poniedziałek, 5 lutego 2018

Przepisy wprowadzające do Ustawy 2.0


Jeżeli ktoś myśli, że wystarczy napisać "nową" Ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i skoncentrować całą uwagę na jej treści, by nabrać przekonania, że jednak coś się zmieni, albo nie, tylko wciąż nie wiadomo, od kiedy i na jakich zasadach, to jest w błogiej nieświadomości. I dobrze mu z tym bez dwóch zdań. Praca w Parlamencie oraz resorcie nauki i szkolnictwa wyższego jest prowadzona od dłuższego czasu na wysokich obrotach, w zaciszu pokojów urzędników, prawników.

Zmiana prawa w jednej sferze publicznej rzutuje na konieczność wprowadzenia zmian w takich ustawach jak w:

* ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912);

* ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 138);

* ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 625 i 1948 oraz z 2018 r. poz. 138);

* ustawie z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2368 i 2400);

* ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 i 2400 oraz z 2018 r. poz. 138);

* ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 oraz z 2017 r. poz. 2245 i 2439);

* ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892);

* ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12 i 138);

* ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1169, z 2014 r. poz. 498, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 2203);

* ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101);

* ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130);

* ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067);

* ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1479);

* ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785, 2141, 2372 i 2432);

* ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1796, 1948, 2175 i 2261);

* ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1496);

* ustawie z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1411);

* ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.):

* ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736 i 1169);

* ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204, 1321 i 1567);

* ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361);

* ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788);

* ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343 i 2369);

* ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60);

* ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 794 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1089);

* ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064);

* ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972 i 1086);

* ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125 i 767);

* ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 i 1926);

* ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908, z 2013 r. poz. 829 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1086);

* ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184 oraz z 2017 r. poz. 60);

* ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121);

* ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60);

(...) itd., itd.

Prawo miało być uproszczone, i będzie, ale .... w Niebie. Projekt Ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce liczy 175 stron. Jak nie wiecie, gdzie są wskaźniki lobbingu, to czytajcie ten projekt "... lub czasopisma".. .

Na podstawie komentarzy tego aktu prawnego powstaną ze dwie co najmniej rozprawy habilitacyjne albo i będą nadane profesorskie tytuły.


12 komentarzy:

 1. Mam pytane, w związku z licznymi, nieraz bardzo trafnymi uwagami do nowej ustawy 2.0 z jakimi spotkałem się na tym blogu. Czy Pan Profesor włączył się w dyskusję nad jej kształtem, poprzez przesyłanie do Ministerstwa swoich uwag, branie udziału w otwartych dyskusjach itd? Jestem bowiem ciekaw, czy Nasza Włada bierze pod uwagę głos środowiska.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Od początku kadencji ministra J. Gowina uczestniczę z kilku członkami KNP PAN oraz osobiście. Przekazujemy uwagi, a ostatnio także w Podkomisji Sejmowej czy Radzie Prezydenta. Czy władza bierze pod uwagę opinie i raporty? Tego nie wiem.

   Usuń
 2. W wersji przedstawionej do dyskusji w 2017 był jeszcze zapis o profesorach (belwederskich) zatrudnionych na podstawie mianowania, którzy mogą pracować do 70 rż. Naprawdę przepisy nie pozwolą na zatrudnienie profesorów zwyczajnych na uczelniach państwowych po 65 rż??? Przecież to w przeciągu 2-3 lat ubędzie tam połowa kadry profesorskiej. O to chodzi Ministerstwu? Myślę, że gdzieś w zamyśle jest pomysł, by zwolnić miejsca młodym, ale czy to nie jest przenoszenie profesorów w stan spoczynku? Nie bardzo potrafię też przewidzieć skutki takiej decyzji dla naszych uczelni.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. @ anonim z 5 lutego z g. 12:25.,

   Wprowadzenie ustawowo wieku emerytalnego 65 lat w szkolnictwie wyższym, nauce, nic nie zmieni na plus, gdyż w bardzo wielu dyscyplinach, specjalnościach naukowych istnieje tzw. luka pokoleniowa, a ponadto nauczyciele akademiccy i naukowcy we współczesnej Polsce podlegają procesowi prekaryzacji, co wiąże się i z ich zarobkami po trosze, ale i z nakładami na badania naukowe i prace rozwojowe w kraju na poziomie 0,45 % PKB - 35 miejsce w Europie na 40 państw europejskich i kilka pozaeuropejskich według najnowszego raportu OECD. Kiepsko to widzę.

   Usuń
  2. A co oni robią na uczelniach po 65 roku?
   Liczą kasę i nic więcej.Nie zajmują się nauką, a nawet rozwojem Katedr czy Wydziałów. Liczą kasę. W takim wieku myślą o wnukach, śmierci i kasie. Nauki na pewno nie robią. Liczą kasę. Zresztą czy kiedykolwiek ją robili. NIE ! Robili kasę.

   Usuń
  3. Młodzik! Ty chyba pomyliłeś naukę z hipermarketem i siedzeniem na kasie. Zacznij się uczyć.

   Usuń
 3. No właśnie, ja też kiepsko to widzę, tylko nie bardzo mogę sobie to wszystko poukładać w spójną całość. Rząd robi wszystko, by opóźnić wypłaca emerytur po 65 rż., a w przypadku akademików rzutem na taśmę w ostatniej wersji ustawy zamyka możliwość wydłużenia okresu pracy na państwowej uczelni całemu środowisku? Jakieś to nielogiczne. O tej luce pokoleniowej już nie wspominam. Skąd się wziął ten pomysł?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Aby jakakolwiek reforma sektora szkolnictwa wyższego i nauki powiodła się, to za zmianami organizacyjnymi, strukturalnymi, prawnymi muszą pójść odpowiednie nakłady finansowe, po prostu pieniądze. Niestety takich funduszy nie widać na horyzoncie, ale słyszymy, że MNiSW czekają bardzo trudne negocjacje z MF w sprawie powyżej. Oczywiście jest to kpina z polskiego środowiska akademickiego i nic poza tym. Dlatego ustawa 2.0 pozostanie bezużyteczną wydmuszką, bublem. Szkoda strzępić języka.

   Usuń
 4. Szanowni Państwo to jest elementem dekomunizacji uczelni. Wysłanie osób po 65 r.ż. na emeryturę praktycznie czyści uczelnie ze złogów PZPR. Reszta to tzw.ściema.Ta władza jak i poprzednia potrzebuje tylko pożytecznych idiotów...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. @ iKsaw TV,

   Szanowny kolego, pamiętaj, iż Polska Rzeczpospolita Ludowa w różnych konfiguracjach politycznych istniała przez 44 lata, co jest istotne, ponieważ innej Polski wówczas nie było stąd gro osób wstępowało do PZPR, i bardzo dobrze. PRL to była polska państwowość, choć o ograniczonej suwerenności, ale mimo wszystko polska. Dlatego śmieszą mnie teksty o dekomunizacji uczelni itp. historie. Można powiedzieć tak, iż każdy kij ma dwa końce, a żadna władza nie trwa wiecznie.

   Usuń
  2. Dziekuję za te słowa!!

   Usuń
 5. Jedyną pozytywną rolę, jaką ten super bubel prawny może spełnić, jest pokazywanie na zajęciach studentom prawa jak NIE NALEŻY redagować projektu aktu prawnego.

  OdpowiedzUsuń

Jeśli masz zamiar kogoś obrazić, to zrezygnuj z komentowania.