czwartek, 12 czerwca 2014

Opowiem wam o swojej pasji: słowem, obrazem, dźwiękiem…

W dniach 15-20.09.2014 r. odbędzie się XXVIII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów w Sandomierzu, którą organizuje wraz Komitetem Nauk Pedagogicznych PAN - Instytut Pedagogiki oraz Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Kierownictwem tegorocznej Szkoły są profesorowie - Maria Dudzikowa oraz ks. Marian Nowak, dyrektor Instytutu Pedagogiki KUL.


Celem Letnich Szkół jest wspieranie i stymulowanie rozwoju naukowego młodych pedagogów, w ramach którego tworzone są okazje do uzupełniania i pogłębiania wiedzy, bogacenia własnego warsztatu badawczego, a także możliwości debiutów naukowych oraz promowania najzdolniejszych naukowców. Każda Szkoła ma swój przewodni temat, a zarazem zakres problemowy. W tym roku będzie skoncentrowana na temacie: Opowiem wam o swojej pasji: słowem, obrazem, dźwiękiem…


Jak zapowiadają Organizatorzy: XXVIII LSMP ma służyć pogłębionej refleksji na temat konieczności i możliwości przeciwstawienia się coraz bardziej odpersonalizowanemu światu uczelni wyższych, które cechuje zanik bezpośrednich interakcji, umasowienie społeczności akademickiej, rozdźwięk między ideami humanizmu a urynkowieniem i zbiurokratyzowaniem funkcjonowania uniwersytetów. Chodzi o przeciwdziałanie tym zjawiskom w postaci odbudowy „realnego świata” ludzi prawdziwych w swojej odmienności, indywidualizmie i biografii.

Narracje są podstawą, rozumienia, wyjaśniania, modyfikowania, poprawiania czy nawet zmiany społecznego świata, jego instytucji oraz reguł ich funkcjonowania. Pasja, jako atrybut człowieka jest przedmiotem poznania wielo- i interdyscyplinarnego. Jest rozpatrywana w perspektywie ontologicznej, epistemologicznej, aksjologicznej oraz, co ważne dla pedagogiki, teleologicznej.

Kultura akademicka współtworzona jest przez warsztat badawczy, ale też przez osobowości uczonych-mistrzów, wyrażająca się w ich pasjach. Posiada ona wymiar fizyczny, społeczny, kulturowy. Jest ona najwyższą formą zaangażowania, kreatywności i aktywnego tworzenia swojej biografii. Jest wyrazem ciekawości, odwagi, gotowości do działania, a więc cech charakteru, które są niezbędne także w pracy naukowej.


Program zapowiada się niezwykle atrakcyjnie, bowiem przewiduje się debaty, spotkania i warsztaty z profesorami, których własne pasje, także związane z nauką, fascynują nie tylko nasze środowisko. Przewidujemy następujące bloki tematyczne:

I. Jak pasja jest/może być wpisana w kulturę świata akademickiego, jego etos i wartości? Jak stajemy się pasjonatami? W czym się to przejawia? Jak zarażać pasją?

II. Jak integralnie i interdyscyplinarnie odkrywać znaczenie pasji w kontekście roli i profesji związanej z zaufaniem publicznym? Jakie są pedagogiczne uwarunkowania zaangażowania oraz konstruowania autorskiej sztuki jego narracji?

III. Jakie bywają pułapki i wynaturzenia pasji? Dlaczego potrzebna jest interdyscyplinarna refleksja w analizowaniu pasji?

Już potwierdzili swój udział w Letniej Szkole Profesorowie, którzy podzielą się pasją i/lub przeprowadzą analizę związanych z nią zjawisk i wydarzeń.

Opowiedzą nam zatem:

- o istocie i mechanizmach pasji (S. Popek, UMCS)

- o emancypacji jako źródle i efekcie pasji (M. Czerepaniak-Walczak, USz)

- o swoich doświadczeniach: dlaczego ludziom potrzebna jest pasja (M. Tanaś, APS)

- o tym, czy i jak można zarażać pasją (W. Limont, UMK)

- o tym, dlaczego i jak pasja bywa towarem i o innych wynaturzeniach (M. Krajewski, UAM)

- o tym, jak być uczonym z pasją (ks. M. Heller, UPJP2)

- o harcerstwie. Moja droga do pedagogiki jako pasji (B. Śliwerski, CHAT)

- o tym jak stworzył autorską szkołę niepubliczną (A. Nalaskowski - UMK),

- o tym, jak obserwując swojego syna zostałam pedagogiem z pasją (D. Klus-Stańska, UG).

- o swojej miłości - książkach (M. Dudzikowa, UAM)

- o powodach żeglowania z niepełnosprawnymi (A. Krauze, UG)

- o byciu kapelanem więziennym - między misją a pasją (ks. M. Nowak, KUL)

- o pasji towarzyszenia w cierpieniu (o. F. Buczyński, KUL)

- o poszukiwaniu harmonii: o moich dwóch muzach (J. Kirenko, UMCS)

- o powodach zasypiania z filmem francuskim a nie przy jego oglądaniu (A. Cybal-Michalska, UAM)

- o śniegowej kuli. O swoich podróżach (E. Potulicka, UAM)

- o tym, dlaczego Himalaje to moja pasja (K. Wroczyński, KUL)

- co to są narracje uznania. Autobiograficzne opowieści o drodze (M. Nowak-Dziemianowicz, DSW).

Będzie też okazja do spotkania się z profesorami - członkami Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, którzy przyjadą już dzień wcześniej na swoje obrady.

Są jeszcze wolne miejsca na Letnią Szkołę. Wystarczy pobrać ankietę i zarejestrować swoją gotowość do udziału w tym letnim uniwersytecie dla doktorantów, doktorów - dla pasjonatów nauki.

7 komentarzy:

 1. Szanowny Panie Profesorze,
  Dziękujemy bardzo za upowszechnianie informacji o XVIII Letniej Szkole Młodych Pedagogów. Dziękujemy za Pana Profesora zaangażowanie, obecność, liczne konsultacje podczas poprzednich Letnich Szkół.
  Oprócz zamieszczonych we wpisie wystąpień Profesorów w programie Letniej Szkoły zaplanowane zostały także warsztaty: muzyczny, literacki i "wizualny" (fotografia, obraz) oraz wystąpienia młodych pedagogów dotyczące pasji.
  Bardzo serdecznie zapraszamy.
  Sekretarze XXVIII LSMP
  Katarzyna Braun, Dorota Bis, ks. Marek Jeziorański

  OdpowiedzUsuń
 2. Tytuł tegorocznej LSMP jest naturalną konsekwencją naszych wcześniejszych Szkół. Na Letnią Szkołę przyjadą ludzie z pasją - Mistrzowie, Młodzi i Młodzi duchem. Pasja nauki jest tym co nas łączy .
  Szybko się o tym również przekona ta grupa Młodych, którzy pierwszy raz przyjadą na Szkołę, bo LSMP jest z nimi i dla nich - wespół/zespół. Do zobaczenia w Sandomierzu zatem...

  OdpowiedzUsuń
 3. Czy uczestnik może być młody.. duchem? Jest jakaś granica wiekowa dla młodych pedagogów?

  OdpowiedzUsuń
 4. Oczywiście. Młody duchem. Jedyną granicą jest poziom wykształcenia - od magistra do doktora.

  OdpowiedzUsuń
 5. Sama nazwa już wiele mówi LSMP - Letnia Szkoła Młodych Pasjonatów :-)
  Na wrześniowych spotkaniach poznałam ich wielu:
  - Takich, którzy pasję mają i chcą się nią dzielić,
  - Takich, którzy dzięki LSMP znaleźli/odkryli swoje pasje.
  Moim zdaniem gdyby nie pasja LSMP w ogóle by nie było. Ona towarzyszy tym spotkaniom od zawsze, zarówno wśród jej Uczestników, jak i Organizatorów.

  I jeszcze mały Letnio Szkolny dodatek, jakim są "Lepieje":
  "Lepiej opowiadać o swojej pasji w Sandomierzu,
  Niż usiąść gołym… na jeżu" :-).

  Do zobaczenia na LSMP! Ala

  OdpowiedzUsuń
 6. I własnie ten uśmiech Pani Profesor nas wszystkich wita co rano na Letniej Szkole. Każdego kto jeszcze nie był na Szkole zachęcam do przyjazdu. To nie jest konferencja, tutaj można się dużo nauczyć, a najważniejsze zarazić się PASJĄ .
  Jola S. z Krakowa

  OdpowiedzUsuń
 7. Letnie Szkoły stanowią piękny przykład unikalnej więzi łączącej mistrzów ze swoimi uczniami. Przyjaźni, która wyznaczona jest wektorem poznania. Radości z wspólnego zmniejszania niewiedzy, pomocy w odnalezieniu własnego ja w nauce. Jadę! Małgorzata Makiewicz

  OdpowiedzUsuń

Jeśli masz zamiar kogoś obrazić, to zrezygnuj z komentowania.