poniedziałek, 2 listopada 2015

Kolejna znakomita habilitacja z pedagogiki


Miniony tydzień owocował doniesieniami o kolejnych, znakomitych sukcesach pedagogów - nauczycieli akademickich, którzy reprezentują różne środowiska naukowo-badawcze. Tym większa to radość, że nasi akademicy potwierdzają wysokie kwalifikacje lub są laureatami ogólnokrajowych konkursów. Zacznę zatem od najwyższej półki:

W dn. 28 października 2015 r. Rada Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie jednogłośnie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie pedagogika, w dziedzinie nauk społecznych adiunkt Katedry Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego pani dr Alinie Wróbel. Znakomity dorobek naukowy, wysoce przekraczający ustawowe kryteria sprawił, że możemy być dumni z przekroczenia granicy ku samodzielności naukowej przedstawicielki łódzkiej pedagogiki ogólnej i teorii wychowania. której twórcza obecność w akademickim środowisku naszego kraju, jak i poza granicami została potwierdzona zarówno w recenzjach profesorów, jak i opiniach ekspertów - członków komisji habilitacyjnej pod przewodnictwem prof. dr hab. Marii Dudzikowej.

Głównym osiągnięciem naukowym A. Wróbel była jej monografia pt. Problem intencjonalności działania wychowawczego. Studium teoretyczne Członkowie Komisji podkreślali wysoki poziom naukowy dysertacji habilitacyjnej, która uzyskała jednoznacznie pozytywne opinie. W swoich ocenach zgodnie uznali znaczący wkład tej monografii w rozwój pedagogiki. Zgodnie podkreślono przekrojowy charakter zamysłu pracy i jego sprawną realizację. W recenzjach i opiniach podkreślono, że o pozytywnej ocenie decydowała również erudycja Autorki i konsekwencja w realizacji zamysłów badawczych. Recenzenci podkreślali, że w kontekście wcześniejszego dorobku omawiane opracowanie stanowi świadectwo odkrywania nowych horyzontów i pogłębiania refleksji.

Jak zwróciła uwagę prof. dr hab. Danuta Gielarowska-Sznajder monografia A. Wróbel stanowi podstawę teoretyczną do analizowania działań wychowawczych. Autorka udziela w niej odpowiedzi na pytanie: Jak odwołanie się do kategorii intencjonalności zmienia strukturę teorii pedagogicznej i sens nadany działaniu wychowawczemu jako podstawowemu elementowi praktyki pedagogicznej? Jak pisze Recenzentka: "

Istotnym walorem jest włączenie do dyskursu szerokiego spektrum pojęć i problemów pedagogiki teoretycznej związanych nie tylko z tytułową intencjonalnością działania pedagogicznego, lecz również, przykładowo, z relacją teoria-praktyka, metanarracjami i paradygmatami w pedagogice, relacją wychowawczą , sensem i racjonalnością procesu wychowawczego , sposobami jego uświadomienia i ich typologią. Poziom "zagęszczenia" tekstu pojęciami i problemami pedagogicznymi jest bardzo wysoki. Świadczy to z pewnością o erudycji i oczytaniu Autorki.

Prof. dr hab. Józef Górniewicz wskazuje w swojej recenzji na szczególne walory części piątej monografii, która została poświęcona analizie wzajemnych związków między kategorią intencjonalności a wychowaniem traktowanym także instrumentalnie. Badaczka przedstawia trzy perspektywy ujmowania intencjonalności. Pierwsza, to kategoria opisowa traktowana jako ontyczna własność działającego podmiotu. Perspektywa druga ma wymiar aksjologiczny. Intencjonalność jest tutaj rozumiana jako wartościująca cecha działania wychowawczego. Zaś trzecia perspektywa dotyczy intencjonalności jako kategorii sensotwórczej oraz strukturotwórczej. Ten fragment rozważań dotyka nowych wymiarów pojmowania intencjonalności w teorii języka, hermeneutyki oraz kognitywistyki.

Habilitantka przywołuje nowe koncepcje filozoficzne oraz z zakresu nauk społecznych istotnie wzbogacając refleksję pedagogiczną o intencjonalności działania edukacyjnego. Zna główne podejścia badawcze, doktryny i stanowiska teoretyczne z zakresu współczesnej pedagogiki, także radykalnie humanistycznej, pedagogiki kultury oraz postmodernistycznej. Zna całą tradycję pedagogiki po drugiej wojnie światowej i umiejętnie włącza do własnych dywagacji nawet dzisiaj zapomniane już i znacznie przyblakłe teorie instrumentalnej pedagogiki „socjalistycznej“, rozwijanej niegdyś w różnych środowiskach akademickich Polski. Przyjmuje postawę krytyczną, ale także wskazuje interesujące propozycje, a nawet poszukuje w tekstach naukowych i biografiach poszczególnych badaczy motywów ich zainteresowania się tylko wybranymi aspektami rzeczywistości wychowawczej.

Na podejmowanie określonych problemów badawczych wpływały nie tylko władze polityczne, władze akademickie, ale także ewokowane przez naukowca skutki upowszechnienia wyników własnych badań w środowisku naukowym i ich ocena, która mogła mieć zasadniczy wpływ na dalszą karierę naukową pedagogów akademickich. Taką postawę badaczy nazywano w krytycznej psychologii i socjologii „orientacją radarową“. W części końcowej badaczka ujmuje ideę intencjonalności traktując ją jako istotny czynnik interpretacji współczesnej myśli pedagogicznej, a nawet idzie dalej i uważa, iż intencjonalność może być kluczem interpretacyjnym do odczytywania ukrytych sensów poszczególnych teorii i paradygmatycznych odniesień refleksji pedagogicznych. Uważa bowiem, że odwołanie się do kategorii intencjonalności może zmieniać strukturę i sens nadany działaniu pedagogicznemu jako podstawowemu elementowi praktyki pedagogicznej.


Z pełną treścią recenzji każdy będzie mógł wkrótce się zapoznać na stronie Centralnej Komisji. Serdecznie gratuluję pani dr hab. Alinie Wróbel, która - podobnie jak wcześniej tu przywołana nowa dr. hab. Ewa Bochno z Uniwersytetu Zielonogórskiego także uczestniczyła od szesnastu lat w posiedzeniach kierowanego przez wymagającą i wspomagającą zarazem młodych naukowców prof. dr hab. Marię Dudzikową Zespołu Samokształceniowego Doktorów. Pozostały dorobek naukowy łódzkiej pedagog jest bardzo bogaty. Jako jedna z nielicznych uzyskała grant badawczy, w ramach którego kierowała międzynarodowym zespołem naukowców, który dociekał, w jakim stopniu i zakresie nauczyciele krajów postsocjalistycznych są ofiarami, a w jakim - sprawcami przemocy. W Jej przypadku nikt niczego nie musi chować po szufladach i udawać, że jest filozofem wychowania.

Serdecznie gratuluję w pełni zasłużonego awansu naukowego.

9 komentarzy:

 1. Wspaniała wiadomość. Gratulacje dla dr hab. Alinki Wróbel wraz z życzeniami dalszych sukcesów. Panu Profesorowi dziękuję za dzielenie się z nami tak dobrymi informacjami. Z wyrazami szacunku, Klaudia Węc.

  OdpowiedzUsuń
 2. Alicja Korzeniecka - Bondar2 listopada 2015 09:51

  Droga Doktor Habilitowana, Kochana Alinko,
  serdecznie Ci gratuluję zasłużonego awansu naukowego dziękując również za Twoją mądrość, wrażliwość i serdeczność, której doświadczam od tylu lat (poznałyśmy się na LSMP w Łodzi :-)). Niech ten awans da Ci wiele satysfakcji i nowych możliwości.

  OdpowiedzUsuń
 3. Alinko, przyjmij serdeczne gratulacje z okazji awansu naukowego i stylu, w jakim go osiągnęłaś - jego najlepszym wyrazem są znakomite recenzje habilitacyjne. Życzę Ci dalszych sukcesów naukowych.

  OdpowiedzUsuń
 4. Alu,
  z ogromną radością przyjęliśmy wieść o Twoim naukowym awansie.
  Ala jest członkinią Zespołu Samokształceniowego i Samopomocy Koleżeńskiej Doktorów pracującego pod patronatem KNP PAN, pod naukową opieką prof. M. Dudzikowej. Dziękujemy Ci za aktywny udział w dyskusjach i prezentowaniu nowości wydawniczych w czasie naszych seminariów. Podziwiamy Twoją pracowitość.
  Życzymy dalszych sukcesów naukowych i serdecznie gratulujemy - Koleżanki i Koledzy z Zespołu Doktorów

  OdpowiedzUsuń
 5. Szanowny Panie Profesorze,
  pięknie dziękuję za gratulacje, a także możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem badawczym oraz towarzyszącą temu życzliwość.
  Jestem bardzo wdzięczna Pani Profesor Marii Dudzikowej- przewodniczącej komisji, Państwu Recenzentom oraz członkom Komisji Habilitacyjnej za trud włożony w ocenę mojego dorobku oraz w przebieg postępowania habilitacyjnego.
  Drogie Koleżanki i Koledzy,
  Bardzo dziękuję za pochwały, wpisy i gratulacje zamieszczone na blogu, przekazane telefonicznie i mailowo. To wyjątkowe doświadczenie, a serdeczność, która mu towarzyszy jest niezwykle budująca. Wzruszenia, których dziś doświadczam nie byłyby możliwe, gdyby nie środowiska naukowe, w których miałam zaszczyt i przyjemność funkcjonować.
  Alinka Wróbel

  OdpowiedzUsuń
 6. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 7. Kochana Alinko, Droga Doktor Habilitowana,
  Przyjmij najserdeczniejsze i najszczersze gratulacje od wiernej towarzyszki najróżniejszych wspólnych działań. Ściskam Cię mocno, życząc Ci dalszych sukcesów we wszystkich dziedzinach życia 🌹 🌻 🌞
  Magda Błędowska

  OdpowiedzUsuń
 8. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 9. Małgorzata Zalewska-Bujak5 listopada 2015 09:00

  Alinko!
  Cieszę się z Twojego powodzenia, gratuluję i życzę dalszych sukcesów. Jeszcze raz dziękuję za chojnie podarowaną mi książkę o nauczycielach, którą Pan Profesor zamieścił na blogu, a która tak dobrze wpisuje się w moje zainteresowania naukowe i rozjaśnia mi pewne zagadnienia.
  Małgosia Zalewska-Bujak

  OdpowiedzUsuń

Jeśli masz zamiar kogoś obrazić, to zrezygnuj z komentowania.