wtorek, 1 października 2013

Potencjał naukowy wydziałów polskiej pedagogiki
BWreszcie, w ostatnim dniu września został opublikowany ranking jednostek naukowych, które kształcą w ramach danej dyscypliny i prowadzą badania naukowe. Nie będę tu pisał o wszystkich naukach, bo interesuje mnie w tym momencie tylko i wyłącznie pedagogika. Pani minister Barbara Kudrycka zaprezentowała wyniki oceny parametrycznej polskich jednostek naukowych określając to mianem "Wizytówki polskiej nauki". Jaką wizytówką są w polskiej nauce wydziały, które szczycą się pedagogiką?

Powołany w ramach reformy nauki 2011 r. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych dokonał oceny potencjału jednostek akademickich według nowych zasad, przyznając każdemu jedną z czterech kategorii, od których zależy wysokość finansowania w ramach budżetu państwa badań statutowych i możliwość ubiegania się o środki unijne. Przyznane kategorie są wynikiem przeprowadzonej oceny punktowej za osiągnięcia w ramach każdego z n/w/ czterech kryteriów:

1) osiągnięcia naukowe i twórcze;

2) potencjał naukowy;

3) materialne efekty działalności naukowej;

4) pozostałe efekty działalności naukowej.

Jak podaje MNiSW: "Oceny przyznane jednostkom naukowym przez Zespoły Ewaluacji w ramach każdego z ww. czterech kryteriów oceny, stanowiły podstawę do zastosowania metody porównań parami, wykorzystującej ważoną relację przewyższania, według algorytmu określonego w załączniku nr 8 do rozporządzenia. Zgodnie z algorytmem, każda jednostka naukowa była porównywana ze wszystkimi pozostałymi jednostkami naukowymi w danej GWO (grupach wspólnej oceny -dop. BŚ) poszerzonej o dwie jednostki referencyjne (jednostka referencyjna dla kategorii naukowej A, jednostka referencyjna dla kategorii naukowej B), tj. modelowe (nierzeczywiste) jednostki, zdefiniowane przez ustalone wartości ocen według każdego z czterech kryteriów. Porównanie to było przeprowadzone odrębnie dla każdego z czterech kryteriów oceny, przy zastosowaniu wag, których wartość dla poszczególnych kryteriów zależy od grupy nauk i rodzaju jednostek naukowych."


1) kategoria „A +” dla najbardziej prestiżowych, elitarnych, najlepszych jednostek w kraju, gdzie wśród 37 podmiotów niestety znalazła się tylko jedna, która prowadzi badania i kształcenie pedagogiczne, a jest nią:

- Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (dziekanem Wydziału poprzedniej i obecnej kadencji jest prof. dr hab. Elżbieta Kościk - historyk, zaś dyrektorką Instytutu Pedagogiki jest dr hab. Alicja Szerląg prof. UWr)

SERDECZNE GRATULACJE DLA NAJLEPSZYCH!

2) kategoria "A" - dla bardzo dobrych jednostek w kraju, wśród których znalazło się aż pięć wydziałów w następującej kolejności (ranking)::

- Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (dziekanem w okresie podlegającym ocenie był prof. zw. dr hab. Aleksander Nalaskowski, a obecnie jest dr hab. Piotr Petrykowski prof. UMK);

- Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (dziekanem minionej kadencji była socjolog prof. dr hab. Maria-Jolanta Flis , a obecnie jest prof. dr hab. Jarosław Górniak - socjolog);

- Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie (dziekanem jest ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL);

- Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (dziekanem minionej i obecnej kadencji jest prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik).

- Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (dziekanem jest drugą kadencję dr hab. Marek Kątny, prof. UJK).

SERDECZNE GRATULACJE DLA BARDZO DOBRYCH JEDNOSTEK AKADEMICKICH Z PEDAGOGIKĄ NA CZELE LUB W TLE WIELU JESZCZE INNYCH DYSCYPLIN NAUKOWYCH!

3) kategoria "B" - dla dobrych jednostek naukowych, wśród których znalazła się większość podlegających ocenie:

3.1. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Pedagogiki i Psychologii;

3.2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Pedagogicznych;

3.3. Uniwersytet Gdański; Wydział Nauk Społecznych;

3.4. Uniwersytet Opolski; Wydział Historyczno-Pedagogiczny;

3.5. Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu; Wydział Nauk Pedagogicznych;

3.6. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Wydział Filologiczno-Pedagogiczny;

3.7. Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Pedagogiki i Psychologii;

3.8. Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu;

3.9. Uniwersytet Warszawski; Wydział Pedagogiczny;

3.10. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Pedagogiki i Psychologii;

3.11. Uniwersytet Łódzki; Wydział Nauk o Wychowaniu;

3.12. Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie; Wydział Pedagogiczny;

3.13. Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej; Wydziału Nauk Humanistycznych i Studiów Międzynarodowych;

3.14. Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Pedagogiki i Psychologii;

3.15. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; Wydział Nauk Pedagogicznych;

3.16. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk Społecznych;

3.17. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych;

3.18. Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie;

3.19. Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny;

3.20. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli;

3.21. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Wydział Humanistyczny;

3.22. Uniwersytet Szczeciński; Wydział Humanistyczny;

3.23. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Pedagogiczny;

3.24. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Pedagogiczny;

3.25. Akademia Pomorska w Słupsku; Wydział Edukacyjno-Filozoficzny;

3.26. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Wydział Nauk Społecznych;

3.27. Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku; Wydział Studiów Edukacyjnych;

3.28. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie; Wydział Nauk Społecznych w Warszawie;

3. 29. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego.

GRATULACJE DLA JEDNOSTEK, WŚRÓD KTÓRYCH WIELE BYŁO BLISKO KATEGORII "A"!

4) Kategoria "C" - dostateczna, będąca zarazem ostrzeżeniem wymuszającym zintensyfikowanie badań i restrukturyzację:


4.1. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie; Wydział Nauk Humanistyczno - Społecznych w Olsztynie;

4.2. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie; Wydział Nauk Społeczno - Pedagogicznych w Katowicach.


W przypadku jednostek objętych kategorią "C" są wydziały uczelni niepublicznych, toteż nie podlegają w/w sankcjom. Mają natomiast możliwość dostrzeżenia różnicy, jaka dzieli je od uczelni i szkół publicznych czy najlepszych w kategorii B wydziałów uczelni niepublicznych, by zintensyfikować prace naukowo-badawcze oraz poprawić stan zatrudnienia kadr naukowych.

Jak widać, w powyższym rankingu nie znalazło się ponad 100 jednostek wyższych szkół prywatnych, które w ogóle nie poddały się ocenie parametrycznej. Tym samym mamy jak na dłoni empiryczny wskaźnik, że ich wybór przez studiujących czy pracujących w nich ma jedynie charakter szkolny, zawodowy, pozanaukowy czy szkolno-biznesowy, lokując się poza obszarem akademickim z prawdziwego zdarzenia. To, że organizują konferencje naukowe, wydają jakieś publikacje czy czasopisma nie ma żadnego znaczenia dla ich akademickości, skoro nie zostały nawet objęte oceną resortu zgodnie z powyższymi kryteriami. "Król okazał się nagi".

17 komentarzy:

 1. A mnie się wydawało, że ocena B sytuuje jednostkę w ogonie, na minusie, tak jak w przeważającej części ocen. A tu okazuje się, że pedagogika jakością razi już w kategorii trzeciej.... Pogratulować!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To chyba anonimowy nie umie czytać tej klasyfikacji. Kategoria B nie jest żadnym ogonem, bo gdyby tak było, to mielibyśmy w nim wszystkie inne dyscypliny na UJ, UW, SGGW, SGH itd., itd. Pogratulować czytania ze zrozumieniem...

   Usuń
  2. Najwyrazniej to laskawy Pan Profesor ma trudnosci z rozumieniem tekstu pisanego, co z pewnoscia Pan pokrywa agresja odpowiedzi. Wg. ministerstwa kategoria B jest kategoria do naprawy, a nie 'dobra', pomimo ze Panska uczelnia w niej sie znajduje (coz za niesprawiedliwosc, prawda?).

   Usuń
  3. Może sobie Anonimowy kombinować jak chce i interpretować jak chce. Nie ma to jednak nic wspólnego z tym, o czym pisze. Moja Uczelnia znajduje się na bardzo dobrej pozycji. Nie mam powodu do poczucia niezadowolenia czy niesprawiedliwości. Wydział Nauk Pedagogicznych APS powinien być znacznie wyżej, ale kryteria są tak ustawione przez KEJN, żeby "niszczyć" liczne kadrowo szkoły naukowe. Zapomina się bowiem o tym, że uczelnie mają nie tylko misje naukowo-badawcze, ale także dydaktyczne.

   Usuń
  4. pewnie... przecież Wydział Psychologii UW nie prowadzi dydaktyki... 17 punktów na osobę na cztery lata ma Pana APS. To nie wymaga komentarza

   Usuń
  5. Nie ma nawet co porównywać liczby nauczycieli akademickich zatrudnionych na psychologii w UW z tymi w APS, więc współczynnik musi być inny. To nie wymaga komentarza. Warto zastanowić się nad tym, zanim się napisze, że nie ma sensu porównywanie ze sobą tego, co jest nieporównywalne. Chyba na psychologii tego uczyli anonimowego?

   Usuń
  6. Musze raz jedyny i pierwszy stanąć w obronie Pana Profesora i niejako APS. Nie można pisac że kategoria B jest katastrofą, w końcu nie moze być takiego rankingu, że każdy będzie w A. B należy uznać za ocenę solidną/przeciętną - pomiędzy 3+ a 4- . Wreszcie APS jest naprawdę (w kontekście poziomu polskiej pedagogiki czy szerzej nauk społecznych) całkiem solidną naukowo uczelnią, jej pracownicy "coś" publikują, przede wszystkim dostają granty NCNu itp. Co więcej, pedagogika nigdzie nie jest wiodącą naukowo dyscypliną na wydziale - zatem ocena dość jednorodnej naukowo/pedagogicznie ASP jako solidne B jest moim zdaniem całkiem OK.

   Usuń
 2. Z tymi kategoriami to jest chyba trochę inaczej Panie Profesorze. Wg. KEJN: "A+ - poziom wiodący w skali kraju, A – poziom bardzo dobry, B - poziom akceptowalny z rekomendacją wzmocnienia działalności naukowej oraz C - poziom niezadowalający".

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Rekomendacja do wzmocnienia (do naprawy) to jest ocena 'dobra'. Pedagogika nowe standardy wyznacza.

   Usuń
  2. Nie, nie wychodzi. To jednostki z kategorią B (a nie C jak Pan podał) muszą zintensyfikować badania. Poza tym nie ma oceny niższej niż C, więc w żadnym razie nie można jej traktować jako dostateczną!

   Usuń
  3. - Im wyższa kategoria, tym większa dotacja na badania statutowe i możliwości występowania o środki unijne. Kategorię „A+” uzyskała elita naukowa, a dla kategorii „C” to silne ostrzeżenie wymuszające zintensyfikowanie badań i restrukturyzację. Takie podejście jest ważne szczególnie w okresie dużej konkurencji międzynarodowej i trudnej sytuacji budżetowej – mówi prof. Maciej Zabel.

   Usuń
 3. Pedagogika nie wyznacza żadnych standardów. Te określają w zaciszu gabinetów niektórzy naukowcy, którzy podporządkowują swoje decyzje częściowo destrukcyjnym strategiom rządu. Mój wpis dotyczy tylko i wyłącznie "wyłowienia" z listy ocen tych jednostek, które kształcą na kierunku pedagogika i prowadzą badania naukowe. To dotyczy wszystkich dyscyplin naukowych. Niech więc anonimowi powstrzymają swoją żółć, bo im szkodzi na układ pokarmowy.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Czy tylko tyle uczelni prowadzących kierunek pedagogika odwiedziła PKA?

   Usuń
  2. Ten wykaz nie ma nic wspólnego z akredytacją PKA.

   Usuń
 4. Dziękuję za to upowszechnienie naszych wyników. Bardzo się cieszę z sukcesów UMK i UAM i z satysfakcją przyjmuję wynik mojego wydziału. Serdeczności dla wszystkich w nowym akademickim roku. Mirka Dziemianowicz

  OdpowiedzUsuń
 5. Dziękuję za informacje korygujące wykaz jednostek uczelnianych w ocenie parametrycznej . Zaistniałe błędy wynikały z faktu, że nie wszystkie były przypisane do dziedziny nauk społecznych i humanistycznych.
  Wiele osób komentuje też te wyniki poza tym forum zastanawiając się, jak to się stało, że jedne wydziały mają taką, a inne inną kategorię. Każdy, kto zajrzy do ministerialnego wykazu, zobaczy także szczegółową punktację w każdej z czterech kategorii oceny i ogólną.
  Moim zdaniem, o czym już tu pisałem, jednostki są nieporównywalne, bowiem jedne wydziały są jednokierunkowe - tzn. prowadzą kształcenia i badania naukowe oraz postępowania awansowe tylko i wyłącznie w ramach jednej dyscypliny jaką jest pedagogika. Inne zaś są wydziałami wielokierunkowymi, a to znaczy, że o wysokiej punktacji nie świadczy tylko i wyłącznie dorobek naukowy samych pedagogów, ale także, a czasami i przede wszystkim - naukowców innych dyscyplin np. historii, psychologii, socjologii, archeologii, etnografii, etnologii itp.

  OdpowiedzUsuń

Jeśli masz zamiar kogoś obrazić, to zrezygnuj z komentowania.