środa, 9 listopada 2016

Pedagogika jest dobra dla wszystkich?


W czasie ostatniego posiedzenia Komitetu Nauk Pedagogicznych prof. Roman Leppert zadał pytanie, ilu nauczycieli akademickich spoza pedagogiki ubiegało się w ostatnich latach o stopień naukowy doktora habilitowanego?

Rzeczywiście, nikt nie prowadzi takich analiz, i to z dwóch powodów. Po pierwsze, żadna z jednostek akademickich w zakresie dyscyplin nauk społecznych czy humanistycznych nie jest tym zainteresowana. Po drugie, od kilkunastu lat obserwujemy wyraźne przekraczanie granic poszczególnych nauk przez badaczy, którzy kierują się w swoich dociekaniach poznawczych inter- i transdyscyplinarnością. Ma miejsce coraz większa integracja wiedzy z różnych nauk.

Nadal jednak proces i przyzwolenie na zabieganie o awans naukowy jest jednokierunkowy: z innych nauk społecznych czy humanistycznych do pedagogiki. Jakoś nigdy na odwrót. Nie przypominam sobie, żeby doktor pedagogiki został doktorem habilitowanym psychologii, socjologii czy filozofii. Może czytelnicy podadzą taki przykład.

Natomiast doskonale pamiętam psychologów, którzy wnioskowali o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego z pedagogiki, bo nagle uwierzyli w swoje nowe posłannictwo i odkryli w dotychczasowych publikacjach nie tylko ślady pedagogicznej twórczości. Jedna z psycholożek wmawiała jednej z rad wydziałów, że skoro badała psychologiczne uwarunkowania bóli menstruacyjnych studentek pedagogiki, to jej praca jest właśnie z tej dyscypliny.

Tymczasem wszyscy dobrze wiemy, że dyplom magistra psychologii oraz doktora nauk humanistycznych (do 2011 r.) lub społecznych (od 2011 r.) w dyscyplinie psychologia nie jest równorzędny analogicznym dyplomom z pedagogiki. Jeszcze kilka lat temu szanujące się rady wydziałów dbając o wysoki poziom awansowych prac naukowych już od kandydatów do stopnia naukowego doktora, którzy nie ukończyli studiów na kierunku zgodnym z dyscypliną nauki będącej przedmiotem ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego, wymagały złożenia stosownych egzaminów uzupełniających właśnie z pedagogiki.

Dzisiaj zacierają ten wymóg m.in. studia doktoranckie. Każdego roku spotykam się z psychologami jako doktorantami na pedagogicznych studiach III stopnia, którzy wolą stracić "psychologiczną cnotę" na rzecz tej dyscypliny, byle tylko zostać doktorami nauk społecznych. Nie powinno jednak budzić niczyjej wątpliwości to, czy przedłożony dorobek naukowy kandydata do awansu, w tym także jego dysertacja habilitacyjna czy monografia naukowa oraz pozostałe publikacje istotnie mają związek z dyscypliną nauki, która jest podstawą do habilitacji, czy też nie?

Jaki związek mam na uwadze? Na pewno nie taki, że wystarczy w tytule monografii naukowej zapisać pojęcia pedagogiczne typu - edukacja, wychowanie czy uczeń, nauczyciel, szkoła, zdolności, zainteresowania uczniów itp., gdyż ważne jest to , do jakich źródeł w prowadzonych badaniach sięgał autor publikacji. Jeśli konsekwentnie korzystał z literatury psychologicznej, to nie powinien dziwić się, że pedagodzy nie uznają jego dorobku jako pedagogicznego. Nie trzeba chyba w tym miejscu bliżej wyjaśniać różnic między dyscyplinami naukowymi, gdyż każda z nich dysponuje swoim szeroko i głęboko udokumentowanym dorobkiem wielu pokoleń badaczy.

Fakt wspólnego przedmiotu badań dla psychologii, pedagogiki, filozofii, ale i socjologii, ekonomii, nauk o zarządzaniu, politologii itd. nie jest wystarczającym powodem do dowolnego samookreślania przez autora, z obszaru jakiej nauki powinien weryfikować poziom własnych osiągnięć naukowych, organizacyjnych i dydaktycznych. To nie jest bez znaczenia.

Nie nastąpił w ostatnich latach nieznany mi przełom w humanistyce czy naukach społecznych, w następstwie którego miałby mieć miejsce „cud integracji” albo "nawrócenia". Autonomiczne nauki, dyscypliny wiedzy specjalistycznej są wprawdzie sobie pokrewne, to jednak różnią się metodami badań, modelami teoretycznego opisu i wyjaśniania interesujących ich fenomenów, zakresem aplikacji teorii w praktyce itd.

W przypadku dorobku naukowego wielu psychologów nie ma najmniejszej wątpliwości, że dokonują świadomie nadużycia nie tylko pod względem formalnym, skoro będąc psychologami, stosując metody badań psychologicznych i dokonując interpretacji z pola wiedzy tej właśnie dyscypliny naukowej występują - za przyzwoleniem części środowiska akademickiego - o wyższy stopień naukowy z pedagogiki, a nie ze swojej dyscypliny. Nie chcą i nie raczą nawet poinformować, że w sposób jawny lub ukryty ich publikacje zostały odrzucone przez psychologów jako nienaukowe.

Wydaje im się, że w wystarczy przywołać śladowo we wstępie i co najwyżej w przypisach, nawet nie w sposób pogłębiony i ze zrozumieniem kryjących się odrębnych racji, kilka zaledwie prac polskich pedagogów, by przypisać sobie prawo do wpisywania się w tę naukę. Jeżeli na podstawie kilkunastu zaledwie stron, powierzchownej zresztą analizy kategorii pojęciowej pedagogiki można ubiegać się o habilitację z tej nauki, to znaczy, że ani habilitant nie zna i nie szanuje tej dyscypliny, ani też nie ma zamiaru wpisywać się w jej rozwój. A mógłby, dlaczego nie.

Po co niektórzy psycholodzy stosują mistyfikację w charakterze „przypudrowania” własnej ignorancji we wstępie czy nawet teoretycznym rozdziale monografii? Nie potrafią odnieść się do fundamentalnych dla pedagogiki teorii i modeli pedagogicznych, pomijają w swoich zmiennych klasyczne w pedagogice czynniki związane z hetero- i/lub autoedukacyjnym oddziaływaniem wychowawczym, opiekuńczym czy dydaktycznym. Jeden z psychologów napisał w swojej pseudopedagogicznej dysertacji:

"Proces X współkształtuje wiele czynników, które można zaliczyć do kategorii wewnętrznych (psychologicznych) i zewnętrznych. Ostatnimi zajmują się nauki takie jak socjologia czy pedagogika”. Cóż za łaskawość! Nie, nie, zapewniam, że w dalszej części jego publikacji nie znajdziemy nawet jednego zdania na temat czynników zewnętrznych, bo przecież zajmują się nimi – jak słusznie i szczerze to wyznaje - inne nauki, a więc i zapewne inni naukowcy, w tym także pedagodzy. On sam nie splamiłby się tą wiedzą.

Nie mógłbym jednak w żadnej mierze potwierdzić, że autor takich publikacji, przy całym szacunku do psychologów i ich dzieł, mógłby reprezentować moją dyscyplinę naukową i pedagogiczne środowisko naukowe, skoro jego rozprawy nie są pracami pedagogicznymi. Nie spełniają one fundamentalnego dla postępowań na stopień doktora habilitowanego warunku wniesienia znaczącego wkładu w rozwój pedagogiki jako dyscypliny naukowej.

Wielu psychologów po uzyskaniu jednak stopnia doktora habilitowanego z pedagogiki zatrudnia się natychmiast w zakładach, pracowniach a nawet instytutach psychologii. Byle tylko nie w pedagogice. Są też wyjątki od tej reguły. Zdarza się, że wybitni, młodzi psycholodzy postanawiają dalszą część swoich badań naukowych poświęcić pedagogice i dla pedagogiki. Są wówczas naszą chlubą, bo nie mówią o sobie "półgębkiem", z poczuciem wstydu, że są pedagogami, ale właśnie z dumą podkreślają związek z tą nauką i reprezentują ją godnie, a co najważniejsze merytorycznie.

11 komentarzy:

 1. Panie Profesorze, czy nie przemawiają przez Pana kompleksy pedagoga. Według mojej wiedzy psychologia jest nauką o dużo bardziej zaawansowanych metodach badawczych (m.in. psychometria) i wśród przedstawicieli innych dyscyplin: socjologii, ekonomii i zarządzania dokonania psychologów są cenione. Część psychologów po prostu ucieka w pedagogikę sądząc, że będzie łatwiej o awans...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kompleks? Chyba anonimowy pisze o sobie. Mamy zbyt poważne osiągnięcia naukowe, by godzić się z nędzą uciekinierów z innych dyscyplin. Chyba, że są wybitni.

   Usuń
 2. Nauka jest JEDNA Panie Profesorze!!!
  Czy do fizyka albo chemika lub biologa ktoś będzie miał pretensje, że uzyskali znaczące wyniki metodami matematycznymi czy informatycznymi??? Co najwyżej ktoś INNY te teoretyczne wyniki spróbuje sprawdzić doświadczalnie ... ;-)

  OdpowiedzUsuń
 3. Nauka jest jedna, ale jak ktoś nie przestrzega jej standardów, to niech nie szuka miejsca tam, gdzie liczy na ich ominięcie. O tym jest mój wpis.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jakoś trudno dostrzec w światowych czasopismach indeksowanych te "poważne osiągnięcia naukowe" naszych pedagogów w odróżnieniu od rodzimych psychologów.

   Usuń
 4. Jakoś nagle oślepł anonimowy. Najpierw niech przejrzy, który pedagog otrzymał Nagrodę Naukową PAN z psychologii, potem niech zajrzy do biogramów niektórych psychologów, a wreszcie warto nauczyć się przeszukiwać bazy. No i oczywiście, zacznij anonimowy od psychologów, którzy w uniwersytetach są zatrudnieni, a uzyskali habilitacje z pedagogiki.

  OdpowiedzUsuń
 5. Profesorze, sfrustrowani psycholodzy nie cierpią, kiedy ujawnia się ich fałszywe oblicze.

  OdpowiedzUsuń
 6. Sprawa poruszana w blogu ma jeszcze jeden aspekt "statystyczny". Mam pytanie retoryczne: ilu pedagogów powoływanych jest do komisjach habilitacyjnych w postępowaniach z psychologii, socjologii, historii, teologii, filozofii? Pojedyncze przypadki lub zgoła nikt. Mam nadzieję, że w świetle nowych przepisów, gdy stopień dr hab. nadawany jest obecnie za znaczący wkład do danej DYSCYPLINY naukowej, zostanie ukrócony obyczaj oceniania pedagogów przez filozofów, historyków etc. nie mających żadnego dorobku z zakresu pedagogiki, zatem nie potrafiących ocenić wkładu do tej właśnie dyscypliny. Zdarzały się w przeszłości przypadki przewodów habilitacyjnych z pedagogiki, gdzie wśród recenzentów nie było ani jednego pedagoga. A jakoś nie słyszałem, by podobne praktyki były stosowane w drugą stronę, w przypadku prac awansowych z socjologii (socjologii wychowania), psychologii (psychologii wychowawczej i rozwojowej) czy filozofii (filozofii wychowania). Dyscyplina, która samej siebie nie szanuje, nie może oczekiwać, by szanowali ją inni.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Proszę nie uprawiać plotkomanii tylko pisać konkretnie. Takie bajdu bajdu niczego nie wnosi do analizy tego zjawiska. Prowadził anonimowy badania, analizy? Proszę przesłać mejlem. Chętnię się z takim studium zapoznam. Tymczasem.

   Usuń
 7. Jaką opinię ma Pan w stosunku do np. profesorów, doktorów habilitowanych, którzy zrobili doktoraty, zrobili habilitacje z fizyki, z matematyki, z astronomii, a teraz są albo profesorami pedagogiki, albo doktorami habilitowanymi pedagogiki?
  Dziękuję.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie ma profesorów w ogóle, jakichś tam. Co mam oceniać? Gdybologię?

   Usuń

Jeśli masz zamiar kogoś obrazić, to zrezygnuj z komentowania.