sobota, 6 czerwca 2015

Nowe wskaźniki edukacyjne


Instytut Statystyki UNESCO (UNESCO institute of Statistics – UIS) opublikował propozycje Technical Advisory Group (TAG) nowych wskaźników edukacyjnych do monitorowania zmian w systemach szkolnych na świecie w perspektywie do do roku 2030. W dn. 19-22 maja 2015, w Incheon (Republika Korei) odbyło się Światowe Forum Edukacyjne, w trakcie którego przyjęto tzw. Incheon Declaration (Education 2030: Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all), która akcentuje potrzebę rozwijania edukacji inkluzyjnej i całożyciowej.UNESCVO proponuje w tym kontekście nowe wskaźniki edukacyjne, które poszerzą ich dotychczasowy katalog. Zostały one opublikowane na podstawie wielu dyskusji i konsultacji, jakie miały miejsce od listopada 2014 r. do stycznia 2015 r. w środowiskach komparatystów, badaczy polityki oświatowej, a którzy reprezentowali ponad 200 organizacji i ekspertów z 67 krajów świata. W wyniku konsultacji zaproponowano następujące uzupełnienia o:

1. trzy nowe wskaźniki, które dotyczą monitorowania nierówności edukacyjnych - nie tylko w zakresie osiągnięć szkolnych, ale i tej, która wynika z rozwiązań w systemie szkolnym (np. nauczanie języka, dostępność do edukacji osób z nieuprzywilejowanych (dysfunkcjonalnych) środowisk społecznych, wysokość domowych nakładów na edukację;

2. trzy nowe wskaźniki, które będą ukierunkowane na podstawę programową kształcenia (diagnoza występowania w treściach kształcenia problematyki rozwoju społeczeństwa globalnego, wychowania seksualnego i wychowania w zakresie praw człowieka);3. dwa nowe wskaźniki dotyczą a) dostępu do infrastruktury ICT w szkołach oraz b) dostępności technologii dla uczniów z środowisk nieuprzywilejowanych (np. dla dzieci niepełnosprawnych, dzieci emigrantów, mniejszości itp.);

4. wskaźnik ukierunkowany na liczebność aktów agresji wobec uczniów i nauczycieli w szkołach oraz wskaźnik uczestniczenia uczniów w sytuacjach konfliktowych, szczególnie w grupach emigrantów.
Problem nierówności w dostępie do edukacji staje się zatem w polityce UNESCO priorytetem dla systemów szkolnych na świecie po roku 2015.

1 komentarz:

  1. Dane statystyczne UNESCO zatrważają i tylko w niewielkim stopniu dają nadzieję, że UNESCO monitoruje regiony krytyczne i podejmuje konieczne działania na świecie po to, aby dzieci mogły być uczniami, dorośli nie byli analfabetami, dziewczynki i kobiety nie były wykluczane z systemów edukacyjnych. W filmikach nie wspomniano o niewolniczej pracy dzieci i dorosłych oraz o bezdomności. Wzmiankowano jedynie dzieci - ofiary wojen. Dziękuję za dzisiejszy wpis i szerszą perspektywę oglądu dostępu do edukacji i problemów światowych, niż lokalne (aczkolwiek interesujące) analizy. W świetle różnych światowych danych wydaje się, że w krajach słabo rozwiniętych i rozwijających, regionach ogarniętych konfliktami militarnymi, krajach o skomplikowanych tradycjach kulturowych, edukacja podstawowa (czytanie, pisanie, liczenie) jest i pozostanie niestety marzeniem dla wielu.

    OdpowiedzUsuń

Jeśli masz zamiar kogoś obrazić, to zrezygnuj z komentowania.