czwartek, 17 listopada 2011

Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk na lata 2011-2014 został wybrany


Polska Akademia Nauk jest najważniejszą państwową instytucją naukową, której działalność reguluje ustawa z dnia 25 kwietnia 1997 r. o PAN z późn.zm. Działa ona poprzez wyłonioną w drodze wyborów korporację uczonych oraz poprzez placówki naukowe i instytuty.

Warto przypomnieć, że Polska Akademia Nauk została objęta reformą strukturalną w ramach całego pakietu reform nauki i szkolnictwa wyższego, jakie zostały przyjęte przez Sejm VII kadencji. W wyniku nowelizacji ustawy o PAN w 2011 r. m.in. uległy zmniejszeniu liczbowemu składy komitetów naukowych PAN, w przypadku Komitetu Nauk Pedagogicznych z 40 do 30. Zmieniła się także procedura dokonywania wyboru członków KNP PAN.

Komitety naukowe Akademii są jedną z jej struktur korporacyjnych, obok wydziałów, oddziałów, komitetów problemowych i komisji do spraw etyki w nauce. Komitet naukowy jest samorządną reprezentacją dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin naukowych służącą integrowaniu uczonych całego kraju.

W skład Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN na kadencję 2011-2014 wchodzą członkowie krajowi Akademii – pedagodzy: członek zwyczajny PAN, prof. dr hab. Czesław Kupisiewicz i członek – korespondent, prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński oraz osoby wybrane przez środowisko naukowe pedagogów.

Wybory 30 członków Komitetu miały charakter tajny, a zostały przeprowadzone do 31 października 2011 r. na podstawie uchwały prezydium Polskiej Akademii Nauk nr 28/2011 z dnia 26 maja 2011 r., w sprawie regulaminu wyborów członków komitetu naukowego i jego organów. Każdy z wyborców mógł podać maksymalnie 10 nazwisk spośród opublikowanej listy zarejestrowanych przez Komisję Wyborczą kandydatów, którymi mogli być samodzielni pracownicy naukowi w dyscyplinie „pedagogika”.

W dniu 8 listopada 2011 r. Komisja Wyborcza przedłożyła w Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk protokół wyników wyborów członków Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN nowej kadencji. Zostali nimi (dane obejmują w kolejnosci: Nazwisko imię, tytuł lub stopien naukowy, uczelnę kandydata i liczbę uzyskanych głosów):

1 Śliwerski Bogusław prof. dr hab. Akademia Pedagogiki Specjalnej, Wydział Nauk Pedagogicznych 123

2 Kwiatkowski Stefan prof. dr hab. Akademia Pedagogiki Specjalnej, Wydział Nauk Pedagogicznych 75

3 Melosik Zbyszko prof. dr hab. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych 75

4 Gęsicki Janusz dr hab. Akademia Pedagogiki Specjalnej Wydział Nauk Pedagogicznych 55

5 Lewowicki Tadeusz prof. dr hab. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie 45

6 Pilch Tadeusz prof. dr hab. Uniwersytet Warszawski 43

7 Klus-Stańska Dotota prof.dr hab. Uniwersytet Gdański Wydział Nauk Społecznych 39

8 Radziewicz –Winnicki Andrzej prof. dr hab. Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 37

9 Czerepaniak-Walczak Maria prof. dr hab. Uniwersytet Szczeciński Instytut Pedagogiki 36

10 Szymański Mirosław Józef prof. dr hab. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Pedagogiczny 35

11 Theiss Wiesław prof. dr hab. Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny 32

12 Nikitorowicz Jerzy prof. dr hab. Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Pedagogiki i Psychologii 29

13 Szkudlarek Tomasz prof. dr hab. Uniwersytet Gdański Wydział Nauk Społecznych 28

14 Kwiatkowska Henryka prof. dr hab. Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny 27

15 Jakubiak Krzysztof prof.dr hab. Uniwersytet Gdański Wydział Nauk Społecznych 26

16 Dudzikowa Maria prof. dr hab. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych 25

17 Ambrozik Wiesław dr hab. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych 23

18 Bogaj Andrzej prof. dr hab. Uniwersytet Humanistyczny im. Jana Kochanowskiego Wydział Pedagogiczny i Artystyczny 23

19 Denek Kazimierz prof. dr hab. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych 23

20 Gołębniak Bogusława prof. dr hab. Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Wydział Nauk Pedagogicznych 23

21 Jamrożek Wiesław prof.dr hab. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych 22

22 Nowak Marian ks.dr hab. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Społecznych 22

23 Kowalski Mirosław dr hab. Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 21

24 Gruszczyk -Kolczyńska Edyta prof. dr hab. Akademia Pedagogiki Specjalnej Wydział Nauk Pedagogicznych 18

25 Hejnicka-Bezwińska Teresa prof. dr hab. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Pedagogiki i Psychologii 18

26 Kromolicka Barbara dr hab. Uniwersytet Szczeciński Instytut Pedagogiki 18

27 Szulakiewicz Władysława prof. dr hab. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Pedagogicznych 18

28 Ablewicz Krystyna dr hab. Uniwersytet Jagielloński; Instytut Pedagogiki 17

29 Konopczyński Marek dr hab. Pedagogium-Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej 17

30 Przyszczypkowski Kazimierz prof. dr hab. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych 17

Serdecznie dziękuję wszystkim Paniom i Panom Profesorom za aktywny udział w wyborach, za wskazanie "swoich" kandydatów oraz gratuluję wszystkim wybranym do tego gremium na nową kadencję.


Zgodnie z art. 33. 1. Ustawy o Polskiej Akademii Nauk do zadań komitetu naukowego należy w szczególności:

1) rozważanie istotnych problemów reprezentowanej dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin
naukowych oraz organizowanie w tym celu debat, dyskusji i konferencji naukowych;

2) upowszechnianie wyników debat, dyskusji i konferencji naukowych, o których mowa
w pkt 1;

3) przeprowadzanie ocen stanu i potrzeb reprezentowanej dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin naukowych oraz instytucji naukowych, z ich własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z organów Akademii;

4) przygotowywanie opinii, ocen, ekspertyz i prognoz naukowych dotyczących reprezentowanej dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin naukowych;

5) współpraca z organami i podstawowymi naukowymi jednostkami organizacyjnymi Akademii we wspieraniu rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową;

6)współdziałanie przy wprowadzaniu w życie i upowszechnianiu wyników badań naukowych i prac rozwojowych;

7) dbałość o reprezentatywny wkład nauki polskiej do rozwoju nauki w świecie, w tym przez rozwój współpracy międzynarodowej;

8) wspólne z innymi komitetami naukowymi przygotowywanie multidyscyplinarnych opracowań naukowych, z ich własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z organów Akademii;

9) ocena wydawnictw naukowych.

20 komentarzy:

 1. Barbara Grabowska17 listopada 2011 15:06

  Panie Profesorze, składam szczere gratulacje, imponujący wynik!

  OdpowiedzUsuń
 2. Ja również Gratuluje Profesorowi ,oddana liczba głosów stanowi i świadczy o dużym zaufaniu do Pana działań jak i osoby.

  Bardzo sie cieszę i Pozdrawiam
  MK>

  OdpowiedzUsuń
 3. gratulujemy wyniku w wyborach do KNP PAN!
  Odchylenie większe niż 3 sigma :)

  OdpowiedzUsuń
 4. Serdecznie gratuluję Ci znakomitego wyniku w wyborach do KNP.
  Teraz czekam na dr hc
  Z wyrazami najwyższego szacunku i najlepszymi pozdrowieniami
  Jerzy

  OdpowiedzUsuń
 5. Wielce Szanowny Panie Profesorze,

  proszę przyjąć wyrazy uznania dla zasług Pana Profesora słusznie docenionych przez środowisko pedagogiczne w wyborach do Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

  Szczerze gratuluję i z całego serca życzę powodzenia!

  OdpowiedzUsuń
 6. Profesorze - gratuluję, Twój wynik to rekord świata. Cieszę się z Twojego sukcesu.

  OdpowiedzUsuń
 7. Skłaniam nisko głowę przed Panem- niekwestionowanym Liderem tej znamienitej a zarazem interesującej w swym składzie osobowym grupy. Do miłego zobaczenia na pierwszym posiedzeniu Z wyrazami szacunku i gratulacjami

  OdpowiedzUsuń
 8. Osobiście bardzo cieszę się z tego, że z 10 moich kandydatów 8 znalazło się w KNP. To znaczy, że potrafię dobrze typować. Gdyby tak jeszcze sprawdzało się to w Lotto...

  OdpowiedzUsuń
 9. gratuluję imponującej liczby głosów na Twoją kandydaturę do KNP PAN!

  Naprawdę bardzo się cieszę, bo zasłużyłeś na taki wynik, a jednocześnie z troską myślę o Twoim zdrowiu, bo pracujesz tytanicznie.

  Serdeczności wielkie
  W.

  OdpowiedzUsuń
 10. Jak wyżej Szanowny Panie Profesorze.
  Gratuluję z całego serca wyniku i jednocześnie wyrażam swoją nadzieję na odbudowę rangi nauk o wychowaniu.
  Małgorzata

  OdpowiedzUsuń
 11. Szanowny Panie Profesorze,
  serdecznie gratulujemy znakomitego wyniku w wyborach do KNP PAN :-)

  OdpowiedzUsuń
 12. Serdeczne gratulacje, bardzo się cieszę, że zostałeś wybrany i to z najwyższą, tak przeważającą ilością głosów. Myślę, że jest to źródło satysfakcji i radości. Cieszy również fakt, że prof. Mirosław Kowalski został członkiem KNP, myślę, że jest to swego rodzaju uhonorowanie dorobku i pozycji w środowisku.
  AW

  OdpowiedzUsuń
 13. Gratuluję wspaniałego wyniku w wyborach członków do KNP PAN. Profesor pobił wszystkich! Bardzo się cieszę, to dowód na to, jak jest uznawany w środowisku pedagogów, jak bardzo Go cenią.

  OdpowiedzUsuń
 14. Gratuluję! Jak to dobrze, że nie pracuje już Pan w WSP w Łodzi. Zyskała na tym nauka i całe środowisko pedagogiczne. Warto być tylko tam, gdzie doceniają Pańskie publikacje, zaangażowanie i odwagę, a przy tym autentyzm.
  JPP

  OdpowiedzUsuń
 15. Serdecznie gratuluję znakomitego wyniku w ramach wyborów do KNP PAN.
  Życzę bardzo owocnej pracy i współpracy z pozostałymi osobami, które zostały wyróżnione przyjęciem do tej instytucji.

  OdpowiedzUsuń
 16. Nie ma się z czego cieszyć. KPN PAN zdominowali uczeni z Akademii Pedagogiki Specjalnej. To adekwatne do kondycji całej polskiej pedagogiki. Szkoła polska legła w gruzach po ostatnich reformach prof. Buzka (chemika, b. premiera) i prof. Heandke (metalurga, b. ministra nauki i szkolnictwa wyższego). Nie pedagodzy decydują o tym jaka ma być polska szkoła, a jakieś "ciała obce". Pedagodzy na tworzyli niezliczoną liczbę kierunków i specjalności, a nie ma komu zająć się szkołą dla polskich dzieci i młodzieży. Szkoda, że tak się dzieje. Nie wierzę, że KNP PAN w nowym wybranym składzie będzie w stanie cokolwiek zrobić w zakresie poprawy stanu polskiej edukacji.

  OdpowiedzUsuń
 17. Oj, chyba ktoś nie chce przyjąc do wiadomości, że nie został wybrany do KNP PAN.

  OdpowiedzUsuń

Jeśli masz zamiar kogoś obrazić, to zrezygnuj z komentowania.