czwartek, 11 marca 2010

O pedagogice i edukacji nie tylko w Czechach

W dniu dzisiejszym rozpoczęła się w Pradze dwudniowa konferencja członków Konsorcjum Instytutów Rozwoju i Badań w Edukacji w Europie (CIDREE - Consortium of Institutes for Development and Research in Education in Europe), które ma swoją siedzibę w Edynburgu. Przedmiotem obrad będzie rozwój programów szkolnych, ich aktualizacja ze względu na zachodzące zmiany w społeczeństwie i w nauce. O rewizji podstaw programowych mówić będą Jan van den Akker, prezydent CIDREE i dyrektor Instytutu Programów Szkolnych w Holandii, Alan Armstrong, dyrektor sekcji rozwoju programów szkolnych w szkockim Instytucie Learning and Teaching Scotland oraz Bart Maes z Ministerstwa Oświaty w Belgii.

Nasi południowi sąsiedzi należą do tego konsorcjum od 2008 r. W Polsce był Instytut Programów Szkolnych, ale wraz z transformacją ustrojową został zlikwidowany. Głownym celem działalności CIDREE jest upowszechnianie wiedzy z zakresu kształcenia, w tym przede wszystkim metodologii konstruowania i badania programów szkolnych.

(http://www.vuppraha.cz/o-kurikularnich-reformach-evropy-se-bude-jednat-v%c2%a0praze)

**********************************

Instytut Badań Pedagogicznych w Republice Czeskiej uruchomił w internecie stronę, na której dostępne są pliki filmowe ilustrujące przebieg zajęć dydaktycznych w czeskich gimnazjach. Dzięki temu nauczyciele będą mogli porównać swój warsztat pracy z metodyką kształcenia danego przedmiotu innych nauczycieli. Przewiduje się zamieszczenie na tej stronie filmów o łącznej liczbie 40 godzin nauczania różnych przedmiotów. Inspiracją dla twórców tego projektu był brytyjski serwer: www.teachers.tv.

Tego typu materiały mogą posłużyć także studentom pedagogiki i kierunków nauczycielskich do porównania teorii z praktyką, zaś samym nauczycielom umożliwią wymianę doświadczeń. Dzięki forum dyskusyjnemu będzie też można wymieniać się poglądami, uwagami czy własnymi pomysłami na doskonalenie procesu kształcenia. Projekt finansowany jest ze środków unijnych. Rodzice niepełnoletnich uczniów muszą wyrazić zgodę na nagranie lekcji i jej udostępnienie w internecie.

(http://www.novinky.cz/veda-skoly/193624-na-webu-jsou-videa-z-vyuky-ucitele-mohou-porovnat-svou-praci.html)

***************************************

Najstarszą absolwentką studiów licencjackich z pedagogiki była Harriet Richardson Ames, która ukończyła swoje studia bakalarskie z tej dyscypliny w Keene State College w New Hamshire, realizując swoje marzenie w styczniu tego roku. Niestety w kila dni później zmarła.

(http://www.novinky.cz/koktejl/190585-stoleta-zena-ziskala-bakalarsky-diplom-a-zemrela.html)

******************************************************

Łódzkiej Akademii Humanistyczno Ekonomicznej nie powiodło się uruchomienie w Libercu studiów m.in. z pedagogiki, gdzie uczelnia ta powołała do życia swoją zagraniczną filię pod nazwą: Akademie tvůrčího rozvoje. Podobnie stało się z jej inną filią w czeskim Hawirzowie. Studia miały kosztować 2400 korun miesięcznie. Musiało być zainteresowanie edukacją w tej uczelni, skoro w samym Libercu zapisało się na nie ok. 150 osób. Wraz z jej likwidacją studenci zostali przeniesieni na Uniwersytet im. Jana Amosa Komeńskiego. Problem został zatem rozwiązany w duchu pedagogicznym.

(http://www.novinky.cz/veda-skoly/vzdelavani/180503-nova-polska-akademie-v-liberci-nebude-nedostala-licenci.html)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jeśli masz zamiar kogoś obrazić, to zrezygnuj z komentowania.