Posty

EWALUACJA, PARAMETRYZACJA I FINANSOWANIE NAUKI , czyli Frankenstein na resortowej karuzeli

Każdy, kto przestaje się uczyć, jest stary

Fatalne wyniki matur z matematyki i języka ojczystego

Analizujcie transakcyjnie nie tylko procesy kształcenia i wychowania

Edukacyjne anegdoty, czyli z życia nauczycieli

Polowanie NIE dla dzieci

Czy Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego ma tylko dwa wyjścia?

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej wybitnemu profesorowi pedagogiki personalno-egzystencjalnej ks. Januszowi Tarnowskiemu

W obronie "Słowaka" - samorządowa lekcja szkolnej demokracji

Konsultacje projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę

Obywatele nauki bezskutecznie pytali kandydatów na prezydenta

Wydatkowanie przez MEN publicznych pieniędzy na rzekome bezpieczeństwo w szkołach