poniedziałek, 17 września 2012

Minister nauki i szkolnictwa wyższego opublikowała wykaz czasopism naukowych

Środowisko akademickie czekało na ten wykaz pół roku, o czym pisałem już wcześniej. Z dniem 17 września został opublikowany zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r. poz. 877), w formie komunikatu wykaz czasopism naukowych, który składa się z 3 części:

1. Części A- zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);

2. Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);

3. Części C- zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).


Dotychczas obowiązująca lista czasopism punktowanych w części B został poszerzona o wiele periodyków, które są ważnym medium w upowszechnianiu wyników prac naukowo-badawczych także pedagogicznego środowiska. Ministerstwo miało wpływ jedynie na wykaz w części B, bowiem o znalezieniu się m.in. polskich czasopism pedagogicznych na liście A i C decydują ośrodki i gremia naukowe poza granicami naszego kraju. Dobrze się zatem stało, że z dotychczasowego wykazu MNiSW w części B wyłączyło już te periodyki, które były w wykazach A i C, a poszerzyło go o wiele nowych lub już istniejącym w tym wykazie podwyższono liczbę punktów. Dzięki temu pedagodzy wszystkich pokoleń i środowisk akademickich - publicznych i niepublicznych, uczelni akademickich i wyższych szkół zawodowych mają wreszcie informację o tym, jak wysoko będzie punktowana ich rozprawa, która została zamieszczona w czasopiśmie z listy B.
Znalazły się na niej następujące czasopisma drukowane (nr ISSN):


Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika (0860-1232) - 1 pkt

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia de Securitate et
Educatione Civili (2082-0917) - 1 pkt

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione (2081-3325) - 1 pkt

Biuletyn Edukacji Medialnej (1733-0297) - 8 pkt

Biuletyn Historii Wychowania (1233-2224) - 5 pkt

Chowanna - (0137-706X) - 7 pkt.

CZŁOWIEK NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWO (1734-5537) - 4 pkt

Dyskursy Młodych Andragogow (2084-2740) - 4 pkt

Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka. (1644-6526) 3 pkt

Edukacja - Technika - Informatyka (2080-9069) 5 pkt

Edukacja Biologiczna i Środowiskowa (1643-8779) 4 pkt

Edukacja Ekonomistow i Menedżerow. Problemy. Innowacje. Projekty (1734-087X) 5 pkt

Edukacja Muzyczna (1895-8079) 1 pkt

Edukacja Otwarta (1642-5227) 3 pkt

Edukacja Ustawiczna Dorosłych (1507-6563) 7 pkt

Forum Oświatowe (0867-0323) - 4 pkt

Gerontologia Polska (1425-4956) 5 pkt

Glottodidactica (0072-4769) 6 pkt

HORYZONTY WYCHOWANIA (1643-9171) 7 pkt

Journal of Educational Media, Memory and Society (2041-6938) 4 pkt

Journal of Science Education (0124-5481) 6 pkt

Kognitywistyka i Media w Edukacji (1643-6938) 3 pkt

Kwartalnik Edukacyjny (1230-7556) 2 pkt

NEODIDAGMATA (0077-653X) - 5 pkt

Niepełnosprawność i Rehabilitacja (1642-1981) - 5 pkt

Niepełnosprawność. Połrocznik naukowy (2080-9476) 4 pkt

Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności. Prace Komisji PAU do
Oceny Podręcznikow Szkolnych (1733-5175) - 1 pkt

PAEDAGOGIA CHRISTIANA (1505-6872) - 6 pkt

Pedagogia Ojcostwa (2082-3487) - 4 pkt

Pedagogika Katolicka (1898-3685) - 4 pkt

PEDAGOGIKA SPOŁECZNA (1642-672X) - 5 pkt

Pedagogika Szkoły Wyższej (2083-4381) - 2 pkt

Pedagogika, Psihologia ta Mediko-Biologicni Problemi Fizicnogo Vihovanna i
Sportu (1818-9172) - 3 pkt

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Pedagogika (1734-185X) - 4 pkt

Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. S. Edukacja
Techniczna i Informatyczna (1897-4058) - 2 pkt

Problems of Education in the 21st Century (1822-7864) - 9 pkt

PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI (1734-1582) - 7 pkt

Przegląd Badań Edukacyjnych (1895-4308) - 4 pkt

Przegląd humanistyczny. Pedagogika. Politologia. Filologia (2080-931X) - 1 pkt

PRZEGLĄD PEDAGOGICZNY (1897-6557) - 3 pkt

RESOCJALIZACJA POLSKA (2081-3767) - 2 pkt

ROCZNIK ANDRAGOGICZNY (1429-186X) - 7 pkt

Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych PAN (0079-3418) - 5 pkt

Rocznik Pedagogiczny (0137-9585) - 6 pkt

Roczniki Pedagogiczne (2080-850X) - 2 pkt

Rozprawy z Dziejow Oświaty (0080-4754) - 5 pkt

Społeczeństwo i Edukacja (1898-0171) - 4 pkt

Społeczeństwo i Rodzina (1734-6614) - 7 pkt

STUDIA DYDAKTYCZNE (1230-1760) - 2 pkt

Studia nad Rodziną (1429-2416) - 6 pkt

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne (1730-6795)- 2 pkt

Studia Pedagogiczno-Artystyczne (Studies in Pedagogy and Fine Arts) (1644-8693) - 2 pkt

Studia z Teorii Wychowania (2083-0998) - 4 pkt

SZKOŁA SPECJALNA (0137-818) - 4 pkt

Wychowanie Fizyczne i Sport (Physical Education and Sport) (0043-9630) - 4 pkt

Wychowanie na co dzień (1230-7785) - 4 pkt

Wychowawca. Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców Katolickich (1230-3720) - 2 pkt

Zamojskie Studia i Materiały. Seria: Pedagogika (2084-5405) - 5 pkt

ZARZĄDZANIE I EDUKACJA (1428-474X) - 5 pkt

Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin - Seria Pedagogiczna (2082-2944)- 1
pkt

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka - 1 pkt


Wszystkim zespołom redakcyjnym i jednostkom wydającym powyższe czasopisma serdecznie gratuluję, bo znalezienie się lub utrzymanie na liście B jest niewątpliwie efektem ich wieloletniej pracy zespołowej. Pedagogów zachęcam do kierowania swoich artykułów nie tylko do tych czasopism, ale także periodyków, które albo nie zostały jeszcze skierowane do oceny, albo na nią - zdaniem komisji MNiSW - jeszcze nie zasłużyły. Tak jedne, drugie, jak i trzecie stają się dla nas niezwykle ważnym medium do podzielenia się z czytelnikami wynikami własnych badań, a dla praktyków, polityków czy rodziców mogą one być przydatne w podejmowaniu decyzji, jakie wynikają z ich ról.


15 komentarzy:

 1. A można prosić o podobną listę czasopism pedagogicznych z list A i C? nie rozumiem dlaczego Pan skupia sie głównie na liście B, która zawiera najsłabsze pisma z całego spisu

  OdpowiedzUsuń
 2. Lista A i C nie uległa zmianie, więc pedagodzy ją znają. Na wykaz czasopism B czekali od ponad pół roku. Wykazy A i C można znaleźć na stronie MNiSW. Co ważne, czasopisma pedagogiczne znajdują się w obu kategoriach.

  OdpowiedzUsuń
 3. Anonimowy, o czasopismach z listy A i C profesor pisał już w blogu.
  Jacek

  OdpowiedzUsuń
 4. Ja nie jestem pedagogiem wiem nie znam sie na czasopismach pedagogicznych. Według mnie stwierdzenie "Wszystkim zespołom redakcyjnym i jednostkom wydającym powyższe czasopisma serdecznie gratuluję, bo znalezienie się lub utrzymanie na liście B jest niewątpliwie efektem ich wieloletniej pracy zespołowej.", w polączeniu z punktacją periodyków na liście B jest dla mnie komiczne. Dlatego jestem ciekaw: czy są jakieś (jeśli tak to ile?) czasopisma pedagogiczne wydawane w Polsce, które są na Listach A lub C ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie rozumiem, dlaczego pisze pan o "komiczności" moich gratulacji. Raczej komiczna jest ta ocena. Mieliśmy na poprzedniej liście MNiSW tylko kilka czasopism, a teraz jest ich wielokrotnie więcej. Szydzenie z tego jest nie na miejscu.

   Usuń
 5. Znalazłem jedno pedagogiczne czasopismo "New Educational Review" na liście A. To dobrze, ze w polskiej pedagogice jest choć jedno pismo, które może oddziaływać na naukę nie tylko lokalnie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kolejne czekają na wpis na listę A. Baza ERIH jest zamknięta. Znajduje się na niej jednak kilka czasopism pedagogicznych, natomiast nie ma na niej socjologicznych.

   Usuń
 6. Dla mnie komiczne jest publikowanie prac na temat pedagogiki (dziedziny globalnej) w języku polskim i to w lokalnych czasopismach. Oczywiście, ktoś może powiedzieć, ze w ten sposób kształtuje się pedagogikę w Polsce, tzn. prace te są dostępne dla zwykłych nauczycieli. Jednak powinno się dążyć do tego aby wyniki badań były dostępne jak najszerszemu gronu (i nie tylko w Polsce).

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Myli się Pan, to nie są lokalne czasopisma i nie dla nauczycieli, tylko dla przedstawicieli nauk pedagogicznych. Jak nie ma Pan pojęcia, to po co ocenia?

   Usuń
  2. Np. "STUDIA DYDAKTYCZNE (1230-1760)" (oraz wiele innych) są jak najbardziej lokalne (i najprawdopodobniej publikuje się tam tylko materiały pokonferencyjne). Wątpię aby jakikolwiek naukowiec zajmujący się pedagogiką np. z Włoch sięgnie po to pismo.

   Usuń
  3. NIKT WŁOCHOM NIE KAŻE SIĘGAĆ PO TO PISMO. Nie jest żadnym zaszczytem to, że ktoś z Włoch miałby łaskawie sięgać po polskie czasopisma. To jest myślenie i postawa zniewolonego umysłu. Takie potraktowanie polskiego czasopiśmiennictwa naukowego, niezależnie od tego, jakiej dotyczy dyscypliny, [przyp[omina czasy stalinizmu.

   Usuń
  4. capo.di.tutti_capi, A ile jest czasopism zagranicznych, które dbają o polskiego czytelnika? Bez przesady z tą naszą dbałością o innych z zatraceniem siebie. Gdy ktoś z zagranicy przyjedzie do naszego kraju, wymaga się, aby wszyscy rozmawiali z nim w jego języku, gdy natomiast my (Polacy) wyjeżdżamy, lepiej byśmy polskiego nie używali - takie powszechne przekonanie jest w Polakach. Nie wstydźmy się swojej polskości i nie przesadzajmy w tej pogoni za Europą, czy resztą "Wielkiego Świata", bo może nam w końcu zabraknąć tchu.

   Usuń
 7. Inne moje zastrzeżenie: po co jest aż tyle czasopism pedagogicznych w Polsce? Może lepiej mieć ich mniej ale lepszej jakości? a nie za 1 2 3 5 6 7 punktów? Po przejrzeniu spisów treści niektórych pism z Pana listy mam wrażenie, że publikuję się tam tylko i wyłącznie po to aby zdobyć doktorat/habilitację/profesurę, a nie po to aby wnieść coś nowego do pedagogiki. (mam nadzieje, że mój poprzedni komentarz też Pan opublikuje)

  OdpowiedzUsuń
 8. Tak przy okazji, Pana środowisko powinno zabrać jakiś głos w sprawie księdza z Salezjańskiego Gimnazjum.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zupełnie nie pojmuje capo.di.tutti... roli nauji. Chciałby, z jednej strony, żeby pedagogika polska była obecna w globalnym świecie, a z drugiej strony, by zajmowała się incydentami szkolnymi, lokalnymi. Ma jakiś problem?

   Usuń

Jeśli masz zamiar kogoś obrazić, to zrezygnuj z komentowania.