poniedziałek, 14 września 2015

O poznawaniu, poszukiwaniu i tworzeniu samego siebie
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska, objęła patronatem XXIX Letnią Szkołę Młodych Pedagogów Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN: ,,O poznawaniu, poszukiwaniu i tworzeniu samego siebie.Perspektywa teoretyczna i empiryczna''.

Celem Letnich Szkół jest wspieranie i stymulowanie rozwoju naukowego młodych duchem pedagogów, tworzenie okazji do uzupełniania i pogłębiania wiedzy, bogacenia własnego warsztatu badawczego, a także możliwości debiutów naukowych oraz promowania najzdolniejszych. Niemniej ważne jest również tworzenie warunków, sprzyjających autentycznej integracji środowiska, pracy w dobrej atmosferze i zacieśnianiu więzi międzypokoleniowych. W trakcie szkoły zajęcia odbywają się w formie wykładów, dyskusji panelowych i prezentacji naukowych zaproszonych gości – autorytetów w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, rozmów i konsultacji z nimi, problemowych seminariów w małych grupach, wystąpień i prezentacji dorobku młodej kadry pedagogicznej.

Kierownikiem Naukowym tegorocznej Szkoły będzie – po raz dwudziesty drugi – Wiceprzewodnicząca KNP PAN prof. Maria Dudzikowa,
a gospodarzem - Wydział Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie z Dziekanem dr hab. prof. APS Maciejem Tanasiem oraz zespołem organizacyjnym na czele.

Sekretarzem Naukowym XXIX SZKOŁY jest dr Marta Krasuska-Betiuk z Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

W dniu dzisiejszym Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk rozpoczyna zatem kolejną, już XXIX Letnią Szkołę Młodych Pedagogów. Naukowcy z całego kraju będą w dniach 14 - 19 września 2015 r. w Pułtusku (Dom Polonii Hotel Zamek) słuchać wykładów profesorów i prowadzić z nimi dyskusję nad prezentowanym problemem.

Problematyka SZKOŁY będzie uszczegóławiana w wystąpieniach plenarnych, pracach w sekcjach, na warsztatach w świetle rozmaitych teorii, także w spotkaniach z praktyką edukacyjną (z dr Krystyną Starczewską i jej uczniami - wizyta w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie), m.in. wokół takich pytań:

1) Jaki rodzaj aktywności można nazwać pracą nad sobą i jakie realia psychospołeczne leżą u jej podstaw?

2) Do jakich możliwości zawartych w psychice człowieka, a także świecie zewnętrznym należy się odwołać, aby móc wyłonić struktury tej aktywności?

3) Spełnienie jakich warunków jest niezbędne, by człowiek chciał i podejmował twórczą pracę nad sobą?

4) W jaki sposób można tworzyć samego siebie, a także przybliżać uczniom/studentom ideę i praktykę samodoskonalenia?

Jak widać, problematyka SZKOŁY obejmuje priorytetowe kwestie podmiotowości człowieka, zawarte w idei pracy nad sobą, często spłycanej w teorii i praktyce pedagogicznej, sprowadzanej do sprawności czysto technicznej, czy dążenia do hedonistycznego „bycia sobą”.

Aktywność ta musi przyjąć głębszy wymiar, związany z samowiedzą, samoświadomością i z doświadczaniem własnej wolności w kontekstach ponowoczesności, sproblematyzowanych w pytaniach: „Kim jestem jako człowiek i co z tego wynika?”; „Kim jestem ja i co z tego wynika?”, „Czym jest otaczający mnie świat i co z tego wynika dla ludzi i dla mnie?”


(fot. Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych APS w Warszawie - prof. APS Maciej Tanaś przejął w ub. roku w Sandomierzu z rąk ubiegłorocznego organizatora LSMP KNP PAN ks. prof. Mariana Nowaka pałeczkę SZKOŁY)

Zgodnie z rytuałem - niepowtarzalnego w innych dyscyplinach i komitetach naukowych w kraju - LETNIEGO UNIWERSYTETU - w czasie otwarcia będzie miało miejsce uroczyste przekazanie insygniów Szkoły Organizatorom i Gospodarzom przyszłorocznej XXX LSMP KNP PAN w 2016 r. Będą nimi pedagodzy - naukowcy z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

3 komentarze:

 1. W tym roku nie mogę uczestniczyć w tym wspaniałym wydarzeniu naukowym. LSMP jest nie tylko szkołą naukową - jest szkołą człowieka nauki "w całości". Za kilkanaście wrześniowych spotkań, za naukowe dyskusje, wykłady Mistrzów i wystąpienia Młodych serdecznie dziękuję. Dziękuję też za przyjaźnie i znajomości oraz ogromne zaangażowanie wielu ludzi w tworzenie i pomazanie zasobów kapitału społecznego LSMP. Pozdrawiam wszystkich uczestników tegorocznej Szkoły. Ewa Bochno

  OdpowiedzUsuń
 2. XXIX Letnia Szkoła Młodych Pedagogów Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN – „O poznawaniu, poszukiwaniu i tworzeniu samego siebie. Perspektywa teoretyczna i empiryczna” – rozpoczęła się w święto Podwyższenia Krzyża Św. a zakończy w dniu św. Stanisława Kostki (patrona dzieci i młodzieży polskiej). Trwa również 5. Tydzień Wychowania pod hasłem: „Wychowywać do pełni człowieczeństwa”.
  Kierownikowi Naukowemu Szkoły Pani Profesor Marii Dudzikowej serdecznie gratuluję wyboru tematu obrad oraz przeprowadzenia ich w tak znamiennym do „poznawania, poszukiwania i tworzenia samego siebie” czasie i przestrzeni (myślę o tegorocznym Gospodarzu LSMP). Szczęść Boże!

  OdpowiedzUsuń
 3. Droga Ewo (do Ewy Bochno),

  XXIX LSMP toczy się, jak zwykle dynamicznie, nasycona tyloma zdarzeniami, doświadczeniami, że trudno to na bieżąco ogarnąć. Choć nie ma Ciebie tu w Pułtusku, to jesteś z nami tym, co do tej pory wniosłaś do funkcjonowania LSMP. Wielokrotnie o Tobie ciepło mówimy, odwołujemy się do Twoich prac, a nawet je cytujemy (patrz wykład Prof. E. Tarkowskiej). Gdyby tego było mało otrzymałaś jeszcze w dniu uroczystej inauguracji wyróżnienie „strzał w 10” za doskonałe organizowanie przez 6 lat prac Zespół Samokształceniowy i Samopomocy Koleżeńskiej Doktorów pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.
  Pozdrawiamy Cię serdecznie,
  Ala Korzeniecka – Bondar
  (w imieniu niezwykle zajętej dr Marty Krasuskiej – Betiuk, Sekretarz Naukowej XXIX LSMP, Prezydent Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN 2014/15)

  OdpowiedzUsuń

Jeśli masz zamiar kogoś obrazić, to zrezygnuj z komentowania.