piątek, 12 lipca 2013

Konkurs "Forum Akademickiego" dla młodych uczonych
Redakcja miesięcznika „Forum Akademickie” ogłosiła IX konkurs na artykuł popularnonaukowy - SKOMPLIKOWANE I PROSTE. MŁODZI UCZENI O SWOICH BADANIACH. Jets on adresowany do osób, które nie ukończyły 35. roku życia: pracowników naukowych uczelni i instytutów badawczych oraz doktorantów.

Artykuły powinny popularyzować w przystępny sposób własne badania naukowe uczestników konkursu lub badania, w których brali oni udział. Na konkurs będą przyjmowane teksty w języku polskim o objętości 10-12 tys. znaków (ze spacjami) w trzech egzemplarzach opatrzonych hasłem (może to być wyraz, dwa wyrazy lub kombinacja liter i cyfr). Można dołączyć kilka fotografii i rysunków obrazujących badania. Prac nie należy podpisywać nazwiskiem. Do prac należy dodać zaklejoną kopertę listową formatu C6, oznaczoną tym samym hasłem, zawierającą dane osobowe autora (imię, nazwisko, wiek, stopień naukowy, miejsce pracy lub studiów doktoranckich, adres domowy, numer telefonu, adres e-mail) i krótką notę o przebiegu pracy naukowej (nie wymagamy spisu publikacji). Artykuły prosimy przesyłać z dopiskiem „Konkurs” pod adresem redakcji do 10 września 2013 roku (liczy się data stempla pocztowego). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2013.

Przewidziane są dla pierwszych trzech laureatów nagrody pieniężne, materialne (dysk bezprzewodowy) i edukacyjno-oświatowe (pokrycie kosztów szkolenia i książki o wartości kilkuset zł.) Będą też cztery równorzędne wyróżnienia: udział w dwudniowym kursie STATISTICA - kurs podstawowy (o wartości 995 zł) – od firmy StatSoft Polska, pamięć USB DataTraveler Ultimate G3, 32GB, USB 3.0 – od firmy KINGSTON Technology i książki o łącznej wartości 100 zł oraz miesięczny dostęp do myIBUK PLUS uprawniający do wypożyczenia 5 pozycji – od Wydawnictwa Naukowego PWN.

Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymają książki z serii Monografie FNP, ufundowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, a także roczną prenumeratę „Forum Akademickiego”. Nagrodzone i wyróżnione artykuły zostaną opublikowane w „Forum Akademickim”.

Szczegółowe informacje: Grzegorz Filip, tel.: (81) 524 02 55 lub (81) 528 08 22-23.


5 komentarzy:

 1. Bardzo szkoda, że jest to ograniczenie wiekowe, a nie jest brana pod uwagę ilość czasu, jaki upłynął po obronie(np do 2 lat). Jak ktoś ma więcej lat, ale tylko rok po obronie, to jest stary naukowiec, czy młody? Można było przyjąć obydwa te kryteria. Trudno...

  OdpowiedzUsuń
 2. bardzo dziękuję Panie Profesorze, że Pan pisze i informuje o takich rzeczach, może skorzystam z tej możliwości, a tak to bym nawet tego nie widziała.

  OdpowiedzUsuń
 3. Przepraszam za niedelikatność retoryczną lecz obserwuję, że wiele interesujących konkursów, programów lub ofert mówi o prowadzeniu tzw. "młodych", którymi czasem tzw. "starzy" lubią się chwalić. Są granty, staże do 35+ o których można czytać godzinami. W systemie ofert nieproporcjonalnie mało możliwości jest dla "starych" adiunktów lub profesorów danych szkół, wysłużonych lub zasłużonych seniorów lecz pełnych zapału, bogatych w zwoje nerwowe i dawno po 35+. Ten system decyzyjny w nauce, złożony z ludzi "starych" degraduje ludzi po 35+ czyli również "starych". Czy tzw. "starzy" mają już tylko wykonywać nudną i ekspercką pracę recenzentów czy może system pozwoli im również coś badać na godnych warunkach, poza jednym z programów w NCN, a potem ich z tego rozliczy ? Iga

  OdpowiedzUsuń
 4. Ja również przepraszam jeśli ktokolwiek poczuje się urażony/wykluczony ale większość konkursów/grantów w kontekście swoich reguł i tak jest formułowana tak, że szanse mają głównie sędziwi i zasłużeni "sorowie". Problem polega na tym, że młody gdy to widzi grzmieć nie może, bo zaraz pokaże mu się miejsce w szeregu, gdy zaś nam młodym ktoś próbuje dać szanse odzywają się właśnie owi zasłużeni. Jak najdalszy jestem od kwestionowania zasług tzw. "doświadczonego grona" ale proszę zrozumieć my i tak częściej jesteśmy pokrzywdzeni.

  Daniel

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ale ten konkurs nie jest dla naukowców 35+, ale dla 35-.

   Usuń

Jeśli masz zamiar kogoś obrazić, to zrezygnuj z komentowania.