środa, 21 września 2016

Młoda ekstraklasa habilitacyjna w pedagogice


Tyle dzieje się na co dzień w naszych środowiskach akademickich i oświatowych, że nie zawsze jest czas na spojrzenie wstecz, na to, co wydarzyło się, a jest być może niedostrzegane. Mam tu na uwadze habilitacje z pedagogiki, które są najlepszym wskaźnikiem rozwoju tak naszej nauki, jak i jej kadr.

Spotykamy się dzisiaj na IX Zjeździe Pedagogicznym, więc postanowiłem wymienić doktorów, którzy pokonali kolejny etap w swojej pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej uzyskując stopień naukowy doktora habilitowanego już w nowej procedurze. Tyle piszemy o negatywnych postawach, o akademickiej nieuczciwości, że może warto chociaż odnotować pozytywne dokonania polskich pedagogów w latach 2014-2016. Jeśli kogoś pominąłem, to proszę o dane w komentarzu.


1. Agnieszka Lewicka-Zelent (UMCS) Podstawowe osiągnięcie: cykl publikacji: "Zagadnienia związane z możliwością wykorzystania mediacji w oddziaływaniach profilaktycznych i resocjalizacyjnych skierowanych do młodzieży."

2. Edward Nycz (z UO, habilitacja w UMCS). Podstawowe osiągnięcie: monografia Druga szansa młodzieży. Studium funkcjonowania Ochotniczych Hufców Pracy. [rec wydawn.: Ryszard Borowicz & Zbigniew Kwieciński]

3. Ewa Bochno (z UZ, habilitacja w RW Studiów Edukacyjnych UAM). Podstawowe osiągnięcie: cykl publikacji: "Zespołowość w środowisku uczniowskim i akademickim. Stan i perspektywy."

4. Krzysztof Wojcieszek (z Pedagogium WSNS w Warszawie, habilitacja w RW Studiów Edukacyjnych UAM). Podstawowe osiągnięcie: monografia Optymalizacja profilaktyki problemów alkoholowych. Pedagogiczne implikacje grup interwencji krótkoterminowych.

5. Andrzej Różański (UMCS). Podstawowe osiągnięcie: monografia: Psychospołeczne korelaty gotowości do uczenia się i rozwoju pracowników wykwalifikowanych.

6. Jolanta Lenart (habilitacja w UMCS): Podstawowe osiągnięcie: cykl publ.: "Orientacja i poradnictwo zawodowe w Polsce w latach 1944-1989."

7. Alina Wróbel (z UŁ, habilitacja w APS w Warszawie) Podstawowe osiągnięcie: monografia - Problem intencjonalności działania wychowawczego. Studium teoretyczne.

8. Jarosław Horowski (UMK). Podstawowe osiągnięcie: monografia - Wychowanie moralne według pedagogiki neotomistycznej. [rec. wydawn.: ks. prof. J. Bagrowicz & prof. A. Gałkowski]

9. Katarzyna Borawska-Kalbarczyk (UW & Uwb, habilitacja w APS). Podstawowe osiągnięcie: monografia - Kompetencje informacyjne uczniów w perspektywie zmian szkolnego środowiska uczenia się. [rec. wydawn.: prof. Mirosław Szymański & prof. Kazimierz Wenta]


10. Janina Urban (z UŚl, habilitacja w UMCS). Podstawowe osiągnięcie: monografia - Mniejszości narodowe krajów Grupy Wyszechradzkiej w procesach integracyjnych Europy. [rec. wydawn.: prof. Witkor Rabczuk]


11. Mirosław Grusiewicz (UMCS). Podstawowe osiągnięcie: monografia - Wkład czasopisma "Wychowanie Muzyczne" w rozwój praktyki i teorii powszechnej edukacji muzycznej w Polsce.

12. Anna Odrowąż-Coates (APS). Podstawowe osiągnięcie: cykl publikacji: "Nierówności społeczno-edukacyjne: płeć, etniczność, religia."

13. Mirosław Kowalski (z UZ, habilitacja UMCS). Podstawowe osiągnięcie: cykl publikacji: Wartość edukacji i kultury zdrowotnej w różnych środowiskach wychowawczych.”

14. Jacek Taraszkiewicz (z UG; habilitacja w UAM). Podstawowe osiągnięcie: monografia -
Pierwsze stulecie zakonu pijarów na ziemiach rzeczypospolitej Obojga Narodów (1642-1740).[rec. wydawn.: drh. Mariusz Ausz]

15. Renata Szczepanik (z UŁ, habilitacja w UWM Olsztyn). Podstawowe osiągnięcie: monografia - Stawanie się recydywistą. Kariery instytucjonalne osób powracających do przestępczości. [rec. wydawn.: drh. K. Rubacha & drh. S. Przybyliński].

16. Paulina Sosnowska (UW). Podstawowe osiągnięcie: monografia - Arendt i Heidegger. Pedagogiczna obietnica filozofii. [rec. wydawn.: Małgorzata Sugiera & Katarzyna Kościuszko-Dobosz]

17. Alina Górniok–Naglik (PWSZ Oświęcim, habilitacja – RW Pedagogiki i Psychologii UŚ). Podstawowe osiągnięcie: monografia - Edukacja kulturalna w liceum stymulatorem autokreacji młodzieży. [rec. wydawn.: prof. Kazimierz Denek & drh. Ewa Ogrodzka-Mazur]

18. Przemysław Grzybowski (UKW). Podstawowe osiągnięcie: monografia - Śmiech w edukacji. Od szkolnej wspólnoty śmiechu po edukację międzykulturową. [rec. wydawn.: Dorota Klus-Stańska & Mirosław Kowalski]

19. Helena Ostrowicka (UKW).Podstawowe osiągnięcie: monografia - „Urządzanie młodzieży. Studium analityczno-krytyczne.” & „Przemyśleć z Michelem Foucaultem edukacyjne dyskursy o młodzieży.” [rec. wydawn.: Z. Melosik, Z. Kwieciński & K. Arbiszewski]

20. Anna Gaweł (z UJ & Akademia Ignatianum, habilitacja w UJ). Podstawowe osiągnięcie: cykl publikacji: „Zdrowie jako przedmiot wychowania, zdrowie dzieci i młodzieży w przestrzeni szkolnej.”

21. Tomasz Olchanowski (z UwB, habilitacja w UKW). Podstawowe osiągnięcie: monografia -
Pedagogika a paradygmat nieświadomości.

22. Beata Orłowska (z USz & PWSZ Gorzów Wlkp., habilitacja w UAM). Podstawowe osiągnięcie: monografia - Transmisja tożsamości (Studium przypadku Łemków).

23. Jolanta Muszyńska (UW & Uwb, habilitacja w UMK). Podstawowe osiągnięcie: monografia- Miejsce i wspólnota. Poczucie wspólnotowości mieszkańców północno-wschodniego pogranicza Polski.
Studium pedagogiczne.
[rec. wydawniczy: Alina Szczurek-Boruta oraz Tadeusz Pilch]

24. Beata Szczepańska (z UŁ, habilitacja UAM). Podstawowe osiągnięcie: monografia-Higiena szkolna w szkolnictwie ogólnokształcącym w Drugiej Rzeczypospolitej.

25. Andrzej Stadnicki (APS). Podstawowe osiągnięcie: monografia - "Muzyka i tańce z różnych stron świata." (rec. wydawn.: prof. B. Gruberne-Bernacka).

26. Agnieszka Naumiuk (UW). Podstawowe osiągnięcie: monografia - Edukacja-partycypacja-zmiana w doświadczeniach i wyobrażeniach działaczy lokalnych (animatorów społecznych). [rec. wydawniczy: Mikołaj Winiarski & Anna Zielińska]


27. Beata Borowska-Beszta (UMK). Podstawowe osiągnięcie: monografia - Etnografia stylu życia kultury dorosłych torunian z zaburzeniami rozwoju.Wszystkim doktorom habilitowanym gratuluję i życzę kontynuowania prac naukowo-badawczych, z których wyników będą mogły korzystać kolejne generacje pedagogów i uczonych z nauk pogranicza.


(fot. Praca studentki pedagogiki - specjalność "edukacja przez sztukę" na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ).12 komentarzy:

 1. Ale marne tematy i często nie mające nic wspólnego z pedagogiką. Pedagogika staje się zlepkiem wszystkiego co popadnie. Stąd między innymi wyraźny spadek chęci studiowania pedagogiki. Jesteście na rozdrożu i ostrym zakręcie...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Komentarz wybitnego trolla! Ile za to płacą?

   Piotr

   Usuń
 2. Panie Profesorze,
  Chciałbym dotrzec do monografii J. Urban pt. Mniejszości narodowe krajów Grupy Wyszechradzkiej..
  W jakim wydawnictwie się ona ukazała? Przepraszam, ze Pana niepokoję takim pytaniem.
  Stefan Łaszyn

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie pomogę, bo nie znam tej pracy. Nie ma w Internecie danych o tej rozprawie? Może ktoś z czytelników bloga zna tę rozprawę i poda nam te dane.

   Usuń
  2. Toruń 2014, wydawnictwo Adam Marszałek
   http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2015/1208/084015-autoreferat-j-urban.pdf
   Nie potrzeba wielkiego wysiłku aby znaleźć ...

   Usuń
 3. Nie ma informacji o "habilitacjach" uzyskanych na Słowacji

  OdpowiedzUsuń
 4. Habilitacjom na Słowacji będzie poświęcony odrębny wpis - już wkrótce.

  OdpowiedzUsuń
 5. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń
 6. Po pierwsze warto zwrócić uwagę na to, że istnieje różnica między wiekiem życia a wiekiem rozwojowym. Mój wpis dotyczy tej drugiej kategorii, tzn. można być - niezależnie od wieku życia - młodym doktorem habilitowanym.
  Po drugie, ufam, że anonimowy ma dowody na hochsztaplerstwo, bo wymieniony powyżej w komentarzu rektor może wnioskować do prokuratury o ściganie z powództwa cywilnego za naruszenie wizerunku.

  OdpowiedzUsuń
 7. Pan Profesor sugeruje, że ta habilitacja zostala zrobiona na podstawie dorobku naukowego a oplacani z moich podatków slowaccy uczeni na tej uczelni rzetelnie spełnili swoje obowizki

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie sugeruję. Nie znam publikacji tej osoby ani też dokumentów z przewodu. Znam wielu innych osób, toteż nie miałbym obaw co do ujawnienia ich danych.

   Usuń
  2. Na Pana blogu odnalazłem dwa wcześniejsze wpisy:
   Anonimowy29 kwietnia 2016 22:14
   dňa 21. marca 2016 o 13,00 było kolokwium habilitacyjne
   http://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/habilitanti/Rejman
   kolokwium zakończyło się pozytywną oceną komisji habilitacyjnej - czy 21 marca już było po wypowiedzeniu umowy?

   Anonimowy30 kwietnia 2016 12:02
   Panie Profesorze, przecież to się w głowie nie mieści jak została zrobiona psudohabilitacja Rejmana.

   Proszę pan Rejman specjalista od wszystkiego tylko nie pedagogiki dostał z tego pseudohabilitację

   jeden z recenzentów słowackich jest zatrudniony w tej szkółce http://www.pwste.edu.pl/ludzie/pracownicy-naukowo-dydaktyczni?sid=54&task=list.alpha.K

   dalej druga recenzentka jest doktorem od komunikacji społecznej i zarządzania
   http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=222538&lang=pl

   członek komisji pracuje w tej szkółce

   Przecież to skandal, nieuczciwość do sześcianu, nie ma nawet co mówić o dorobku,publikacjach bo większość to redakcje a można by opisać meandry powstawania doktoratu u prof. Jarosza sprawa znana w prokuraturze i sądzie

   Ale w tym przypadku należy zapytać: czy uczciwe etyczne jest jeśli recenzenci i członkowie komisji są zatrudniani przez habilitanta będącego ich pracodawcą, bo o merytorycznych aspektach w ogóle nie ma mowy

   Usuń

Jeśli masz zamiar kogoś obrazić, to zrezygnuj z komentowania.

Studiujący demoralsi