Posty

Prywata - oznaką kryzysu państwa, a w tym także szkolnictwa wyższego

Ludzie honoru?

Postawy polityków wobec pedagogiki

Ilu "ojców" korzysta z sukcesu młodego naukowca?

Pedagogikę porównawczą warto studiować także w obliczu tragedii i dramatów w różnych krajach świata

„RUCH PEDAGOGICZNY” NAJLEPSZYM POLSKIM CZASOPISMEM NA EUROPEJSKIEJ LIŚCIE ERIH

Minister edukacji narodowej - Katarzyna Hall zapewnia,

Pedagogika na zakręcie nie tylko demograficznego niżu

Informacyjny chaos w sprawie sześciolatków w szkołach a czterolatków w przedszkolach

Czeski wyskok oświatowo-pedagogiczny

Dlaczego XO było lepsze od PO?

Wyższa Szkoła Pedagogiczna „za zamkniętymi drzwiami”, czyli cz. 2 odpowiedzi nie tylko Założycielce

Oblewanie matury

Założyciel jako właściciel wyższej szkoły prywatnej . Odpowiedź nie tylko założycielce WSP w Łodzi