowych przez ekspertów 44 dyscyplin naukowych.

Czy Wojciech Starzyński naruszył Prawo Szkolne?

Szczególne wyróżnienia profesorów pedagogiki w UAM w Poznaniu