Posty

Efekty kształcenia pedagogów

Z perspektywy outsidera

Czyje są nasze sześciolatki?

Jak studenci są robieni w bambuko lub sami wpuszczają się w maliny?

Produktywność naukowa

Stachanowcy akademiccy na start!

Różnica – edukacja – inkluzja

Czy czeka nas „przeoranie” idei uniwersytetów?

Diagnoza poziomu alfabetyzmu funkcjonalnego dorosłych na Słowacji

Pedagogika a reforma dziedzin nauki

Nauczyciele wolności

Nie wszystko może być określane jako Uniwersytet Dziecięcy?

Koniec tajemnicy rady pedagogicznej?

Pedagog w gronie doradców MNiSW

Historia nie jest nauczycielką życia w polityce oświatowej

Edukacja alternatywna w XXI wieku