piątek, 15 kwietnia 2016

Metodologiczne szkoły pod koniec lata - nie tylko dla pedagogów

Już wkrótce odbędzie się XXX Letnia Szkoła Młodych Pedagogów Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN . Będzie to jubileuszowa sesja, którą współorganizuje Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, którym kieruje Dziekan prof. dr hab. Stanisław Juszczyk. Obradować będziemy w dniach 12-16 września 2016 roku w Wiśle, zaś ze względu na wyjątkowe okoliczności jubileuszu inauguracja Szkoły i główne wydarzenia pierwszego jej dnia odbędą się w Katowicach.

Problematyka tegorocznej XXX LSMP dotyczy „Pułapek badań nad edukacją”. Kierownik Szkoły - prof. dr hab. Maria Dudzikowa postanowiła skoncentrować wykłady i warsztaty w związku z napotykanymi w badaniach naukowych problemami z zakresu projektowania i ich realizowania. Proces ten wymaga wielokrotnego, a w dzisiejszych czasach inter- lub transdyscyplinarnego namysłu na każdym etapie – od założeń teoretycznych aż do ilościowo-jakościowego opracowania wyników badań. Identyfikacja i antycypacja możliwych pułapek ontologicznych, epistemologicznych, metodologicznych oraz aksjologicznych powinna sprzyjać doskonaleniu przez młodych naukowców własnego warsztatu badawczego.

Jak pisze kierownik SZKOŁY:

Dostrzeżeniu wieloskładniowych przyczyn i sposobów omijania/radzenia sobie z uwikłaniem z powodu splotu okoliczności lub/i jako skutku własnego postępowania – stanowić będzie obszar problemowy wykładów, referatów i warsztatów. Zakładamy, że dociekania ogólne/zgeneralizowane oraz szczegółowe/skonkretyzowane ujmowane w kategoriach filozofii edukacji, problemy określające pułapki badań nad edukacją w perspektywie interdyscyplinarnej przyczynią się do wzrostu poziomu świadomości metodologicznej młodych pedagogów, udoskonalenia indywidualnych warsztatów badawczych i w rezultacie efektywności badań empirycznych.

Zakładamy także, że prezentacja osiągnieć młodych uczestników przyczyni się do rozbudzenia ich aspiracji perfekcjonistycznych, skłoni do integracji środowiska naukowego, zacieśnienia więzi międzypokoleniowej, wzbogacenia kontaktów między badaczami z różnych ośrodków również za pomocą „Międzyszkolnika”. Przewidujemy publikacje prac w recenzowanym XXI „Zeszycie Naukowym Forum Młodych Pedagogów” pod patronatem KNP PAN oraz nagrodzonych wystąpień w „Roczniku Pedagogicznym”.


Poziom LSMP KNP PAN gwarantuje grono znamienitych gości i tematyka ich wystąpień. Większość zaproszonych na LSMP profesorów jest jednocześnie członkami KNP PAN. Oto alfabetyczna lista profesorów i tytuły ich wykładów:

• Maria Czerepaniak-Walczak (USz) Źródła i konsekwencja uproszczeń w badaniach w działaniu;

• Jarosław Gara (APS) Fenomen nieredukowalności teorii i praktyki pedagogicznej;

• Andrzej Góralski (APS) Elementy teorii statystyki kwalitatywnej oraz przykłady zastosowań w humanistyce;

• Adam Grobler (UO) Znaczenie klauzuli ceteris paribus zwłaszcza w badaniach interdyscyplinarnych;

• Wiesława Limont (UMK) Pułapki w badaniach eksperymentalnych;

• Jacek Piekarski (UŁ) Wiarygodność praktyki badawczej w warunkach korporatyzacji nauki;

• Tadeusz Sławek (UŚ) - temat w trakcie ustalania;

• Bogusław Śliwerski (UŁ/APS)- Błędy metodologiczne w awansowych publikacjach pedagogów;

• Danuta Urbaniak-Zając (UŁ) Jak badać to, o czym nie wiemy? O problemach badań jakościowych.

Nowością będą wykłady wielokrotnych uczestników LSMP, dziś samodzielnych pracowników nauki. Są to prof. Zenon Gajdzica (UŚ) Pułapki metodologiczne w badaniach świata osób z niepełnosprawnością oraz doktorzy habilitowani: Piotr Mikiewicz (DSW) Dlaczego teoria ma znaczenie – z perspektywy fanatyka konsekwentnego stosowania teorii empirycznych; Justyna Dobrołowicz (UMK) Pułapki w analizach dyskursu prasowego. Z doświadczeń własnych i cudzych; Alina Wróbel (UŁ) Kategoria intencjonalności jako przedmiot analizy w moich teoretycznych zmaganiach; Małgorzata Makiewicz (USz) Pułapki w badaniach eksperymentalnych i jak je pomijać; Monika Wiśniewska-Kin (UG) Pułapki w badaniach dyskursu dziecięcego i jak je omijać; Ewa Bochno (UZ) Niektóre pułapki i jak je omijać w nabywaniu naukowego habitusu; a także (jeszcze) doktor Przemysław Grzybowski (UKW) Pułapka śmieszności, czy sposób na przetrwanie? Poczucie humoru jako element postawy naukowca i nauczyciela. Ponadto w trakcie trwania LSMP odbędą się seminaria metodologiczne prowadzone przez następujących profesorów: Marię Dudzikową, Katarzynę Krasoń, Krzysztofa Rubachę i Tadeusza Lewowickiego.

Szczegółowy program zostanie przedstawiony w odpowiednim czasie. Nad całością organizacyjną Szkoły czuwać będzie jej sekretarz dr Łukasz Michalski. Teraz kolej na młode kadry akademickie, by podjęły decyzję, czy są zainteresowane udziałem w tegorocznej SZKOLE. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać w wersji elektronicznej.

Zaproponowane w zgłoszeniach tematy wystąpień powinny mieścić się w problematyce wyznaczonej profilem tematycznym Szkoły. Osoby, które zgłoszą temat niezwiązany z koncepcją tegorocznych obrad, zostaną poproszone o jego przeformułowanie. Konsultacji wystąpień udziela prof. Maria Dudzikowa (maria.dudzikowa@wp.pl).

Zgłoszenia tematu należy kierować do 15 czerwca, a po jego zatwierdzeniu przesłać abstrakt do 31 lipca i pełny tekst wystąpienia do 30 sierpnia na adres: xxxlsmp@gmail.com. Na ten adres można także kierować wszelkie związane z XXX LSMP pomysły, zapytania, wyrażać niepokoje itp.


A jak kogoś będzie stać na wcześniejszy hit z metodologii badań jakościowych, to polecam od 31 sierpnia do 3 września w Krakowie udział w wydarzeniu bez precedensu w naszym kraju. Odbędzie się bowiem w tych dniach konferencja Qualitative Methods and Research Technologies , którą organizuje Sekcja Badań Jakościowych ESA, przy współpracy z Polską Akademią Nauk, Szwajcarską Akademią Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz zespoły z Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W ramach konferencji odbędą się liczne sesje plenarne i specjalne, obrady grup tematycznych, spotkania autorskie oraz warsztaty metodologiczne. Wszystko to w międzynarodowym środowisku i wśród licznych zaproszonych gości specjalnych będących światowymi autorytetami w zakresie metod badań jakościowych i niejednokrotnie goszczącymi w naszym kraju pierwszy raz.
Wśród nich m.in.

Nigel Fielding (UK) dyrektor projektu CAQDAS

Valerie Bentz (USA) dyrektor Ośrodka Badań Fenomenologicznych

Tony Bryant (UK) współredaktor The Sage Handbook of Grounded Theory

Sharlene Hesse - Biber (USA), autorka Practice of Qualitative Research oraz Handbook of Emergent Methods

Susan Danby (AUS) - dyrektor Centrum Badań Interakcji

David Silverman (UK) - autor, tłumaczonych także w Polsce podręczników metodologicznych

Pełna lista prelegentów: http://esa-cracow.pl/keynotes.html

6 komentarzy:

 1. Gdy dorzucić do tego jeszcze IX Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny - to wrzesień 2016 zapowiada się bardzo intensywnie, ale niezwykle interesująco!
  Dobra nasza!

  OdpowiedzUsuń
 2. Nie chcę być złośliwy, ale po wpisie "o jakości badań jakościowych" przy okazji zrecenzowania czytelnikom blogu raportu o doktorantach, dziwi mnie polecanie komukolwiek opcji jakościowej. Nie komentowałem, ale zamieszczona tam krytyka wyraźnie informowała, że z badań jakościowych nie można uzyskać ŻADNYCH wartościowych poznawczo wniosków, że wybór badań jakościowych to pójście NA ŁATWIZNĘ itd. I proszę nie zarzucać mi czytanie bez zrozumienia. To nie była tylko krytyka konkretnego raportu, do którego sam też odnoszę się krytycznie, choć nie uznałem za stosowne wypowiadać się w tej sprawie. Ponieważ badania jakościowe wydawały mi się zawsze opcją trudniejszą, a nie pójściem na łatwiznę, dokładnie przeczytałem tamten tekst, podobnie jak dokładnie studiuję podręczniki metodologii badań jakościowych, chcąc taką wykorzystać w swoich projektach badawczych. Nie zadowala mnie hipokrytyczne rozwiązanie: badania jakościowe - tak, byle nie w pracach awansowych. Wydawało mi się, że już wiele zrobiłem w zakresie przygotowania metodologicznego, a przede wszystkim naprawdę dobrze na poziomie paradygmatycznym zrozumiałem potrzebę wyjścia pedagogiki poza ograniczenia modelu pozytywistycznego - nie ukrywam, że także za sprawę kilku przedstawionych tu przez Pana badaczy. Z tego punktu widzenia wskazane przez Pana wykłady i szkolenia są dla mnie bezcenne. Ale przyznam też, że zdziwił i zaniepokoił stosunek do badań jakościowych wyrażony w tamtym wpisie. Pewnie bym się w ogóle nie odezwał, ale nie spodziewałem się, że może kilka dni później ukazać się tu taka wiadomość, zachęcająca do spotkania z kwalitatywnością. Czy zatem w końcu badania jakościowe są takimi, dla których warto podejmować dodatkowy trud doskonalenia się metodologicznego, czy nie? Czy chodzi tylko o zaspokojenie ciekawości i uzbrojenie się w argumenty na nie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To anonimowy nie czyta ze zrozumieniem. Krytykowany przeze mnie Raport jest metodologicznie błędny. Nie oznacza= to, że nie należy prowadzić badań jakościowych.

   Usuń
 3. A ja już czekam na Letnią Szkołę Młodych Pedagogów. Wrzesień to dla mnie Szkoła i już :-)

  OdpowiedzUsuń
 4. A tak temat: "Nierzetelnosc naukowa wsrod pedagogow" nie bylby potrzebny mlodym pedagogom, aby ustrzec ich przed przekroczeniem czerwonej linii?
  Jakos nikt na licznych zjazdach nie podnosi tego prawdziwego problemu, ktory przeciez jest, a o nim sie publicznie nie mowi...
  W kazdym razie polecam sie z licznymi przykladami...
  Marek Wronski

  OdpowiedzUsuń
 5. Panie Redaktorze, na każdym posiedzeniu Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN jest o tym mowa. Na poprzednim Zjeździe Pedagogicznym w Gdańsku także mówiłem o patologiach, a mój referat opublikowany został w kwartalniku "Kultura i Edukacja". Wreszcie w najnowszej książce: "Na rozdrożu biurokratycznej arbitralności., red. Elwira J. Kryńska, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow, Anna Kienig, Warszawa: Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu w Białymstoku. Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN 2015. Podobnie prace prof. Lecha Witkowskiego czy Roczniki Pedagogiczne KNP PAN, które redaguje i wydaje w KNP PAN prof. Maria Dudzikowa nieustannie podejmują te kwestie, w odróżnieniu od socjologów, filozofów, psychologów i politologów, nie wpsominając o prawnikach.

  OdpowiedzUsuń

Jeśli masz zamiar kogoś obrazić, to zrezygnuj z komentowania.