Posty

Rocznica zdradzonej przez elity władzy rewolucji SOLIDARNOŚCI

Dlaczego MEN od sześciu lat nieustannie okłamuje polskie społeczeństwo?

Ministerstwo stresu, dyspozycyjności, czyli wzorzec celów polskiej edukacji

Publicystyczne budziki oświatowe, także na Kongresie IBE/MEN

Absolwent studiów doktoranckich ma głos

Dwudniowy Kongres Edukacji w Katowicach chyba nie zajmie się seksualną indoktrynacją młodzieży w szkołach

Klienci i beneficjenci Habilitacyjnego Biura Turystycznego DOCENT c.d.

Import słowackiego plagiatora do polskich szkół wyższych

Beneficjenci słowackich habilitacji

Jak powstało Biuro Turystyczne DOCENT, czyli "habilitacyjnego Eldorado" na Słowacji ciąg dalszy

Jak to jest ze słowackimi habilitacjami w Polsce i u naszych południowych sąsiadów?

Naukowcy piszą i wydają książeczki dla dzieci

Jak docent po pracy socjalnej udaje profesor medycyny

Edukacyjny ranking Platformy Obywatelskiej