sobota, 30 listopada 2013

Pytania i odpowiedzi dotyczące problemów w postępowaniach naukowych

Na stronie Centralnej Komisji znajdują się komunikaty oraz najczęściej pojawiające się pytania zainteresowanych określonym problemem osób. w związku z tym, że we wrześniu - ostatnim miesiącu obowiązującego prawa do przeprowadzania przewodów habilitacyjnych i na tytuł naukowy - w całym kraju tylko w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych rady wydziałów czy instytutów z odpowiednimi uprawnieniami uruchomiły łącznie ponad tysiąc spraw, najbardziej nimi zainteresowani powinni uzbroić się w cierpliwość. Jednostki po wyznaczeniu recenzentów skierowały do CK wnioski o wskazanie recenzentów CK. Proces ten musi być rozłożony w czasie, gdyż na skutek tak wysokiej "fali" otwartych przewodów czas realizacji tych zadań jest z powodów często formalnych wydłużony.

Najlepszym tego powodem jest proces powiadamiania recenzentów w przewodach, co zawiera się w opublikowanym na stronie CK pytaniu i odpowiedzi na nie:

Czy i w jaki sposób należy zawiadamiać recenzentów w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora o posiedzeniu, na którym podejmowane będą uchwały w czynnościach danego przewodu lub postępowania?

Prawidłowe zaproszenie recenzentów na posiedzenie rady jednostki, podejmującej przewidziane prawem uchwały w postępowaniu o nadanie stopnia lub tytułu profesora, jest obowiązkiem rady prowadzącej takie postępowanie.

W świetle wymagań obowiązującego prawa, a także ze względu na istotną rolę recenzentów w postępowaniu dotyczącym nadania stopnia lub tytułu, zaniechanie wypełnienia tego obowiązku stanowi podstawę do podważenia odpowiednich uchwał podjętych w tym postępowaniu, co potwierdza m.in. orzecznictwo sądów administracyjnych.

Z tego względu na posiedzenia rad jednostek organizacyjnych, na których podejmowane są czynności omawianych postępowań, kończące się uchwałami wymienionymi w przepisach, należy zapraszać recenzentów w sposób pozwalający na udokumentowanie w aktach danej sprawy doręczenia takiego zaproszenia. Ten warunek spełnia wysłanie zaproszenia przesyłką „za zwrotnym potwierdzeniem odbioru”.


Niestety, zdarza się, że wyznaczony przez jednostkę lub CK recenzent odmawia wykonania zadania z różnych powodów (choroba własna lub bliskiego członka rodziny, wyjazd zagraniczny, wątpliwości co do wystarczających kompetencji merytorycznych, a nawet lęk, niechęć podjęcia się zadania po zorientowaniu się w niskiej jakości dorobku kandydata, by nie narazić się środowisku naukowemu czy brak ujawnienia przyczyny) odsyłają do dziekana dokumentację, a ci muszą ponownie, zgodnie z prawną procedurą przeprowadzić w radzie jednostki wniosek o powołanie nowego recenzenta (jeśli odmawiający był wskazany przez tę radę) lub skierować pisemny wniosek do CK (jeśli ów recenzent był wyznaczony przez CK).

Tak więc, często tego typu sprawy proceduralne stają się powodem wyczekiwania kandydata do czasu otrzymania przez niego treści recenzji i dopuszczenia go do kolokwium lub powiadomienia o niedopuszczeniu do niego. Trzeba uzbroić się w cierpliwość, bo najczęściej nie ma w tych sytuacjach niczyjej złej woli.

Warto też zapoznać się z odpowiedzią na następujące pytanie:

Kto może odmówić wszczęcia przewodu habilitacyjnego i czy podstawą tej odmowy może być negatywna ocena rozprawy habilitacyjnej?

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi trybu prowadzenia przewodów habilitacyjnych, a w szczególności zakresu działania zespołów (komisji) powoływanych przez RW/RN w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności przewodu habilitacyjnego wyjaśniamy, że:


moc rozstrzygającą w sprawach tych czynności (w tym wszczęcia przewodu) mają tylko uchwały rady wydziału/ rady naukowej - postępowanie nie może kończyć się na uchwale ww. zespołu (komisji). Ponadto wartość pracy przedkładanej jako rozprawa habilitacyjna może być, w świetle prawa, oceniona tylko po wszczęciu przewodu i po zasięgnięciu opinii 4 recenzentów.


Bez podstawy prawnej, a zatem bezprawne, jest rozstrzyganie zasadności wszczęcia przewodu tylko na podstawie wstępnej oceny rozprawy habilitacyjnej, dokonanej przez ww. zespół, bądź bezpośrednio przez radę wydziału/ radę naukową.


Podstawą uchwały o wszczęciu przewodu są ustalenia w następujących kwestiach:


a) czy przedłożono rozprawę habilitacyjną i czy spełnia ona wymagania formalne (czy jest opublikowana),


b) czy kandydat do habilitacji dysponuje znacznym dorobkiem naukowym.


Podstawą oceny zasadności wszczęcia przewodu jest więc, w świetle prawa, ocena dorobku naukowego kandydata do habilitacji, nie zaś ocena wartości rozprawy habilitacyjnej. Wynika to z postanowienia art. 16 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.). Takie rozumienie przepisów potwierdzone jest też w orzecznictwie sądu administracyjnego.

6 komentarzy:

 1. Panie Profesorze, a jak się mają do rozporządzeń z 2003 roku dotychczasowe praktyki niektórych uczelni, tzw. małe kolokwia?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W nowej procedurze już nie ma tych praktyk. Natomiast w starej tylko niektóre jednostki je stosowały. Nie było to sprzeczne z prawem, ale wydłużało czas do otwarcia przewodu lub habilitant otrzymał informację, że nie ma w tej jednostce właściwych recenzentów lub jego/jej dorobek jest niewystarczający.

   Usuń
 2. To jednak bardzo miłe, że pomyślał Pan oczekujących :)) Jestem wśród nich, więc serdecznie dziękuję, bo nigdzie nawet takiej informacji się nie użyczy. Może to jeden z powodów, że postępowania awansowe obrastają plotkami, całkiem niepotrzebnie. Czasu oczekiwania nikomu Pan nie skróci, ale przynajmniej można zrozumieć przyczyny.
  Ale to aż nieprawdopodobne, że otwarto aż tyle przewodów! Ciekawe, jaka część z tego przypada na pedagogikę? Ile decyzji o wskazaniu recenzentów jest w stanie podjąć CK na jednym posiedzeniu?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Rozumiem niepokój czasu oczekiwania. Sam też go doświadczałem przed laty. Niestety niektórzy dorabiają do spraw często prozaicznych i obcych kandydatom to, co pozwala im na budowanie sensacji czy jawienie się dobrze poinformowanymi. Tymczasem jest inaczej.

   Usuń
  2. Stąd moja wdzięczność za ten wpis na Pana blogu. Prosta i klarowna infromacja, po której łatwiej będzie czekać :))

   Usuń
 3. Szanowny Panie Profesorze

  Mam następujące pytanie. W jaki sposob ocenia sie
  monografie habilitacyjna, stosując kryteria oceny
  z rozporzadzenia. Bo monografia nie ma współczynniku wpływu,
  i nie jest opublikowana w wydawnictwie w wykazie JCR.
  Natomiast mam trzy publikacje z JCR. Nasza rada wydziału
  sugeruje mi, ze nie zaakceptuje monografii, bo nie
  spełnia kryteriów, ale uważa, ze mam dorobek wystarczający
  na awans. Problem polega, ze mam artykuły o rożnych rzeczach,dlatego napisałem monografie. Nasz dziekan
  jednak twierdzi, ze moge złożyć publikacje twierdząc, ze
  sa monotematyczne, bo nikt nie moze oceniać stopnia ich monotematyczności, bo nie ma takiego kryterium oceny.
  Czy ma racje

  OdpowiedzUsuń

Jeśli masz zamiar kogoś obrazić, to zrezygnuj z komentowania.